Tips How to Get Fast Free Grocery Delivery with Prime Now

congsinh898

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận giao hàng tạp hóa miễn phí nhanh với Prime ngay bây giờ **

Amazon Prime Now là một dịch vụ giao hàng tạp hóa cung cấp giao hàng hai giờ miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Để bắt đầu, bạn sẽ cần đăng ký tài khoản Prime Now.Khi bạn đã đăng ký, bạn có thể duyệt qua việc lựa chọn các cửa hàng tạp hóa có sẵn để giao hàng và thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.Khi bạn đã sẵn sàng để kiểm tra, bạn sẽ cần nhập địa chỉ giao hàng của mình và chọn thời gian giao hàng.

Prime Now có sẵn ở các thành phố được chọn trên khắp Hoa Kỳ.Để xem Prime Now có sẵn trong khu vực của bạn không, hãy truy cập trang web Prime Now.

** Cách nhận giao hàng tạp hóa miễn phí với Prime Now **

Có một vài cách để có được giao hàng tạp hóa miễn phí với Prime ngay bây giờ.

*** Đăng ký Amazon Prime. ** Thành viên Amazon Prime nhận được giao hàng miễn phí trong hai giờ trên các mặt hàng đủ điều kiện.Một thành viên chính có giá $ 119 mỗi năm hoặc $ 12,99 mỗi tháng.
*** Sử dụng mã khuyến mãi Prime Now. ** Amazon thỉnh thoảng cung cấp mã khuyến mãi để giao hàng tạp hóa miễn phí với Prime ngay bây giờ.Bạn có thể tìm thấy các mã này trên trang web Prime Now hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội.
*** Giới thiệu một người bạn với Prime ngay bây giờ. ** Nếu bạn giới thiệu một người bạn đến Prime ngay bây giờ, cả hai bạn sẽ nhận được khoản tín dụng $ 10 miễn phí.Bạn của bạn cũng sẽ nhận được giao hàng hai giờ miễn phí trong đơn đặt hàng đầu tiên của họ.

** Tôi có thể nhận được những mặt hàng nào với Prime bây giờ? **

Prime bây giờ cung cấp nhiều loại đồ tạp hóa, bao gồm sản phẩm tươi sống, thịt, sữa, đồ ăn, đồ ăn nhẹ và đồ uống.Bạn cũng có thể nhận được các yếu tố cần thiết trong gia đình, các sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ dùng vật nuôi.

** Giao hàng tạp hóa với Prime bây giờ có giá bao nhiêu? **

Prime Now cung cấp giao hàng hai giờ miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Đối với các đơn đặt hàng không đủ điều kiện để giao hàng miễn phí, bạn sẽ trả phí giao hàng là 5,99 đô la.

** Mất bao lâu để đồ tạp hóa của tôi đến? **

Hầu hết các đơn đặt hàng bây giờ được giao trong vòng hai giờ.Tuy nhiên, một số đơn đặt hàng có thể mất nhiều thời gian hơn, tùy thuộc vào sự sẵn có của các mặt hàng và vị trí giao hàng.

** Làm cách nào để theo dõi đơn đặt hàng của tôi? **

Bạn có thể theo dõi đơn đặt hàng ngay bây giờ của mình trong ứng dụng Amazon hoặc trên trang web Prime Now.Bạn sẽ nhận được một thông báo khi đơn đặt hàng của bạn ra ngoài để giao hàng và khi nó được giao.

** Giao hàng tạp hóa với Prime hiện có sẵn trong khu vực của tôi? **

Prime Now có sẵn ở các thành phố được chọn trên khắp Hoa Kỳ.Để xem Prime Now có sẵn trong khu vực của bạn không, hãy truy cập trang web Prime Now.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để tận dụng tối đa Prime bây giờ: **

*** Lập kế hoạch đơn đặt hàng của bạn trước thời hạn. ** Điều này sẽ giúp bạn tránh mọi sự chậm trễ trong giao hàng.
*** Hãy cụ thể khi thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn. ** Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng bạn có được các mục bạn muốn.
*** Kiểm tra bán kính giao hàng trước khi đặt hàng. ** Bạn không muốn ngạc nhiên bởi một khoản phí giao hàng.
*** Cân nhắc sử dụng mã khuyến mãi Prime Now. ** Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền theo đơn đặt hàng.
*** Giới thiệu một người bạn với Prime ngay bây giờ. ** Điều này có thể giúp bạn có cả khoản tín dụng $ 10 miễn phí.

** Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và dễ dàng để giao hàng tạp hóa, Prime Now là một lựa chọn tuyệt vời.Với giao hàng hai giờ miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, bạn có thể nhận được những thứ bạn cần mà không cần phải rời khỏi nhà. **

[ENGLISH]:
**How to Get Fast Free Grocery Delivery with Prime Now**

Amazon Prime Now is a grocery delivery service that offers free two-hour delivery on eligible items. To get started, you'll need to sign up for a Prime Now account. Once you're signed up, you can browse the selection of groceries available for delivery and add them to your cart. When you're ready to check out, you'll need to enter your delivery address and select a delivery time.

Prime Now is available in select cities across the United States. To see if Prime Now is available in your area, visit the Prime Now website.

**How to Get Free Grocery Delivery with Prime Now**

There are a few ways to get free grocery delivery with Prime Now.

* **Subscribe to Amazon Prime.** Amazon Prime members get free two-hour delivery on eligible items. A Prime membership costs $119 per year or $12.99 per month.
* **Use a Prime Now promo code.** Amazon occasionally offers promo codes for free grocery delivery with Prime Now. You can find these codes on the Prime Now website or on social media.
* **Refer a friend to Prime Now.** If you refer a friend to Prime Now, you'll both get a free $10 credit. Your friend will also get a free two-hour delivery on their first order.

**What Items Can I Get Delivered with Prime Now?**

Prime Now offers a wide variety of groceries, including fresh produce, meat, dairy, bakery items, snacks, and beverages. You can also get household essentials, personal care products, and pet supplies.

**How Much Does Grocery Delivery with Prime Now Cost?**

Prime Now offers free two-hour delivery on eligible items. For orders that are not eligible for free delivery, you'll pay a delivery fee of $5.99.

**How Long Does It Take for My Groceries to Arrive?**

Most Prime Now orders are delivered within two hours. However, some orders may take longer, depending on the availability of items and the delivery location.

**How Do I Track My Order?**

You can track your Prime Now order in the Amazon app or on the Prime Now website. You'll receive a notification when your order is out for delivery and when it's been delivered.

**Is Grocery Delivery with Prime Now Available in My Area?**

Prime Now is available in select cities across the United States. To see if Prime Now is available in your area, visit the Prime Now website.

**Here are some additional tips for getting the most out of Prime Now:**

* **Plan your order ahead of time.** This will help you avoid any delays in delivery.
* **Be specific when adding items to your cart.** This will help ensure that you get the items you want.
* **Check the delivery radius before placing your order.** You don't want to be surprised by a delivery fee.
* **Consider using a Prime Now promo code.** This can save you money on your order.
* **Refer a friend to Prime Now.** This can get you both a free $10 credit.

**If you're looking for a quick and easy way to get your groceries delivered, Prime Now is a great option. With free two-hour delivery on eligible items, you can get the things you need without having to leave your home.**
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top