Tips How to Get Unlimited Reading with Kindle Unlimited and Prime

[TIẾNG VIỆT]:
** Cách đọc không giới hạn với Kindle Unlimited và Prime **

Bạn có thích đọc nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian hay tiền bạc để mua sách mới?Nếu vậy, bạn có thể muốn xem xét đăng ký Kindle Unlimited và Prime.Hai dịch vụ này cung cấp tổng cộng hơn 2 triệu cuốn sách, tạp chí và audiobook mà bạn có thể đọc miễn phí.

** Kindle Unlimited **

Kindle Unlimited là một dịch vụ đăng ký cho phép bạn truy cập hơn 1 triệu cuốn sách, tạp chí và audiobook.Bạn có thể đọc bao nhiêu tùy thích với một khoản phí hàng tháng là 10,99 đô la.Các tiêu đề mới được thêm vào thư viện mỗi ngày, vì vậy bạn sẽ luôn có một cái gì đó mới để đọc.

** Đọc chính **

Reading Prime là một lợi ích của Amazon Prime.Các thành viên Prime có quyền truy cập vào hơn 1.000 cuốn sách, tạp chí và audiobook.Bạn có thể đọc nhiều như bạn muốn mà không có chi phí bổ sung.Các tiêu đề mới được thêm vào thư viện mỗi tháng, vì vậy bạn sẽ luôn có một cái gì đó mới để đọc.

** Cách bắt đầu **

Để bắt đầu với Kindle Unlimited và Prime Reading, bạn sẽ cần đăng ký cả hai dịch vụ.Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập trang web Amazon.

Khi bạn đã đăng ký, bạn có thể bắt đầu duyệt các thư viện đọc Kindle Unlimited và Prime.Bạn có thể tìm thấy sách theo thể loại, tác giả hoặc tiêu đề.Bạn cũng có thể tìm kiếm những cuốn sách cụ thể.

Khi bạn tìm thấy một cuốn sách bạn muốn đọc, chỉ cần nhấp vào tiêu đề để bắt đầu đọc.Bạn có thể đọc sách trên thiết bị Kindle, điện thoại thông minh hoặc máy tính của bạn.

** Lợi ích của Kindle Unlimited và Prime Reading **

Có rất nhiều lợi ích để đăng ký cho Kindle Unlimited và Reading Prime.Dưới đây là một vài trong số những điểm nổi bật:

*** Truy cập không giới hạn vào sách, tạp chí và audiobook. ** Với Kindle Unlimited và Prime Reading, bạn có thể đọc nhiều như bạn muốn với một khoản phí hàng tháng.
*** Các tiêu đề mới được thêm vào mỗi ngày. ** Các thư viện đọc không giới hạn và chính được cập nhật liên tục với các tiêu đề mới.Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn có một cái gì đó mới để đọc.
*** Không có cam kết. ** Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào.

** Có phải là Kindle Unlimited và Reading Prime Reading cho bạn? **

Nếu bạn thích đọc và muốn truy cập vào một thư viện lớn các cuốn sách, tạp chí và audiobook, thì Kindle Unlimited và Prime Reading là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn.Với một khoản phí hàng tháng, bạn có thể đọc nhiều như bạn muốn.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Câu hỏi thường gặp không giới hạn
* [Câu hỏi thường gặp về Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201949540)

[ENGLISH]:
**How to Get Unlimited Reading with Kindle Unlimited and Prime**

Do you love to read but don't always have the time or money to buy new books? If so, you may want to consider signing up for Kindle Unlimited and Prime. These two services offer a combined total of over 2 million books, magazines, and audiobooks that you can read for free.

**Kindle Unlimited**

Kindle Unlimited is a subscription service that gives you access to over 1 million books, magazines, and audiobooks. You can read as much as you want for a single monthly fee of $10.99. New titles are added to the library every day, so you'll always have something new to read.

**Prime Reading**

Prime Reading is a benefit of Amazon Prime. Prime members get access to over 1,000 books, magazines, and audiobooks. You can read as much as you want for no additional cost. New titles are added to the library every month, so you'll always have something new to read.

**How to Get Started**

To get started with Kindle Unlimited and Prime Reading, you'll need to sign up for both services. You can do this by visiting the Amazon website.

Once you're signed up, you can start browsing the Kindle Unlimited and Prime Reading libraries. You can find books by genre, author, or title. You can also search for specific books.

When you find a book you want to read, simply click on the title to start reading. You can read books on your Kindle device, your smartphone, or your computer.

**Benefits of Kindle Unlimited and Prime Reading**

There are many benefits to signing up for Kindle Unlimited and Prime Reading. Here are a few of the highlights:

* **Unlimited access to books, magazines, and audiobooks.** With Kindle Unlimited and Prime Reading, you can read as much as you want for a single monthly fee.
* **New titles added every day.** The Kindle Unlimited and Prime Reading libraries are constantly updated with new titles. This means you'll always have something new to read.
* **No commitment.** You can cancel your subscription at any time.

**Is Kindle Unlimited and Prime Reading right for you?**

If you love to read and want access to a large library of books, magazines, and audiobooks, then Kindle Unlimited and Prime Reading are a great option for you. With a single monthly fee, you can read as much as you want.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Kindle Unlimited FAQ](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201949530)
* [Prime Reading FAQ](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201949540)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top