Tips How to Check Your Amazon Order History for Failed Checkouts

lybadman

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách kiểm tra lịch sử đơn hàng Amazon của bạn để kiểm tra không thành công **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và thật dễ dàng để biết lý do tại sao.Với nhiều loại sản phẩm để lựa chọn, vận chuyển nhanh và chính sách hoàn trả thuận tiện, Amazon giúp bạn dễ dàng có được những thứ bạn cần mà không cần rời khỏi nhà.

Tuy nhiên, ngay cả các nhà bán lẻ trực tuyến tốt nhất cũng trải qua các trục trặc kỹ thuật thường xuyên.Nếu bạn đã từng cố gắng kiểm tra trên Amazon và nhận được thông báo lỗi, bạn có thể tự hỏi liệu đơn đặt hàng của bạn có thực sự được thực hiện không.May mắn thay, thật dễ dàng để kiểm tra lịch sử đơn đặt hàng Amazon của bạn để xem đơn đặt hàng của bạn có thành công không.

** Để kiểm tra lịch sử đơn đặt hàng Amazon của bạn: **

1. Truy cập trang web Amazon và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào tab "Danh sách & Danh sách" ở đầu trang.
3. Nhấp vào liên kết "Đơn hàng" trong phần "Tài khoản của bạn".
4. Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các đơn đặt hàng gần đây của bạn.Nếu bạn thấy một đơn đặt hàng có nội dung "bị hủy" hoặc "không thành công", điều đó có nghĩa là đơn đặt hàng không thành công.

** Nếu đơn đặt hàng của bạn không thành công, bạn có thể: **

* Cố gắng đặt hàng một lần nữa.
* Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để được giúp đỡ.

** Mẹo để tránh kiểm tra không thành công trên Amazon: **

* Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhập chính xác thông tin vận chuyển và thanh toán của mình.
* Kiểm tra số dư thẻ tín dụng của bạn để đảm bảo bạn có đủ tiền để chi trả cho việc mua hàng.
* Nếu bạn đang sử dụng VPN, hãy thử vô hiệu hóa nó trước khi đặt hàng.
* Hãy thử xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt.
* Hãy thử sử dụng một trình duyệt khác.

Nếu bạn làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp giảm cơ hội trải nghiệm kiểm tra thất bại trên Amazon.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách kiểm tra lịch sử đơn hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117460)
* [Cách khắc phục kiểm tra không thành công trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117460#g201117460)

[ENGLISH]:
**How to Check Your Amazon Order History for Failed Checkouts**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and it's easy to see why. With a wide variety of products to choose from, fast shipping, and a convenient return policy, Amazon makes it easy to get the things you need without leaving your home.

However, even the best online retailers experience occasional technical glitches. If you've ever tried to checkout on Amazon and received an error message, you may be wondering if your order actually went through. Fortunately, it's easy to check your Amazon order history to see if your order was successful.

**To check your Amazon order history:**

1. Go to the Amazon website and sign in to your account.
2. Click the "Account & Lists" tab at the top of the page.
3. Click the "Orders" link under the "Your Account" section.
4. You will see a list of all your recent orders. If you see an order that says "Cancelled" or "Failed," that means that the order was not successful.

**If your order was unsuccessful, you can:**

* Try to place the order again.
* Contact Amazon customer service for help.

**Tips for avoiding failed checkouts on Amazon:**

* Make sure you have entered your shipping and billing information correctly.
* Check your credit card balance to make sure you have enough funds to cover the purchase.
* If you are using a VPN, try disabling it before placing your order.
* Try clearing your browser cache and cookies.
* Try using a different browser.

If you follow these tips, you can help reduce the chances of experiencing a failed checkout on Amazon.

**Reference articles:**

* [How to Check Your Amazon Order History](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117460)
* [How to Fix Failed Checkouts on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117460#G201117460)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top