Tips How to Get Unlimited Photo Storage Free with Prime

phamngoc.dung

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí với Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí, phim phát trực tuyến và chương trình truyền hình và truy cập vào Amazon Music Prime.Nhưng bạn có biết rằng Prime cũng bao gồm lưu trữ ảnh không giới hạn?Đúng vậy, bạn có thể lưu trữ tất cả các bức ảnh của mình trong Amazon Cloud Drive miễn phí, miễn là bạn có tư cách thành viên chính.

Đây là cách bắt đầu:

1. Truy cập ** Amazon.com ** và đăng nhập vào tài khoản chính của bạn.
2. Nhấp vào tab ** "của bạn" ** và sau đó chọn ** "Photos" **.
3. Nhấp vào nút ** "Bắt đầu" ** và sau đó làm theo hướng dẫn để tải ảnh của bạn lên.

Bạn có thể tải ảnh lên từ máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của mình.Khi ảnh của bạn được tải lên, chúng sẽ được lưu trữ trong Amazon Cloud Drive và bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.

Có một vài điều cần lưu ý khi sử dụng lưu trữ ảnh Amazon Prime:

* Bạn có thể lưu trữ tối đa 100GB ảnh miễn phí.
* Nếu bạn vượt quá giới hạn 100GB, bạn sẽ bị tính phí $ 1 mỗi tháng cho mỗi GB lưu trữ bổ sung.
* Ảnh của bạn được mã hóa và bảo vệ bởi các biện pháp bảo mật của Amazon.
* Bạn có thể xóa ảnh khỏi ổ đĩa đám mây Amazon của mình bất cứ lúc nào.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách miễn phí và dễ dàng để lưu trữ ảnh của mình, Amazon Prime Photo Storage là một lựa chọn tuyệt vời.Với lưu trữ không giới hạn và nhiều tính năng khác nhau, bạn có thể dễ dàng giữ cho ảnh của mình được tổ chức và an toàn.

**Người giới thiệu:**

* [Lưu trữ ảnh chính của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)

[ENGLISH]:
**How to Get Unlimited Photo Storage Free with Prime**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping, streaming movies and TV shows, and access to Amazon Music Prime. But did you know that Prime also includes unlimited photo storage? That's right, you can store all of your photos in the Amazon Cloud Drive for free, as long as you have a Prime membership.

Here's how to get started:

1. Go to **Amazon.com** and sign in to your Prime account.
2. Click on the **"Your Prime"** tab and then select **"Photos"**.
3. Click on the **"Get Started"** button and then follow the instructions to upload your photos.

You can upload photos from your computer, phone, or tablet. Once your photos are uploaded, they will be stored in the Amazon Cloud Drive and you can access them from any device with an internet connection.

There are a few things to keep in mind when using Amazon Prime photo storage:

* You can store up to 100GB of photos for free.
* If you exceed the 100GB limit, you will be charged $1 per month for each additional GB of storage.
* Your photos are encrypted and protected by Amazon's security measures.
* You can delete photos from your Amazon Cloud Drive at any time.

If you're looking for a free and easy way to store your photos, Amazon Prime photo storage is a great option. With unlimited storage and a variety of features, you can easily keep your photos organized and safe.

**References:**

* [Amazon Prime Photo Storage](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top