Tips How to Listen to Podcasts Free with an Amazon Prime Membership

hoxuan.ninh

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nghe podcast miễn phí với tư cách thành viên Amazon Prime **

Podcast là một cách tuyệt vời để duy trì giải trí, thông báo và kết nối với sở thích của bạn.Cho dù bạn đang tìm kiếm một chương trình hài mới để nghe trên đường đi làm hay đi sâu vào một chủ đề lịch sử, có một podcast ngoài kia cho bạn.

Và nếu bạn là thành viên Amazon Prime, bạn có thể nghe tất cả các podcast yêu thích của bạn miễn phí.Đây là cách:

1. Mở ứng dụng Amazon Music trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.
2. Nhấn vào tab ** podcast ** ở dưới cùng của màn hình.
3. Tìm kiếm podcast bạn muốn nghe.
4. Nhấn vào nút ** chơi ** để bắt đầu nghe.

Bạn cũng có thể nghe podcast trên thiết bị Amazon Echo của mình.Chỉ cần nói, "Alexa, chơi [tên podcast]" và cô ấy sẽ bắt đầu chơi podcast trên Echo của bạn.

Nếu bạn không phải là thành viên Amazon Prime, bạn vẫn có thể nghe một số podcast miễn phí trên Amazon Music.Tuy nhiên, bạn sẽ cần đăng ký tài khoản Amazon Music miễn phí.

** Dưới đây là một số podcast tốt nhất để nghe với tư cách thành viên Amazon Prime: **

*** The Daily: ** Một podcast tin tức hàng ngày từ Thời báo New York.
*** Pod Save America: ** Một podcast chính trị được tổ chức bởi các cựu nhân viên của Obama.
*** Đài phát thanh freakonomics: ** Một podcast về kinh tế và hành vi của con người.
*** 99% Vô hình: ** Một podcast về thiết kế của những thứ hàng ngày.
*** The Moth: ** Một podcast có những câu chuyện có thật từ mọi người trên toàn thế giới.

** Để biết thêm podcast tuyệt vời, hãy xem thư viện podcast Amazon Music. **

[ENGLISH]:
**How to Listen to Podcasts Free with an Amazon Prime Membership**

Podcasts are a great way to stay entertained, informed, and connected with your interests. Whether you're looking for a new comedy show to listen to on your commute or a deep dive into a historical topic, there's a podcast out there for you.

And if you're an Amazon Prime member, you can listen to all of your favorite podcasts for free. Here's how:

1. Open the Amazon Music app on your phone or tablet.
2. Tap the **Podcasts** tab at the bottom of the screen.
3. Search for the podcast you want to listen to.
4. Tap the **Play** button to start listening.

You can also listen to podcasts on your Amazon Echo device. Just say, "Alexa, play [podcast name]" and she'll start playing the podcast on your Echo.

If you're not an Amazon Prime member, you can still listen to some podcasts for free on Amazon Music. However, you'll need to sign up for a free Amazon Music account.

**Here are some of the best podcasts to listen to with an Amazon Prime Membership:**

* **The Daily:** A daily news podcast from The New York Times.
* **Pod Save America:** A political podcast hosted by former Obama staffers.
* **Freakonomics Radio:** A podcast about economics and human behavior.
* **99% Invisible:** A podcast about the design of everyday things.
* **The Moth:** A podcast featuring true stories from people all over the world.

**For more great podcasts, check out the Amazon Music Podcast Library.**
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top