Tips How Prime Members Get Free Kindle Book Rentals Monthly

phuongtrach893

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào các thành viên chính nhận được cho thuê sách Kindle miễn phí hàng tháng **

Các thành viên của Amazon Prime có thể nhận được cho thuê sách Kindle miễn phí mỗi tháng thông qua chương trình Kindle Unlimited.Với Kindle Unlimited, bạn có thể mượn tối đa 10 cuốn sách cùng một lúc và đọc chúng trên bất kỳ thiết bị nào có ứng dụng Kindle.Bạn cũng có thể nghe audiobook với tường thuật âm thanh.

Để bắt đầu với Kindle Unlimited, hãy đăng ký dùng thử miễn phí Amazon Prime.Khi bạn đã đăng ký, bạn có thể bắt đầu duyệt thư viện Kindle Unlimited.Bạn có thể tìm thấy sách theo thể loại, tác giả hoặc tiêu đề.

Khi bạn tìm thấy một cuốn sách bạn muốn đọc, nhấp vào nút "mượn".Cuốn sách sẽ được thêm vào thư viện Kindle của bạn và bạn có thể bắt đầu đọc nó ngay lập tức.Bạn cũng có thể tải xuống cuốn sách về thiết bị của mình để bạn có thể đọc nó ngoại tuyến.

Bạn có thể giữ những cuốn sách bạn mượn từ Kindle Unlimited miễn là bạn muốn.Tuy nhiên, nếu bạn ngừng là thành viên chính, bạn sẽ mất quyền truy cập vào những cuốn sách bạn đã mượn.

Dưới đây là một số mẹo để tận dụng tối đa Kindle Unlimited:

* Duyệt danh sách các cuốn sách bán chạy nhất của Kindle Unlimited để tìm những cuốn sách mới phổ biến.
* Kiểm tra phần Giao dịch hàng ngày cho các cuốn sách giảm giá.
* Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm sách theo thể loại, tác giả hoặc tiêu đề.
* Theo dõi các tác giả bạn muốn nhận thông báo khi họ phát hành sách mới.
* Tham gia các câu lạc bộ sách hoặc các nhóm thảo luận để kết nối với các độc giả khác.

Kindle Unlimited là một cách tuyệt vời để khám phá những cuốn sách và tác giả mới.Với nhiều lựa chọn sách để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó bạn sẽ yêu thích.

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Kindle Unlimited: Cách thức hoạt động] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Kindle Unlimited: Sách hay nhất để đọc] (Tasmania (170 books))

[ENGLISH]:
**How Prime Members Get Free Kindle Book Rentals Monthly**

Amazon Prime members can get free Kindle book rentals every month through the Kindle Unlimited program. With Kindle Unlimited, you can borrow up to 10 books at a time and read them on any device with the Kindle app. You can also listen to audiobooks with Audible narration.

To get started with Kindle Unlimited, sign up for a free trial of Amazon Prime. Once you're signed up, you can start browsing the Kindle Unlimited library. You can find books by genre, author, or title.

When you find a book you want to read, click the "Borrow" button. The book will be added to your Kindle library and you can start reading it immediately. You can also download the book to your device so you can read it offline.

You can keep the books you borrow from Kindle Unlimited for as long as you want. However, if you stop being a Prime member, you will lose access to the books you have borrowed.

Here are some tips for getting the most out of Kindle Unlimited:

* Browse the Kindle Unlimited bestsellers list to find popular new books.
* Check out the Daily Deals section for discounted books.
* Use the search bar to find books by genre, author, or title.
* Follow authors you like to get notifications when they release new books.
* Join book clubs or discussion groups to connect with other readers.

Kindle Unlimited is a great way to explore new books and authors. With a vast selection of books to choose from, you're sure to find something you'll love.

**Reference articles:**

* [Amazon Prime: Everything You Need to Know](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Kindle Unlimited: How It Works](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [Kindle Unlimited: Best Books to Read](https://www.goodreads.com/list/show/11536.Best_Kindle_Unlimited_Books)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top