Tips How to Stream NFL Games Free with an Amazon Prime Subscription

thanhhuy206

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách phát trực tuyến các trò chơi NFL miễn phí với đăng ký Amazon Prime **

Liên đoàn bóng đá quốc gia (NFL) là một trong những giải đấu thể thao phổ biến nhất trên thế giới và hàng triệu người hâm mộ điều chỉnh mỗi tuần để xem các đội yêu thích của họ thi đấu.Nếu bạn là người đăng ký Amazon Prime, bạn có thể xem các trò chơi NFL miễn phí trên Amazon Fire TV, Fire Tablet hoặc các thiết bị tương thích khác.

Đây là cách phát trực tuyến các trò chơi NFL trên Amazon Prime:

1. ** Đăng ký Amazon Prime. ** Nếu bạn chưa có đăng ký Amazon Prime, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.Sau đó, phí đăng ký hàng tháng là $ 12,99.
2. ** Tải xuống ứng dụng Video Amazon Prime. ** Ứng dụng Video Amazon Prime có sẵn trên nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm Amazon Fire TV, Fire Tablets, IOS thiết bị, thiết bị Android và Roku.
3. ** Đăng nhập vào tài khoản Amazon Prime của bạn. ** Khi bạn đã tải xuống ứng dụng video Amazon Prime, hãy mở và đăng nhập vào tài khoản Amazon Prime của bạn.
4. ** Tìm trò chơi NFL bạn muốn xem. ** Ứng dụng Video Amazon Prime có nhiều trò chơi NFL có sẵn để phát trực tuyến.Bạn có thể tìm thấy các trò chơi bằng cách tìm kiếm nhóm bạn đang tìm kiếm hoặc bằng cách duyệt phần "NFL".
5. ** Bắt đầu phát trực tuyến trò chơi. ** Khi bạn đã tìm thấy trò chơi bạn muốn xem, nhấp vào nó để bắt đầu phát trực tuyến.Bạn có thể xem trò chơi trên TV, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.

** Lưu ý: ** Không phải tất cả các trò chơi NFL đều có sẵn để phát trực tuyến trên Amazon Prime.Một số trò chơi chỉ có sẵn trên truyền hình cáp hoặc vệ tinh.Bạn có thể kiểm tra ứng dụng video Amazon Prime để xem trò chơi nào có sẵn để phát trực tuyến.

** Phần thưởng: ** Nếu bạn là khách hàng không dây Verizon, bạn có thể nhận được một năm miễn phí của Amazon Prime Video.Để đăng ký, hãy truy cập trang web Verizon Wireless và nhập thông tin tài khoản không dây Verizon của bạn.

** Tài nguyên bổ sung: **

* [Trung tâm trợ giúp video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201948170)
* [Nfl.com] (NFL.com | Official Site of the National Football League)

[ENGLISH]:
**How to Stream NFL Games Free with an Amazon Prime Subscription**

The National Football League (NFL) is one of the most popular sports leagues in the world, and millions of fans tune in each week to watch their favorite teams compete. If you're an Amazon Prime subscriber, you can watch NFL games for free on your Amazon Fire TV, Fire tablet, or other compatible device.

Here's how to stream NFL games on Amazon Prime:

1. **Sign up for Amazon Prime.** If you don't already have an Amazon Prime subscription, you can sign up for a free 30-day trial. After that, the monthly subscription fee is $12.99.
2. **Download the Amazon Prime Video app.** The Amazon Prime Video app is available on a variety of devices, including Amazon Fire TV, Fire tablets, iOS devices, Android devices, and Roku.
3. **Sign in to your Amazon Prime account.** Once you've downloaded the Amazon Prime Video app, open it and sign in to your Amazon Prime account.
4. **Find the NFL game you want to watch.** The Amazon Prime Video app has a variety of NFL games available to stream. You can find the games by searching for the team you're looking for or by browsing the "NFL" section.
5. **Start streaming the game.** Once you've found the game you want to watch, click on it to start streaming. You can watch the game on your TV, computer, or mobile device.

**Note:** Not all NFL games are available to stream on Amazon Prime. Some games are only available on cable or satellite TV. You can check the Amazon Prime Video app to see which games are available to stream.

**Bonus:** If you're a Verizon Wireless customer, you can get a free year of Amazon Prime Video. To sign up, visit the Verizon Wireless website and enter your Verizon Wireless account information.

**Additional Resources:**

* [Amazon Prime Video Help Center](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201948170)
* [NFL.com](https://www.nfl.com/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top