Tips How to Access Prime Wardrobe Free Trial Perks

tranche.phuong

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách truy cập các đặc quyền dùng thử miễn phí của tủ quần áo Prime **

Amazon Prime Wardrobe là một dịch vụ miễn phí cho phép bạn thử quần áo ở nhà trước khi bạn mua chúng.Bạn có thể đặt hàng tối đa tám mặt hàng cùng một lúc và bạn có bảy ngày để thử chúng và quyết định có nên giữ chúng không.Nếu bạn quyết định giữ một mặt hàng, bạn trả tiền cho nó với giá thông thường.Nếu bạn quyết định trả lại một mặt hàng, bạn có thể làm như vậy miễn phí.

Có một vài đặc quyền để sử dụng tủ quần áo Prime, bao gồm:

*** Giao hàng miễn phí: ** Bạn có thể đặt hàng bao nhiêu mặt hàng như bạn muốn và bạn sẽ được vận chuyển miễn phí trên tất cả chúng.
*** Trả về miễn phí: ** Bạn có thể trả lại bất kỳ mục nào miễn phí, không có câu hỏi nào.
*** Không có cam kết: ** Bạn có thể hủy đăng ký Prime Wardrobe của mình bất cứ lúc nào.

Để đăng ký dùng thử miễn phí tủ quần áo Prime, hãy truy cập [trang web Prime Wardrobe] (https://www.amazon.com/primewardrobe).Bạn sẽ cần tạo một tài khoản Amazon nếu bạn chưa có.

Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn có thể bắt đầu mua sắm quần áo trên trang web Prime Wardrobe.Bạn có thể duyệt theo danh mục, thương hiệu hoặc kích thước.Khi bạn tìm thấy một mục bạn thích, nhấp vào nút "Hãy thử nó trên" để thêm nó vào giỏ hàng của bạn.

Bạn có thể đặt hàng tối đa tám mặt hàng cùng một lúc.Khi bạn đã thêm các mục của mình vào giỏ hàng của mình, nhấp vào nút "Thanh toán".Bạn sẽ được nhắc nhập thông tin vận chuyển của bạn.

Đơn hàng tủ quần áo chính của bạn sẽ được chuyển đến bạn trong vòng hai ngày.Khi bạn nhận được đơn đặt hàng, bạn có bảy ngày để thử quần áo và quyết định có nên giữ chúng không.

Để trả lại một mặt hàng, chỉ cần đặt nó trở lại trong bao bì ban đầu và thả nó ra tại một cửa hàng UPS.Bạn cũng có thể trả lại các mục qua thư.

Nếu bạn quyết định giữ một mặt hàng, bạn sẽ bị tính phí với giá thông thường.Bạn có thể trả tiền cho các mặt hàng của bạn trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Thử nghiệm miễn phí tủ quần áo Prime của bạn sẽ kéo dài trong bảy ngày.Sau đó, bạn sẽ bị tính phí 19,99 đô la mỗi tháng cho dịch vụ.Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào.

** Dưới đây là một số mẹo để tận dụng tối đa tủ quần áo chính của bạn dùng thử miễn phí: **

*** Cửa hàng cho quần áo mà bạn không chắc chắn. ** Đây là một cách tuyệt vời để thử các phong cách hoặc thương hiệu mới mà không phải cam kết mua chúng.
*** Đặt hàng nhiều kích cỡ khác nhau. ** Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng bạn có được sự phù hợp.
*** Hãy dành thời gian của bạn để thử quần áo. ** Đừng vội vã trong quá trình.Hãy chắc chắn rằng bạn thử quần áo theo những cách khác nhau để xem chúng trông như thế nào và cảm nhận.
*** Hãy trung thực với chính mình về việc bạn có thích quần áo hay không. ** Đừng giữ vật phẩm chỉ vì bạn cảm thấy như bạn phải làm.Nếu bạn không thích chúng, hãy trả lại chúng.

** Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tận dụng tối đa tủ quần áo miễn phí của bạn và tìm quần áo hoàn hảo cho tủ quần áo của bạn. **

[ENGLISH]:
**How to Access Prime Wardrobe Free Trial Perks**

Amazon Prime Wardrobe is a free service that lets you try on clothes at home before you buy them. You can order up to eight items at a time, and you have seven days to try them on and decide whether to keep them. If you decide to keep an item, you pay for it at the regular price. If you decide to return an item, you can do so for free.

There are a few perks to using Prime Wardrobe, including:

* **Free shipping:** You can order as many items as you want, and you'll get free shipping on all of them.
* **Free returns:** You can return any item for free, no questions asked.
* **No commitment:** You can cancel your Prime Wardrobe subscription at any time.

To sign up for a Prime Wardrobe free trial, visit the [Prime Wardrobe website](https://www.amazon.com/primewardrobe). You'll need to create an Amazon account if you don't already have one.

Once you've created an account, you can start shopping for clothes on the Prime Wardrobe website. You can browse by category, brand, or size. When you find an item you like, click on the "Try it on" button to add it to your cart.

You can order up to eight items at a time. Once you've added your items to your cart, click on the "Checkout" button. You'll be prompted to enter your shipping information.

Your Prime Wardrobe order will be shipped to you within two days. When you receive your order, you have seven days to try on the clothes and decide whether to keep them.

To return an item, simply put it back in the original packaging and drop it off at a UPS store. You can also return items by mail.

If you decide to keep an item, you'll be charged for it at the regular price. You can pay for your items online or by phone.

Your Prime Wardrobe free trial will last for seven days. After that, you'll be charged $19.99 per month for the service. You can cancel your subscription at any time.

**Here are some tips for getting the most out of your Prime Wardrobe free trial:**

* **Shop for clothes that you're not sure about.** This is a great way to try out new styles or brands without having to commit to buying them.
* **Order a variety of sizes.** This will help you make sure that you get the right fit.
* **Take your time trying on the clothes.** Don't rush through the process. Make sure that you try on the clothes in different ways to see how they look and feel.
* **Be honest with yourself about whether you like the clothes.** Don't keep items just because you feel like you have to. If you don't like them, return them.

**By following these tips, you can get the most out of your Prime Wardrobe free trial and find the perfect clothes for your wardrobe.**
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top