Tips Hidden Alexa Hacks You Need to Know

truongsummer99

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hidden Alexa hack bạn cần biết **

Alexa là một trợ lý giọng nói mạnh mẽ có thể làm nhiều việc, từ chơi nhạc đến đặt báo thức.Nhưng bạn có biết rằng có một số vụ hack Alexa ẩn có thể làm cho nó thậm chí còn hữu ích hơn?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số bản hack Alexa yêu thích của chúng tôi mà bạn có thể không biết.Chúng tôi sẽ bao gồm tất cả mọi thứ, từ cách kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn đến cách tận dụng tối đa âm nhạc và giải trí của bạn.

** 1.Kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn **

Một trong những điều tốt nhất về Alexa là bạn có thể sử dụng nó để kiểm soát các thiết bị nhà thông minh của mình.Bạn có thể bật đèn, điều chỉnh bộ điều chỉnh nhiệt, khóa cửa và hơn thế nữa.

Để kiểm soát các thiết bị nhà thông minh của bạn với Alexa, chỉ cần nói điều gì đó như "Alexa, bật đèn."Alexa sau đó sẽ gửi một lệnh đến trung tâm nhà thông minh của bạn, từ đó sẽ gửi lệnh cho thiết bị của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng Alexa để tạo các thói quen tùy chỉnh.Ví dụ: bạn có thể tạo một thói quen bật đèn, đặt bộ điều chỉnh nhiệt ở nhiệt độ thoải mái và phát nhạc yêu thích của bạn khi bạn về nhà.

** 2.Tận dụng tối đa âm nhạc và giải trí của bạn **

Alexa là một cách tuyệt vời để nghe nhạc, xem video và nhận tin tức.Bạn có thể sử dụng nó để phát nhạc từ Thư viện âm nhạc Amazon, Spotify, Pandora, v.v.Bạn cũng có thể sử dụng nó để xem video từ YouTube, Netflix và Hulu.

Để phát nhạc hoặc xem video với Alexa, chỉ cần nói một cái gì đó như "Alexa, chơi danh sách nhạc yêu thích của tôi" hoặc "Alexa, xem tập mới nhất của văn phòng."Alexa sau đó sẽ tìm thấy nội dung được yêu cầu và bắt đầu chơi nó.

Bạn cũng có thể sử dụng Alexa để có được tin tức.Đơn giản chỉ cần nói một cái gì đó như, "Alexa, tin tức là gì?"Alexa sau đó sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các tiêu đề mới nhất.

** 3.Nhận trợ giúp với các công việc hàng ngày **

Alexa cũng có thể giúp bạn với các công việc hàng ngày, chẳng hạn như đặt báo thức, tạo lời nhắc và nhận chỉ đường.

Để đặt báo thức, chỉ cần nói một cái gì đó như, "Alexa, đặt báo thức trong 7:00 sáng."Alexa sau đó sẽ đặt báo thức cho thời gian quy định.

Để tạo ra một lời nhắc, chỉ cần nói một cái gì đó như, "Alexa, nhắc nhở tôi lấy sữa."Alexa sau đó sẽ tạo ra một lời nhắc cho bạn.

Để có được chỉ đường, chỉ cần nói một cái gì đó như, "Alexa, cho tôi chỉ đường đến Starbucks gần nhất."Alexa sau đó sẽ cho bạn chỉ đường đến Starbucks gần nhất.

**4.Có một số niềm vui với Alexa **

Ngoài việc là một công cụ hữu ích, Alexa cũng có thể rất thú vị.Bạn có thể sử dụng nó để chơi game, kể chuyện cười và học những điều mới.

Để chơi một trò chơi với Alexa, chỉ cần nói một cái gì đó như, "Alexa, chơi một trò chơi."Alexa sau đó sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các trò chơi để lựa chọn.

Để kể một trò đùa với Alexa, chỉ cần nói điều gì đó như, "Alexa, kể cho tôi nghe một trò đùa."Alexa sau đó sẽ kể cho bạn một trò đùa.

Để tìm hiểu điều gì đó mới với Alexa, chỉ cần nói điều gì đó như, "Alexa, thủ đô của Pháp là gì?"Alexa sau đó sẽ cho bạn câu trả lời cho câu hỏi của bạn.

** 5.Sử dụng Alexa với các thiết bị khác **

Alexa cũng có thể được sử dụng với các thiết bị khác, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính của bạn.

Để sử dụng Alexa với điện thoại thông minh của bạn, chỉ cần tải xuống ứng dụng Alexa.Ứng dụng Alexa cho phép bạn điều khiển các thiết bị Alexa của mình từ điện thoại, nhận thông báo và hơn thế nữa.

Để sử dụng Alexa với máy tính bảng của bạn, chỉ cần cài đặt ứng dụng Alexa.Ứng dụng Alexa cho phép bạn điều khiển các thiết bị Alexa của mình từ máy tính bảng của mình, nhận thông báo và hơn thế nữa.

Để sử dụng Alexa với máy tính của bạn, chỉ cần truy cập trang web của Alexa.Trang web Alexa cho phép bạn điều khiển các thiết bị Alexa của mình từ máy tính, nhận thông báo và hơn thế nữa.

**Phần kết luận**

Alexa là một trợ lý giọng nói mạnh mẽ có thể làm nhiều việc.Bằng cách sử dụng các bản hack Alexa ẩn này, bạn có thể làm cho Alexa trở nên hữu ích hơn.

Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích:

* [Cửa hàng kỹ năng Alexa] (https://skills-store.amazon.com/en-us/)-Tìm các kỹ năng mới để Alexa thêm vào

[ENGLISH]:
**Hidden Alexa Hacks You Need to Know**

Alexa is a powerful voice assistant that can do a variety of things, from playing music to setting alarms. But did you know that there are a number of hidden Alexa hacks that can make it even more useful?

In this article, we'll share some of our favorite Alexa hacks that you may not know about. We'll cover everything from how to control your smart home to how to get the most out of your music and entertainment.

**1. Control your smart home**

One of the best things about Alexa is that you can use it to control your smart home devices. You can turn on lights, adjust the thermostat, lock the doors, and more.

To control your smart home devices with Alexa, simply say something like, "Alexa, turn on the lights." Alexa will then send a command to your smart home hub, which will in turn send a command to your devices.

You can also use Alexa to create custom routines. For example, you could create a routine that turns on the lights, sets the thermostat to a comfortable temperature, and plays your favorite music when you come home.

**2. Get the most out of your music and entertainment**

Alexa is a great way to listen to music, watch videos, and get the news. You can use it to play music from your Amazon Music library, Spotify, Pandora, and more. You can also use it to watch videos from YouTube, Netflix, and Hulu.

To play music or watch a video with Alexa, simply say something like, "Alexa, play my favorite playlist" or "Alexa, watch the latest episode of The Office." Alexa will then find the requested content and start playing it.

You can also use Alexa to get the news. Simply say something like, "Alexa, what's the news?" Alexa will then give you a brief overview of the latest headlines.

**3. Get help with everyday tasks**

Alexa can also help you with everyday tasks, such as setting alarms, creating reminders, and getting directions.

To set an alarm, simply say something like, "Alexa, set an alarm for 7:00 AM." Alexa will then set an alarm for the specified time.

To create a reminder, simply say something like, "Alexa, remind me to pick up milk." Alexa will then create a reminder for you.

To get directions, simply say something like, "Alexa, give me directions to the nearest Starbucks." Alexa will then give you directions to the nearest Starbucks.

**4. Have some fun with Alexa**

In addition to being a useful tool, Alexa can also be a lot of fun. You can use it to play games, tell jokes, and learn new things.

To play a game with Alexa, simply say something like, "Alexa, play a game." Alexa will then give you a list of games to choose from.

To tell a joke with Alexa, simply say something like, "Alexa, tell me a joke." Alexa will then tell you a joke.

To learn something new with Alexa, simply say something like, "Alexa, what's the capital of France?" Alexa will then give you the answer to your question.

**5. Use Alexa with other devices**

Alexa can also be used with other devices, such as your smartphone, tablet, and computer.

To use Alexa with your smartphone, simply download the Alexa app. The Alexa app allows you to control your Alexa devices from your phone, get notifications, and more.

To use Alexa with your tablet, simply install the Alexa app. The Alexa app allows you to control your Alexa devices from your tablet, get notifications, and more.

To use Alexa with your computer, simply visit the Alexa website. The Alexa website allows you to control your Alexa devices from your computer, get notifications, and more.

**Conclusion**

Alexa is a powerful voice assistant that can do a variety of things. By using these hidden Alexa hacks, you can make Alexa even more useful.

Here are some additional resources that you may find helpful:

* [Alexa Skills Store](https://skills-store.amazon.com/en-US/) - Find new skills for Alexa to add to
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top