Tips How Prime Members Get Exclusive Early Access to Deals

phamhong.giang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Làm thế nào các thành viên Prime có quyền truy cập sớm vào các giao dịch **

Các thành viên của Amazon Prime có quyền truy cập sớm vào các giao dịch trên nhiều mặt hàng khác nhau, bao gồm các thiết bị Amazon, Điện tử, Quần áo và Hàng hóa gia đình.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các mặt hàng bạn muốn hoặc tìm các sản phẩm mới mà bạn có thể không xem xét.

** Cách truy cập sớm vào các giao dịch với tư cách là thành viên chính **

Để có quyền truy cập sớm vào các giao dịch với tư cách là thành viên chính, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình và cài đặt ứng dụng Amazon trên thiết bị di động của bạn.Bạn cũng có thể đăng ký thông báo đẩy di động của Amazon được cảnh báo về các giao dịch sắp tới.

** Những loại giao dịch mà các thành viên Prime có quyền truy cập sớm vào? **

Các thành viên Prime có quyền truy cập sớm vào nhiều giao dịch khác nhau, bao gồm:

*** Thiết bị Amazon: ** Thành viên Prime có thể truy cập sớm vào giảm giá trên các thiết bị Amazon, chẳng hạn như Echo, Kindle và Fire TV Stick.
*** Điện tử: ** Thành viên Prime có thể truy cập sớm để giảm giá trên thiết bị điện tử, chẳng hạn như máy tính xách tay, điện thoại thông minh và máy tính bảng.
*** Quần áo: ** Thành viên Prime có thể truy cập sớm để giảm giá trên quần áo, chẳng hạn như giày, váy và áo phông.
*** Hàng hóa gia đình: ** Thành viên Prime có thể truy cập sớm vào việc giảm giá hàng hóa gia đình, chẳng hạn như đồ nội thất, đồ dùng nhà bếp và giường ngủ.

** Các thành viên Prime có thể tiết kiệm bao nhiêu cho các giao dịch truy cập sớm? **

Số tiền mà các thành viên Prime có thể tiết kiệm cho các giao dịch truy cập sớm khác nhau tùy thuộc vào mặt hàng.Tuy nhiên, các thành viên Prime thường có thể tiết kiệm 20% trở lên cho các giao dịch truy cập sớm.

** Cách sử dụng các giao dịch truy cập sớm để tiết kiệm tiền **

Các giao dịch truy cập sớm có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các mặt hàng mà bạn muốn hoặc tìm thấy các sản phẩm mới mà bạn có thể không xem xét.Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng các giao dịch truy cập sớm để tiết kiệm tiền:

*** Đăng ký Amazon Prime: ** Bước đầu tiên để truy cập sớm vào các giao dịch là đăng ký Amazon Prime.Các thành viên Prime có quyền truy cập vào nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí, vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện và truy cập sớm vào giao dịch.
*** Kiểm tra ứng dụng Amazon thường xuyên: ** Ứng dụng Amazon là một cách tuyệt vời để cập nhật các giao dịch truy cập sớm mới nhất.Ứng dụng gửi thông báo đẩy khi có các giao dịch mới và bạn cũng có thể duyệt ứng dụng để xem những gì hiện đang được bán.
*** Thiết lập cảnh báo thỏa thuận: ** Nếu bạn quan tâm đến một mục cụ thể, bạn có thể thiết lập một cảnh báo thỏa thuận để được thông báo khi được bán.Đây là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ một thỏa thuận tuyệt vời.

**Phần kết luận**

Các giao dịch truy cập sớm có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các mặt hàng mà bạn muốn hoặc tìm thấy các sản phẩm mới mà bạn có thể không xem xét.Bằng cách làm theo các mẹo trong bài viết này, bạn có thể tối đa hóa khoản tiết kiệm của mình trên các giao dịch truy cập sớm.

** Bài viết tham khảo **

* [Các giao dịch truy cập sớm của Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/prime/ear...cess_prime?ie=utf8&ref_=nav_earlyaccess_prime)
* [Làm thế nào để có quyền truy cập sớm vào các giao dịch của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010#topicid=g201909010-0002043400)

[ENGLISH]:
**How Prime Members Get Exclusive Early Access to Deals**

Amazon Prime members get exclusive early access to deals on a variety of items, including Amazon devices, electronics, clothing, and home goods. This can be a great way to save money on items you've been wanting, or to find new products that you might not have otherwise considered.

**How to Get Early Access to Deals as a Prime Member**

To get early access to deals as a Prime member, you need to be logged into your Amazon account and have the Amazon app installed on your mobile device. You can also sign up for Amazon's mobile push notifications to be alerted about upcoming deals.

**What Types of Deals Do Prime Members Get Early Access to?**

Prime members get early access to a variety of deals, including:

* **Amazon devices:** Prime members can get early access to discounts on Amazon devices, such as the Echo, Kindle, and Fire TV Stick.
* **Electronics:** Prime members can get early access to discounts on electronics, such as laptops, smartphones, and tablets.
* **Clothing:** Prime members can get early access to discounts on clothing, such as shoes, dresses, and t-shirts.
* **Home goods:** Prime members can get early access to discounts on home goods, such as furniture, kitchenware, and bedding.

**How Much Can Prime Members Save on Early Access Deals?**

The amount of money that Prime members can save on early access deals varies depending on the item. However, Prime members can typically save 20% or more on early access deals.

**How to Use Early Access Deals to Save Money**

Early access deals can be a great way to save money on items that you've been wanting, or to find new products that you might not have otherwise considered. Here are a few tips for using early access deals to save money:

* **Sign up for Amazon Prime:** The first step to getting early access to deals is to sign up for Amazon Prime. Prime members get access to a variety of benefits, including free two-day shipping, free same-day shipping on eligible items, and early access to deals.
* **Check the Amazon app regularly:** The Amazon app is a great way to stay up-to-date on the latest early access deals. The app sends push notifications when there are new deals, and you can also browse the app to see what's currently on sale.
* **Set up a Deal Alert:** If you're interested in a particular item, you can set up a Deal Alert to be notified when it goes on sale. This is a great way to ensure that you don't miss out on a great deal.

**Conclusion**

Early access deals can be a great way to save money on items that you've been wanting, or to find new products that you might not have otherwise considered. By following the tips in this article, you can maximize your savings on early access deals.

**Reference Articles**

* [Amazon Prime Early Access Deals](https://www.amazon.com/gp/prime/earlyaccess/ref=nav_earlyaccess_prime?ie=UTF8&ref_=nav_earlyaccess_prime)
* [How to Get Early Access to Amazon Deals](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010#topicID=G201909010-0002043400)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top