Tips How to Get Free Two-Day Shipping from Amazon with Prime

vietkhoivu

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận vận chuyển hai ngày miễn phí từ Amazon với Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển.

** Amazon Prime có giá bao nhiêu? **

Amazon Prime chi phí \ $ 119 mỗi năm hoặc \ $ 12,99 mỗi tháng.

** Lợi ích của Amazon Prime là gì? **

Ngoài vận chuyển hai ngày miễn phí, Amazon Prime còn cung cấp:

* Vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng miễn phí một giờ trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Truyền phát phim và chương trình truyền hình miễn phí không giới hạn
* Truy cập miễn phí vào nhạc Prime
* Lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí với ảnh Amazon

** Làm cách nào để đăng ký Amazon Prime? **

Bạn có thể đăng ký Amazon Prime trên trang web Amazon.

** Những mặt hàng nào đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí với Amazon Prime? **

Hầu hết các mặt hàng được bán bởi Amazon.com đều đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí với Amazon Prime.Tuy nhiên, một số mặt hàng có thể không đủ điều kiện, chẳng hạn như các mặt hàng được vận chuyển từ người bán của bên thứ ba hoặc các mặt hàng được đánh dấu là "độc quyền chính".

** Làm thế nào để tôi nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện với Amazon Prime? **

Để nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện với Amazon Prime, bạn cần phải:

1. Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.
2. Nhấp vào nút "Tiến hành để thanh toán".
3. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn hoặc tạo tài khoản mới nếu bạn không có tài khoản.
4. Chọn tùy chọn vận chuyển "Amazon Prime".
5. Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn".

Các mặt hàng của bạn sẽ được vận chuyển trong vòng hai ngày làm việc.

** Tôi có thể nhận vận chuyển hai ngày miễn phí trên Amazon Prime nếu tôi không có tư cách thành viên chính không? **

Có, bạn có thể được vận chuyển hai ngày miễn phí trên Amazon Prime nếu bạn không có tư cách thành viên chính.Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải trả một khoản phí vận chuyển.Phí vận chuyển khác nhau tùy thuộc vào trọng lượng và kích thước của mặt hàng.

** Amazon Prime đáng giá? **

Việc Amazon Prime có đáng hay không phụ thuộc vào tần suất bạn mua sắm trên Amazon.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển.Tuy nhiên, nếu bạn không mua sắm trên Amazon rất thường xuyên, Prime có thể không đáng giá.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)

[ENGLISH]:
**How to Get Free Two-Day Shipping from Amazon with Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can save you a lot of money on shipping costs.

**How much does Amazon Prime cost?**

Amazon Prime costs \$119 per year or \$12.99 per month.

**What are the benefits of Amazon Prime?**

In addition to free two-day shipping, Amazon Prime also offers:

* Free same-day shipping on eligible items in select cities
* Free one-hour delivery on eligible items in select cities
* Free unlimited streaming of movies and TV shows with Prime Video
* Free access to Prime Music
* Free unlimited photo storage with Amazon Photos

**How do I sign up for Amazon Prime?**

You can sign up for Amazon Prime on the Amazon website.

**What items are eligible for free two-day shipping with Amazon Prime?**

Most items sold by Amazon.com are eligible for free two-day shipping with Amazon Prime. However, some items may not be eligible, such as items that are shipped from third-party sellers or items that are marked as "Prime Exclusive."

**How do I get free two-day shipping on eligible items with Amazon Prime?**

To get free two-day shipping on eligible items with Amazon Prime, you need to:

1. Add the items you want to purchase to your cart.
2. Click the "Proceed to checkout" button.
3. Sign in to your Amazon account or create a new account if you don't have one.
4. Select the "Amazon Prime" shipping option.
5. Click the "Place your order" button.

Your items will be shipped within two business days.

**Can I get free two-day shipping on Amazon Prime if I don't have a Prime membership?**

Yes, you can get free two-day shipping on Amazon Prime if you don't have a Prime membership. However, you will need to pay a shipping fee. The shipping fee varies depending on the weight and size of the item.

**Is Amazon Prime worth it?**

Whether or not Amazon Prime is worth it depends on how often you shop on Amazon. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can save you a lot of money on shipping costs. However, if you don't shop on Amazon very often, Prime may not be worth the cost.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top