Tips How to Get Discounts on Amazon

[TIẾNG VIỆT]:
** Cách nhận giảm giá trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh và họ giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.Nhưng bạn có biết rằng có một số cách để được giảm giá trên Amazon?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẹo yêu thích của chúng tôi để được giảm giá trên Amazon.Cho dù bạn đang tìm kiếm một khoản giảm giá nhỏ hay một cái lớn, chúng tôi đã giúp bạn được bảo hiểm.

** 1.Sử dụng Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp một số lợi ích, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Nhưng bạn có biết rằng các thành viên Prime cũng có quyền truy cập vào giảm giá độc quyền?

Các thành viên Prime thường có thể tìm thấy giảm giá từ 20% trở lên trên nhiều loại vật phẩm, bao gồm điện tử, quần áo và hàng gia dụng.Để xem tất cả các giảm giá có sẵn, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào tab "Prime".

** 2.Đăng ký Thẻ Chữ ký Visa Phần thưởng Amazon **

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhất quán hơn để tiết kiệm tiền trên Amazon, hãy xem xét đăng ký thẻ Chữ ký Visa Awards Awards.Thẻ này cung cấp 5% trở lại khi mua hàng Amazon, cũng như 2% tại các nhà hàng, trạm xăng và nhà thuốc.Bạn cũng có thể kiếm được 1% trở lại trên tất cả các giao dịch mua khác.

Thẻ Chữ ký Visa Awards Awards có phí hàng năm $ 0 và thật dễ dàng để đăng ký trực tuyến.Sau khi bạn được chấp thuận, bạn có thể bắt đầu sử dụng thẻ của mình để kiếm phần thưởng khi mua hàng Amazon.

** 3.Sử dụng phiếu giảm giá Amazon **

Amazon cung cấp một loạt các phiếu giảm giá có thể được sử dụng để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon, trong ứng dụng Amazon và trong hộp thư đến email của bạn.

Để sử dụng phiếu giảm giá, chỉ cần nhập mã khi thanh toán.Bạn sẽ có thể thấy mức giảm giá áp dụng cho tổng số của bạn trước khi bạn hoàn thành việc mua hàng.

**4.Mua sắm các giao dịch kho Amazon **

Các giao dịch của Amazon Warehouse là một phần của trang web Amazon bán các mặt hàng đã được trả lại hoặc hư hỏng.Những mặt hàng này thường được bán với giá giảm, và bạn thường có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời.

Khi bạn mua sắm trong các giao dịch của Amazon Warehouse, hãy chắc chắn kiểm tra tình trạng của mặt hàng trước khi bạn mua nó.Các mặt hàng thường được bán trong một trong ba điều kiện:

* Mới: Những mặt hàng này là thương hiệu mới và chưa bao giờ được sử dụng.
* Được sử dụng: Những vật phẩm này đã được sử dụng, nhưng chúng vẫn ở trong tình trạng tốt.
* Được tân trang lại: Những mặt hàng này đã được sửa chữa hoặc khôi phục lại điều kiện làm việc.

** 5.Sử dụng Camelcamelcamel **

Camelcamelcamel là một trang web theo dõi giá sản phẩm trên Amazon.Đây có thể là một công cụ hữu ích để tìm các giao dịch tốt nhất trên Amazon.

Để sử dụng Camelcamelcamel, chỉ cần tìm kiếm sản phẩm mà bạn quan tâm. Sau đó, bạn sẽ có thể thấy một biểu đồ về lịch sử giá của sản phẩm.Điều này có thể giúp bạn xác định thời gian tốt nhất để mua sản phẩm.

** 6.Theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội **

Amazon thường cung cấp giảm giá cho các sản phẩm của mình thông qua phương tiện truyền thông xã hội.Để cập nhật các giao dịch mới nhất, hãy chắc chắn theo dõi Amazon trên Facebook, Twitter và Instagram.

** 7.Sử dụng mật ong **

Honey là một tiện ích mở rộng trình duyệt miễn phí, tự động tìm và áp dụng phiếu giảm giá cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Để sử dụng mật ong, chỉ cần cài đặt tiện ích mở rộng trên trình duyệt của bạn.Sau đó, khi bạn mua sắm trên Amazon, Honey sẽ quét trang web để tìm phiếu giảm giá có sẵn.Nếu nó tìm thấy một phiếu giảm giá áp dụng cho việc mua hàng của bạn, Honey sẽ tự động áp dụng nó khi thanh toán.

**số 8.Kiên nhẫn**

Một trong những cách tốt nhất để được giảm giá trên Amazon là kiên nhẫn.Amazon thường cung cấp giảm giá cho các sản phẩm đã ngồi trong kho của mình trong một thời gian dài.Nếu bạn không vội vàng để có được một sản phẩm, bạn thường có thể tiết kiệm tiền bằng cách chờ bán.

**Phần kết luận**

Đây chỉ là một vài trong số nhiều cách để được giảm giá trên Amazon.Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tiết kiệm tiền cho lần mua Amazon tiếp theo của mình.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime

[ENGLISH]:
**How to Get Discounts on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and they make it easy to find what you're looking for. But did you know that there are a number of ways to get discounts on Amazon?

In this article, we'll share some of our favorite tips for getting discounts on Amazon. Whether you're looking for a small discount or a big one, we've got you covered.

**1. Use Amazon Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers a number of benefits, including free two-day shipping on eligible items. But did you know that Prime members also get access to exclusive discounts?

Prime members can often find discounts of 20% or more on a variety of items, including electronics, clothing, and home goods. To see all of the available discounts, simply sign in to your Amazon account and click on the "Prime" tab.

**2. Sign up for Amazon Rewards Visa Signature Card**

If you're looking for a more consistent way to save money on Amazon, consider signing up for the Amazon Rewards Visa Signature Card. This card offers 5% back on Amazon purchases, as well as 2% back at restaurants, gas stations, and drugstores. You can also earn 1% back on all other purchases.

The Amazon Rewards Visa Signature Card has a $0 annual fee, and it's easy to apply for online. Once you're approved, you can start using your card to earn rewards on your Amazon purchases.

**3. Use Amazon Coupons**

Amazon offers a variety of coupons that can be used to save money on your purchases. You can find coupons on the Amazon website, in the Amazon app, and in your email inbox.

To use a coupon, simply enter the code at checkout. You'll be able to see the discount applied to your total before you complete your purchase.

**4. Shop Amazon Warehouse Deals**

Amazon Warehouse Deals is a section of the Amazon website that sells items that have been returned or damaged. These items are typically sold at a discount, and you can often find some great deals.

When you're shopping in Amazon Warehouse Deals, be sure to check the condition of the item before you buy it. Items are typically sold in one of three conditions:

* New: These items are brand new and have never been used.
* Used: These items have been used, but they're still in good condition.
* Refurbished: These items have been repaired or restored to working condition.

**5. Use Camelcamelcamel**

Camelcamelcamel is a website that tracks the prices of products on Amazon. This can be a helpful tool for finding the best deals on Amazon.

To use Camelcamelcamel, simply search for the product you're interested in. You'll then be able to see a graph of the product's price history. This can help you to identify the best time to buy the product.

**6. Follow Amazon on Social Media**

Amazon often offers discounts on its products through social media. To stay up-to-date on the latest deals, be sure to follow Amazon on Facebook, Twitter, and Instagram.

**7. Use Honey**

Honey is a free browser extension that automatically finds and applies coupons to your Amazon purchases. To use Honey, simply install the extension on your browser. Then, when you're shopping on Amazon, Honey will scan the website for available coupons. If it finds a coupon that applies to your purchase, Honey will automatically apply it at checkout.

**8. Be patient**

One of the best ways to get discounts on Amazon is to be patient. Amazon often offers discounts on products that have been sitting in its warehouses for a long time. If you're not in a hurry to get a product, you can often save money by waiting for a sale.

**Conclusion**

These are just a few of the many ways to get discounts on Amazon. By following these tips, you can save money on your next Amazon purchase.

**References**

* [Amazon Prime
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top