Tips How to Get Free Two-Day Shipping on Amazon with Prime

bluepanda440

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận vận chuyển hai ngày miễn phí trên Amazon với Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển.

** Amazon Prime có giá bao nhiêu? **

Amazon Prime chi phí \ $ 119 mỗi năm hoặc \ $ 12,99 mỗi tháng.Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày của Prime để xem nó có phù hợp với bạn không.

** Lợi ích của Amazon Prime là gì? **

Ngoài vận chuyển hai ngày miễn phí, Amazon Prime còn cung cấp:

* Vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng miễn phí một giờ trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Truyền phát phim và chương trình truyền hình miễn phí không giới hạn
* Truy cập miễn phí vào nhạc Prime
* Lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí với ảnh chính

** Làm thế nào để tôi nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên Amazon với Prime? **

Để được vận chuyển hai ngày miễn phí trên Amazon với Prime, bạn cần phải là thành viên chính.Khi bạn là thành viên chính, bạn chỉ cần thêm các mặt hàng đủ điều kiện vào giỏ hàng của mình và kiểm tra.Các mặt hàng của bạn sẽ được vận chuyển miễn phí và đến trong vòng hai ngày làm việc.

** Những mặt hàng nào đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí với Prime? **

Không phải tất cả các mặt hàng trên Amazon đều đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí với Prime.Để xem nếu một mặt hàng đủ điều kiện, chỉ cần thêm nó vào giỏ hàng của bạn và kiểm tra.Nếu mặt hàng đủ điều kiện, bạn sẽ thấy một thông báo có nội dung "Vận chuyển hai ngày miễn phí với Prime".

** Làm thế nào tôi có thể kiểm tra xem tôi có phải là thành viên chính không? **

Để kiểm tra xem bạn có phải là thành viên chính không, hãy đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.Dưới tên tài khoản của bạn, bạn sẽ thấy một phần có nội dung "Prime".Nếu bạn là thành viên chính, bạn sẽ thấy một thông điệp nói rằng "Tư cách thành viên chính của bạn đang hoạt động."

** Nếu tôi hủy tư cách thành viên chính của mình, tôi vẫn sẽ được vận chuyển hai ngày miễn phí chứ? **

Không, nếu bạn hủy tư cách thành viên chính của mình, bạn sẽ không còn đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí.Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhận được giao hàng miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện nếu bạn chi tiêu \ $ 25 trở lên cho đơn đặt hàng của mình.

** Amazon Prime đáng giá? **

Liệu Amazon Prime có đáng hay không phụ thuộc vào thói quen mua sắm của bạn.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển.Tuy nhiên, nếu bạn không mua sắm trên Amazon rất thường xuyên, Prime có thể không đáng để đầu tư.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Câu hỏi thường gặp về Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Giá cả Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime/pricing)

[ENGLISH]:
**How to Get Free Two-Day Shipping on Amazon with Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can be a great way to save money on shipping costs.

**How much does Amazon Prime cost?**

Amazon Prime costs \$119 per year or \$12.99 per month. You can sign up for a free 30-day trial of Prime to see if it's right for you.

**What are the benefits of Amazon Prime?**

In addition to free two-day shipping, Amazon Prime also offers:

* Free same-day shipping on eligible items in select cities
* Free one-hour delivery on eligible items in select cities
* Free unlimited streaming of movies and TV shows with Prime Video
* Free access to Prime Music
* Free unlimited photo storage with Prime Photos

**How do I get free two-day shipping on Amazon with Prime?**

To get free two-day shipping on Amazon with Prime, you need to be a Prime member. Once you're a Prime member, you can simply add eligible items to your cart and check out. Your items will be shipped for free and arrive within two business days.

**What items are eligible for free two-day shipping with Prime?**

Not all items on Amazon are eligible for free two-day shipping with Prime. To see if an item is eligible, simply add it to your cart and check out. If the item is eligible, you'll see a message that says "Free Two-Day Shipping with Prime."

**How can I check if I'm a Prime member?**

To check if you're a Prime member, log in to your Amazon account. Under your account name, you'll see a section that says "Prime." If you're a Prime member, you'll see a message that says "Your Prime membership is active."

**If I cancel my Prime membership, will I still get free two-day shipping?**

No, if you cancel your Prime membership, you will no longer be eligible for free two-day shipping. However, you can still get free shipping on eligible items if you spend \$25 or more on your order.

**Is Amazon Prime worth it?**

Whether or not Amazon Prime is worth it depends on your shopping habits. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can be a great way to save money on shipping costs. However, if you don't shop on Amazon very often, Prime may not be worth the investment.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Amazon Prime FAQ](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Prime benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Amazon Prime pricing](https://www.amazon.com/prime/pricing)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top