Tips How to Watch Exclusive Amazon Originals Like The Boys for Free

hogiorgio

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách xem các bản gốc Amazon độc quyền như các chàng trai miễn phí **

Amazon Prime Video là nơi có một số chương trình truyền hình và phim truyền hình nổi tiếng nhất, bao gồm cả The Boys được đánh giá cao.Nhưng nếu bạn không phải là thành viên chính, bạn có thể tự hỏi làm thế nào bạn có thể xem các chàng trai miễn phí.

Có một vài cách để xem các chàng trai mà không trả tiền cho một thuê bao chính.Dưới đây là một vài lựa chọn của bạn:

*** Đăng ký dùng thử miễn phí Amazon Prime. ** Amazon cung cấp bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày của Prime Video, bạn có thể sử dụng để xem các chàng trai miễn phí.Chỉ cần chắc chắn hủy đăng ký của bạn trước khi thử nghiệm kết thúc, hoặc bạn sẽ bị tính phí trong một tháng chính của Prime.
*** Sử dụng tài khoản chính của bạn bè hoặc thành viên gia đình. ** Nếu bạn biết ai đó có tài khoản chính, bạn có thể yêu cầu họ chia sẻ thông tin đăng nhập của họ với bạn.Bằng cách này, bạn có thể xem các chàng trai trên tài khoản của họ mà không cần phải trả tiền cho một thuê bao.
*** Xem các chàng trai trên một dịch vụ phát trực tuyến miễn phí. ** Một số dịch vụ phát trực tuyến miễn phí cung cấp cho các chàng trai, bao gồm Tubi, IMDB TV và Sao Diêm Vương TV.Tuy nhiên, các dịch vụ này thường có quảng cáo, vì vậy bạn sẽ phải xem quảng cáo trong chương trình.
*** Mua các chàng trai trên DVD hoặc Blu-ray. ** Nếu bạn muốn sở hữu các chàng trai hơn là phát trực tuyến, bạn có thể mua đĩa DVD hoặc Blu-ray.Đây là lựa chọn đắt nhất, nhưng nó cho phép bạn tự do theo dõi các chàng trai bất cứ khi nào bạn muốn, mà không phải lo lắng về quảng cáo hoặc đăng ký.

Bất kể bạn chọn xem các chàng trai như thế nào, bạn chắc chắn sẽ thích loạt phim siêu anh hùng hành động này.Bạn đang chờ đợi điều gì?Bắt đầu xem hôm nay!

**Người giới thiệu**

* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo)
* [Các chàng trai] (Amazon.com)
* [Tubi] (https://tubitv.com/series/the-boys/510441)
* [IMDB TV] (Sexual Species: The Departure (Video 1998) | Action, Adult, Sci-Fi)
* [PLUTO TV] (Pluto TV - Drop in. Watch Free.)

[ENGLISH]:
**How to Watch Exclusive Amazon Originals Like The Boys for Free**

Amazon Prime Video is home to some of the most popular TV shows and movies, including the critically acclaimed The Boys. But if you're not a Prime member, you might be wondering how you can watch The Boys for free.

There are a few ways to watch The Boys without paying for a Prime subscription. Here are a few of your options:

* **Sign up for a free trial of Amazon Prime.** Amazon offers a 30-day free trial of Prime Video, which you can use to watch The Boys for free. Just be sure to cancel your subscription before the trial ends, or you'll be charged for a full month of Prime.
* **Use a friend or family member's Prime account.** If you know someone who has a Prime account, you can ask them to share their login information with you. This way, you can watch The Boys on their account without having to pay for a subscription yourself.
* **Watch The Boys on a free streaming service.** Several free streaming services offer The Boys, including Tubi, IMDb TV, and Pluto TV. However, these services typically have ads, so you'll have to watch commercials during the show.
* **Buy The Boys on DVD or Blu-ray.** If you'd rather own The Boys than stream it, you can purchase the DVD or Blu-ray discs. This is the most expensive option, but it gives you the freedom to watch The Boys whenever you want, without having to worry about ads or subscriptions.

No matter how you choose to watch The Boys, you're sure to enjoy this action-packed superhero series. So what are you waiting for? Start watching today!

**References**

* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
* [The Boys](https://www.amazon.com/The-Boys/dp/B07Z33783X)
* [Tubi](https://tubitv.com/series/the-boys/510441)
* [IMDb TV](https://www.imdb.com/title/tt8783464/)
* [Pluto TV](https://pluto.tv/series/the-boys-90713)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top