Tips How to Stream NFL Games for Free with Amazon Prime

tienhoatgrass

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách phát trực tuyến các trò chơi NFL miễn phí với Amazon Prime **

NFL là một trong những giải đấu thể thao phổ biến nhất trên thế giới và có nhiều cách để xem các trò chơi NFL.Nếu bạn có Amazon Prime, bạn có thể truyền phát các trò chơi NFL miễn phí.Đây là cách:

1. ** Đăng ký Amazon Prime. ** Amazon Prime là dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Một thuê bao Prime hàng tháng có giá 12,99 đô la hoặc bạn có thể đăng ký đăng ký hàng năm với giá 119,99 đô la.
2. ** Tải xuống ứng dụng video Amazon Prime. ** Ứng dụng Video Amazon Prime có sẵn trên nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị phát trực tuyến và TV thông minh.
3. ** Đăng nhập vào tài khoản Amazon Prime của bạn. ** Khi bạn đã tải xuống ứng dụng video Amazon Prime, hãy mở và đăng nhập vào tài khoản Amazon Prime của bạn.
4. ** Tìm trò chơi NFL bạn muốn xem. ** Bạn có thể tìm thấy các trò chơi NFL bằng cách tìm kiếm tên nhóm hoặc ngày và giờ của trò chơi.
5. ** Bắt đầu phát trực tuyến trò chơi. ** Khi bạn đã tìm thấy trò chơi bạn muốn xem, nhấp vào nút "Chơi" để bắt đầu phát trực tuyến nó.

Bạn cũng có thể phát trực tuyến các trò chơi NFL trên Amazon Prime thông qua Amazon Fire TV Stick.Để thực hiện việc này, chỉ cần cắm thanh Fire TV của bạn vào cổng HDMI của TV và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập nó.Khi bạn đã thiết lập Fire TV Stick, bạn có thể mở ứng dụng Amazon Prime Video và bắt đầu phát trực tuyến các trò chơi NFL.

** Lưu ý: ** Không phải tất cả các trò chơi NFL đều có sẵn trên Amazon Prime.Một số trò chơi chỉ có sẵn trên truyền hình cáp hoặc vệ tinh.Bạn có thể tìm thấy một danh sách các trò chơi có sẵn trên Amazon Prime trên trang web của NFL.

** Tài nguyên bổ sung **

* [Nfl.com] (NFL.com | Official Site of the National Football League)
* [Video Amazon Prime] (https://www.amazon.com/primevideo/)
* [Cách xem các trò chơi NFL trên Amazon Prime] (https://www.businessinsider.com/how-to-watch-nfl-games-on-amazon-prime-2019-9)

[ENGLISH]:
**How to Stream NFL Games for Free with Amazon Prime**

The NFL is one of the most popular sports leagues in the world, and there are many ways to watch NFL games. If you have Amazon Prime, you can stream NFL games for free. Here's how:

1. **Sign up for Amazon Prime.** Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. A monthly Prime subscription costs $12.99, or you can sign up for an annual subscription for $119.99.
2. **Download the Amazon Prime Video app.** The Amazon Prime Video app is available on a variety of devices, including smartphones, tablets, streaming devices, and smart TVs.
3. **Sign in to your Amazon Prime account.** Once you've downloaded the Amazon Prime Video app, open it and sign in to your Amazon Prime account.
4. **Find the NFL game you want to watch.** You can find NFL games by searching for the team name or the game's date and time.
5. **Start streaming the game.** Once you've found the game you want to watch, click on the "Play" button to start streaming it.

You can also stream NFL games on Amazon Prime through your Amazon Fire TV Stick. To do this, simply plug your Fire TV Stick into your TV's HDMI port and follow the on-screen instructions to set it up. Once you've set up your Fire TV Stick, you can open the Amazon Prime Video app and start streaming NFL games.

**Note:** Not all NFL games are available on Amazon Prime. Some games are only available on cable or satellite TV. You can find a list of the games that are available on Amazon Prime on the NFL's website.

**Additional Resources**

* [NFL.com](https://www.nfl.com/)
* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo/)
* [How to Watch NFL Games on Amazon Prime](https://www.businessinsider.com/how-to-watch-nfl-games-on-amazon-prime-2019-9)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top