Tips How to Check Out Quickly on Amazon Without an Account

phananh.quan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách kiểm tra nhanh trên Amazon mà không có tài khoản **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là thành viên chính, việc kiểm tra có thể hơi rắc rối.Bạn phải tạo một tài khoản, nhập thông tin vận chuyển của bạn và chọn một phương thức thanh toán.

Nếu bạn chỉ muốn mua một vài thứ và không muốn gặp rắc rối khi tạo tài khoản, có một cách để kiểm tra nhanh chóng mà không cần một.Đây là cách:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **
5. ** Chọn một phương thức thanh toán. **
6. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

Đó là nó!Bạn sẽ có thể kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng mà không cần phải tạo tài khoản.

** Lưu ý: ** Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình, bạn sẽ không thể truy cập vào lịch sử đặt hàng của mình hoặc theo dõi đơn đặt hàng của mình.

** Mẹo chuyên nghiệp: ** Nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, thì thật đáng để tạo tài khoản.Bạn sẽ có quyền truy cập vào vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như các lợi ích khác như khuyến nghị cá nhân hóa và phương thức thanh toán được lưu.

**Người giới thiệu:**

* [Cách kiểm tra trên Amazon mà không có tài khoản] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201157870)
* [Cách tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201157870)

[ENGLISH]:
**How to Check Out Quickly on Amazon Without an Account**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you're not a Prime member, checking out can be a bit of a hassle. You have to create an account, enter your shipping information, and choose a payment method.

If you're just looking to buy a few things and don't want to go through the hassle of creating an account, there's a way to check out quickly without one. Here's how:

1. **Add the items you want to buy to your cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **Click the "Guest checkout" link.**
4. **Enter your shipping information.**
5. **Choose a payment method.**
6. **Click the "Place your order" button.**

That's it! You'll be able to check out quickly and easily without having to create an account.

**Note:** If you're not signed in to your Amazon account, you won't be able to access your order history or track your orders.

**Pro tip:** If you're a frequent Amazon shopper, it's worth it to create an account. You'll get access to free two-day shipping on eligible items, as well as other benefits like personalized recommendations and saved payment methods.

**References:**

* [How to Check Out on Amazon Without an Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201157870)
* [How to Create an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201157870)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top