Tips Hacking Your Amazon Experience: Pro Tips

hoangphatffffff

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hack trải nghiệm Amazon của bạn: Mẹo chuyên nghiệp **

Amazon là một thị trường trực tuyến rộng lớn với hàng triệu sản phẩm để lựa chọn.Nó có thể dễ dàng để có được choáng ngợp, đặc biệt nếu bạn không chắc chắn những gì bạn đang tìm kiếm.Nhưng với một vài mẹo đơn giản, bạn có thể hack trải nghiệm Amazon của mình và tìm những ưu đãi tốt nhất về các sản phẩm bạn muốn.

** 1.Sử dụng thanh tìm kiếm một cách khôn ngoan **

Amazon Search Bar là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tìm bất cứ thứ gì bạn đang tìm kiếm.Nhưng nếu bạn không sử dụng nó một cách chính xác, bạn có thể bỏ lỡ một số giao dịch tuyệt vời.

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng thanh tìm kiếm một cách hiệu quả:

* Sử dụng từ khóa.Từ khóa của bạn càng cụ thể, bạn sẽ nhận được nhiều kết quả phù hợp hơn.
* Sử dụng dấu ngoặc kép.Điều này sẽ giúp bạn tìm thấy các sản phẩm phù hợp với cụm từ chính xác của bạn.
* Sử dụng dấu trừ (-) để loại trừ các từ khỏi kết quả tìm kiếm của bạn.
* Sử dụng các tính năng tìm kiếm nâng cao.Các tính năng này có thể giúp bạn thu hẹp kết quả tìm kiếm của mình theo danh mục, giá cả, tốc độ vận chuyển, v.v.

** 2.Tìm kiếm bằng danh mục**

Nếu bạn không chắc chắn những gì bạn đang tìm kiếm, duyệt theo danh mục có thể là một cách tuyệt vời để tìm sản phẩm mới.Amazon có nhiều loại khác nhau để lựa chọn, bao gồm điện tử, đồ gia dụng, quần áo, v.v.

Khi bạn đã tìm thấy một danh mục mà bạn quan tâm, bạn có thể duyệt qua các sản phẩm để xem những gì có sẵn.Bạn cũng có thể sử dụng các bộ lọc ở phía bên trái của trang để thu hẹp kết quả tìm kiếm của bạn theo giá, xếp hạng và hơn thế nữa.

** 3.Sử dụng phần "Khách hàng đã mua mặt hàng này cũng đã mua" ** **

Phần "Khách hàng đã mua mặt hàng này cũng mua" là một cách tuyệt vời để tìm các sản phẩm liên quan mà bạn có thể quan tâm. Phần này thường nằm ở dưới cùng của trang sản phẩm.

Khi bạn nhấp vào một sản phẩm, hãy xem phần "Khách hàng đã mua mặt hàng này cũng đã mua" để xem những sản phẩm khác mà mọi người đã mua.Bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời về các sản phẩm mà bạn thậm chí không biết bạn đang tìm kiếm.

**4.Đăng ký Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển.

Prime cũng cung cấp các lợi ích khác, chẳng hạn như phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình miễn phí, truy cập vào Prime Music, v.v.

** 5.Sử dụng phiếu giảm giá và giao dịch của Amazon **

Amazon thường cung cấp phiếu giảm giá và giao dịch trên các sản phẩm của mình.Bạn có thể tìm thấy các giao dịch này trên trang chủ Amazon, trong phần "giao dịch" và trên các trang sản phẩm riêng lẻ.

Hãy chắc chắn kiểm tra phiếu giảm giá và giao dịch trước khi bạn mua hàng.Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền bằng cách sử dụng các ưu đãi này.

** 6.Theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội **

Amazon hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội và nó thường đăng bài về các sản phẩm, giao dịch và phiếu giảm giá mới.Bằng cách theo dõi Amazon trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể cập nhật những tin tức và ưu đãi mới nhất.

** 7.Sử dụng ứng dụng di động của Amazon **

Amazon có một ứng dụng di động giúp bạn dễ dàng mua sắm.Bạn có thể sử dụng ứng dụng để duyệt các sản phẩm, tìm kiếm các giao dịch và kiểm tra đơn đặt hàng của bạn.

Ứng dụng Amazon cũng cung cấp một số tính năng mà bạn sẽ không tìm thấy trên trang web, chẳng hạn như khả năng quét mã vạch và thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn.

**số 8.Là thành viên chính **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào Video Prime và Prime Music, v.v.

Nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển và cho bạn quyền truy cập vào nhiều lợi ích khác.

** 9.Sử dụng phiếu giảm giá và giao dịch của Amazon **

Amazon thường cung cấp phiếu giảm giá và giao dịch trên các sản phẩm của mình.Bạn có thể tìm thấy các giao dịch này trên trang chủ Amazon, trong phần "giao dịch" và trên các trang sản phẩm riêng lẻ.

Hãy chắc chắn kiểm tra phiếu giảm giá và giao dịch trước khi bạn mua hàng.Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền bằng cách sử dụng các ưu đãi này.

**

[ENGLISH]:
**Hacking Your Amazon Experience: Pro Tips**

Amazon is a vast online marketplace with millions of products to choose from. It can be easy to get overwhelmed, especially if you're not sure what you're looking for. But with a few simple tips, you can hack your Amazon experience and find the best deals on the products you want.

**1. Use the search bar wisely**

The Amazon search bar is a powerful tool that can be used to find anything you're looking for. But if you're not using it correctly, you could be missing out on some great deals.

Here are a few tips for using the search bar effectively:

* Use keywords. The more specific your keywords are, the more relevant results you'll get.
* Use quotation marks. This will help you find products that match your exact phrase.
* Use the minus sign (-) to exclude words from your search results.
* Use the advanced search features. These features can help you narrow down your search results by category, price, shipping speed, and more.

**2. Browse by category**

If you're not sure what you're looking for, browsing by category can be a great way to find new products. Amazon has a wide variety of categories to choose from, including electronics, home goods, clothing, and more.

Once you've found a category that interests you, you can browse through the products to see what's available. You can also use the filters on the left side of the page to narrow down your search results by price, rating, and more.

**3. Use the "Customers who bought this item also bought" section**

The "Customers who bought this item also bought" section is a great way to find related products that you might be interested in. This section is usually located at the bottom of the product page.

When you click on a product, take a look at the "Customers who bought this item also bought" section to see what other products people have purchased. You might find some great deals on products that you didn't even know you were looking for.

**4. Sign up for Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can save you a lot of money on shipping costs.

Prime also offers other benefits, such as free streaming of movies and TV shows, access to Prime Music, and more.

**5. Use Amazon coupons and deals**

Amazon often offers coupons and deals on its products. You can find these deals on the Amazon homepage, in the "Deals" section, and on individual product pages.

Be sure to check for coupons and deals before you make a purchase. You could save a lot of money by using these offers.

**6. Follow Amazon on social media**

Amazon is active on social media, and it often posts about new products, deals, and coupons. By following Amazon on social media, you can stay up-to-date on the latest news and offers.

**7. Use Amazon's mobile app**

Amazon has a mobile app that makes it easy to shop on the go. You can use the app to browse products, search for deals, and check out your orders.

The Amazon app also offers some features that you won't find on the website, such as the ability to scan barcodes and add items to your cart.

**8. Be a Prime member**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and more.

If you're a frequent Amazon shopper, Prime can save you a lot of money on shipping costs and give you access to a variety of other benefits.

**9. Use Amazon coupons and deals**

Amazon often offers coupons and deals on its products. You can find these deals on the Amazon homepage, in the "Deals" section, and on individual product pages.

Be sure to check for coupons and deals before you make a purchase. You could save a lot of money by using these offers.

**
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top