Tips How Prime Members Get Free Kindle Book Rentals Each Month

[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào các thành viên Prime nhận được cho thuê sách Kindle miễn phí mỗi tháng **

Các thành viên của Amazon Prime có thể nhận được cho thuê sách Kindle miễn phí mỗi tháng thông qua chương trình Kindle Unlimited.Với Kindle Unlimited, bạn có thể mượn tối đa 10 cuốn sách cùng một lúc và đọc chúng bao lâu tùy thích.Khi bạn hoàn thành một cuốn sách, bạn có thể trả lại và mượn một cuốn khác.

Có hơn 1 triệu cuốn sách có sẵn để lựa chọn trong thư viện Kindle Unlimited, vì vậy bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó bạn sẽ thích.Bạn có thể tìm thấy những cuốn sách trong mọi thể loại, từ bán chạy nhất đến kinh điển đến sách tự giúp đỡ.

Để bắt đầu với Kindle Unlimited, chỉ cần đăng ký dùng thử miễn phí Amazon Prime.Khi bạn đã đăng ký, bạn có thể bắt đầu duyệt thư viện Kindle Unlimited và mượn sách.

Dưới đây là một vài mẹo để tận dụng tối đa Kindle Unlimited:

*** Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm sách theo tiêu đề, tác giả hoặc thể loại. **
*** Khám phá các danh mục Kindle Unlimited để tìm sách mới để đọc. **
*** Theo dõi các tác giả và nhà xuất bản để xem các bản phát hành mới nhất của họ. **
*** Thêm sách vào danh sách mong muốn của bạn để lưu chúng sau. **

Nếu bạn không chắc chắn nên đọc gì, bạn cũng có thể xem trang khuyến nghị Kindle Unlimited.Trang này có một lựa chọn các cuốn sách phổ biến hiện đang có sẵn để mượn.

Kindle Unlimited là một cách tuyệt vời để đọc nhiều sách hơn với ít tiền hơn.Với hơn 1 triệu cuốn sách để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó bạn sẽ thích.

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Kindle Unlimited: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=gk4y4S88x84c2941)

[ENGLISH]:
**How Prime Members Get Free Kindle Book Rentals Each Month**

Amazon Prime members can get free Kindle book rentals each month through the Kindle Unlimited program. With Kindle Unlimited, you can borrow up to 10 books at a time and read them for as long as you want. When you're finished with a book, you can return it and borrow another one.

There are over 1 million books available to choose from in the Kindle Unlimited library, so you're sure to find something you'll enjoy. You can find books in every genre, from bestsellers to classics to self-help books.

To get started with Kindle Unlimited, simply sign up for a free trial of Amazon Prime. Once you're signed up, you can start browsing the Kindle Unlimited library and borrowing books.

Here are a few tips for getting the most out of Kindle Unlimited:

* **Use the search bar to find books by title, author, or genre.**
* **Explore the Kindle Unlimited categories to find new books to read.**
* **Follow authors and publishers to see their latest releases.**
* **Add books to your Wish List to save them for later.**

If you're not sure what to read, you can also check out the Kindle Unlimited recommendations page. This page features a selection of popular books that are currently available to borrow.

Kindle Unlimited is a great way to read more books for less money. With over 1 million books to choose from, you're sure to find something you'll enjoy.

**Reference articles:**

* [Amazon Prime: Everything You Need to Know](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Kindle Unlimited: Everything You Need to Know](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GK4Y4S88X84C2941)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top