Tips How to Get Free Two-Day Shipping with an Amazon Prime Trial

truongdang.an

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận vận chuyển hai ngày miễn phí với một bản dùng thử Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như các lợi ích khác như vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng được chọn, phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình không giới hạn miễn phí và truy cập vào Prime Music.

Nếu bạn không chắc Amazon Prime có phù hợp với bạn hay không, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.Trong phiên tòa của bạn, bạn sẽ có thể tận hưởng tất cả các lợi ích của Amazon Prime, bao gồm cả vận chuyển hai ngày miễn phí.

Để đăng ký dùng thử Amazon Prime miễn phí, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web Amazon Prime.
2. Nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".
3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
4. Chọn địa chỉ vận chuyển của bạn.
5. Nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí".

Sau đó, bạn sẽ có thể bắt đầu tận hưởng tất cả các lợi ích của Amazon Prime, bao gồm cả vận chuyển hai ngày miễn phí.

** Cách sử dụng thử nghiệm Amazon Prime của bạn **

Khi bạn đã đăng ký dùng thử Amazon Prime, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó để nhận vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Để làm điều này, chỉ cần thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình và tiến hành thanh toán.

Khi bạn ở trang thanh toán, bạn sẽ thấy một tin nhắn có nội dung "Vận chuyển hai ngày miễn phí với Amazon Prime."Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Amazon Prime của mình, bạn sẽ được nhắc làm như vậy.Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ có thể chọn tùy chọn "Vận chuyển hai ngày miễn phí".

Các mặt hàng của bạn sau đó sẽ được vận chuyển miễn phí và được giao đến cửa của bạn trong vòng hai ngày làm việc.

** Cách hủy thử nghiệm Amazon Prime của bạn **

Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn tiếp tục với đăng ký Amazon Prime sau khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn có thể hủy nó bất cứ lúc nào.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web Amazon Prime.
2. Nhấp vào liên kết "Tài khoản của bạn".
3. Chọn tab "Thành viên chính".
4. Nhấp vào liên kết "Hủy Amazon Prime".

Sau đó, bạn sẽ được nhắc xác nhận rằng bạn muốn hủy đăng ký của mình.Khi bạn đã xác nhận, đăng ký Amazon Prime của bạn sẽ bị hủy và bạn sẽ không còn có thể tận hưởng những lợi ích của Amazon Prime, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí.

** Lợi ích của Amazon Prime **

Ngoài vận chuyển hai ngày miễn phí, Amazon Prime cung cấp một số lợi ích khác, bao gồm:

* Vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng được chọn
* Phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình miễn phí không giới hạn
* Truy cập vào nhạc Prime
* Lưu trữ ảnh miễn phí
* Truy cập sớm vào các giao dịch của Amazon Lightning
* Giảm giá độc quyền trên các sản phẩm của Amazon

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để có được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, Amazon Prime là một lựa chọn tuyệt vời.Với bản dùng thử 30 ngày miễn phí, bạn có thể tự mình thử Amazon Prime và xem liệu nó có phù hợp với bạn không.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)

[ENGLISH]:
**How to Get Free Two-Day Shipping with an Amazon Prime Trial**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as other benefits such as free same-day shipping on select items, free unlimited streaming of movies and TV shows, and access to Prime Music.

If you're not sure if Amazon Prime is right for you, you can sign up for a free 30-day trial. During your trial, you'll be able to enjoy all of the benefits of Amazon Prime, including free two-day shipping.

To sign up for a free Amazon Prime trial, follow these steps:

1. Go to the Amazon Prime website.
2. Click on the "Start your free trial" button.
3. Enter your email address and password.
4. Select your shipping address.
5. Click on the "Start my free trial" button.

You'll then be able to start enjoying all of the benefits of Amazon Prime, including free two-day shipping.

**How to Use Your Amazon Prime Trial**

Once you've signed up for your Amazon Prime trial, you can start using it to get free two-day shipping on eligible items. To do this, simply add the items you want to purchase to your cart and proceed to checkout.

When you're at the checkout page, you'll see a message that says "Free Two-Day Shipping with Amazon Prime." If you're not already signed in to your Amazon Prime account, you'll be prompted to do so. Once you're signed in, you'll be able to select the "Free Two-Day Shipping" option.

Your items will then be shipped for free and delivered to your door within two business days.

**How to Cancel Your Amazon Prime Trial**

If you decide that you don't want to continue with your Amazon Prime subscription after your trial period is over, you can cancel it at any time. To do this, follow these steps:

1. Go to the Amazon Prime website.
2. Click on the "Your Account" link.
3. Select the "Prime Membership" tab.
4. Click on the "Cancel Amazon Prime" link.

You'll then be prompted to confirm that you want to cancel your subscription. Once you've confirmed, your Amazon Prime subscription will be canceled and you'll no longer be able to enjoy the benefits of Amazon Prime, including free two-day shipping.

**Benefits of Amazon Prime**

In addition to free two-day shipping, Amazon Prime offers a number of other benefits, including:

* Free same-day shipping on select items
* Free unlimited streaming of movies and TV shows
* Access to Prime Music
* Free photo storage
* Early access to Amazon Lightning Deals
* Exclusive discounts on Amazon products

If you're looking for a way to get free two-day shipping on eligible items, Amazon Prime is a great option. With a free 30-day trial, you can try Amazon Prime out for yourself and see if it's right for you.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top