Tips How to Check Out Quickly on Amazon As a Guest User

duymanhdang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách kiểm tra nhanh trên Amazon với tư cách là người dùng khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là người dùng Amazon đã đăng ký, việc kiểm tra có thể hơi rắc rối.Bạn phải tạo một tài khoản, nhập thông tin vận chuyển của bạn và chọn một phương thức thanh toán.

Nếu bạn chỉ muốn mua hàng nhanh, bạn không cần phải trải qua tất cả những điều đó.Bạn có thể kiểm tra với tư cách là người dùng khách, nhanh hơn và dễ dàng hơn rất nhiều.Đây là cách làm điều đó:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Trên trang "Xem lại đơn đặt hàng", nhập địa chỉ vận chuyển của bạn và chọn phương thức vận chuyển. **
4. ** Nhấp vào nút "Tiếp tục". **
5. ** Trên trang "Thông tin thanh toán", nhập thông tin thanh toán của bạn. **
6. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

Đó là nó!Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ trên đường nhận được giao dịch mua mới của bạn.

** Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là người dùng khách **

Có một vài lợi ích để kiểm tra với tư cách là người dùng khách trên Amazon.Đầu tiên, nó nhanh hơn và dễ dàng hơn so với việc tạo tài khoản và nhập thông tin vận chuyển của bạn.Thứ hai, bạn không phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình, đây có thể là mối quan tâm bảo mật cho một số người.Thứ ba, bạn vẫn có thể tận dụng ưu đãi vận chuyển miễn phí của Amazon, ngay cả khi bạn không phải là thành viên chính.

** Nhược điểm của việc kiểm tra với tư cách là người dùng khách **

Có một vài nhược điểm khi kiểm tra với tư cách là người dùng khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc nhận cập nhật về trạng thái của nó.Thứ hai, bạn sẽ không thể truy cập vào lịch sử đơn hàng của mình hoặc trả lại.Thứ ba, bạn sẽ không thể tham gia chương trình khách hàng thân thiết của Amazon hoặc kiếm được phần thưởng.

** Nhìn chung, bạn có nên kiểm tra với tư cách là người dùng khách trên Amazon hay không phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn.Nếu bạn chỉ muốn mua hàng nhanh và không cần lợi ích của việc có tài khoản Amazon, hãy kiểm tra như một người dùng khách là một lựa chọn tuyệt vời.Tuy nhiên, nếu bạn dự định thực hiện nhiều giao dịch mua hoặc muốn tận dụng chương trình khách hàng thân thiết của Amazon, thì đáng để tạo tài khoản. **

**Người giới thiệu**

* [Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**How to Check Out Quickly on Amazon as a Guest User**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you're not a registered Amazon user, checking out can be a bit of a hassle. You have to create an account, enter your shipping information, and choose a payment method.

If you're just looking to make a quick purchase, you don't have to go through all of that. You can check out as a guest user, which is a lot faster and easier. Here's how to do it:

1. **Add the items you want to purchase to your shopping cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **On the "Review your order" page, enter your shipping address and choose a shipping method.**
4. **Click the "Continue" button.**
5. **On the "Payment information" page, enter your payment information.**
6. **Click the "Place your order" button.**

That's it! Your order will be placed and you'll be on your way to receiving your new purchase.

**Benefits of Checking Out as a Guest User**

There are a few benefits to checking out as a guest user on Amazon. First, it's faster and easier than creating an account and entering your shipping information. Second, you don't have to provide your credit card information, which can be a security concern for some people. Third, you can still take advantage of Amazon's free shipping offers, even if you're not a Prime member.

**Drawbacks of Checking Out as a Guest User**

There are a few drawbacks to checking out as a guest user on Amazon. First, you won't be able to track your order or receive updates on its status. Second, you won't be able to access your order history or make returns. Third, you won't be able to participate in Amazon's loyalty program or earn rewards.

**Overall, whether or not you should check out as a guest user on Amazon depends on your individual needs. If you're just looking to make a quick purchase and don't need the benefits of having an Amazon account, checking out as a guest user is a great option. However, if you're planning on making multiple purchases or want to take advantage of Amazon's loyalty program, it's worth creating an account.**

**References**

* [How to Check Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top