Tips Guest Checkout: How to Check Out on Amazon Without an Account

lazyostrich295

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Kiểm tra khách: Cách kiểm tra trên Amazon mà không có tài khoản **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không có tài khoản Amazon, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để kiểm tra mà không cần.

May mắn thay, thật dễ dàng.Đây là hướng dẫn từng bước:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Trên trang "Đăng nhập", nhấp vào liên kết "Kiểm tra khách". **
4. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **
5. ** Chọn phương thức vận chuyển. **
6. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào nút "Đặt hàng". **

Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập thông tin thanh toán của bạn.Khi bạn đã hoàn thành điều đó, đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được một email xác nhận.

** Lưu ý: ** Nếu bạn là khách hàng trả lại, bạn vẫn có thể kiểm tra với tư cách là khách ngay cả khi bạn có tài khoản Amazon.Chỉ cần nhấp vào liên kết "Kiểm tra khách" thay vì đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn.

** Lợi ích của việc thanh toán của khách **

Có một vài lợi ích để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn không phải tạo một tài khoản, có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian.Thứ hai, bạn có thể kiểm tra nhanh hơn, vì bạn không phải nhập thông tin tài khoản của mình.Thứ ba, bạn có thể giữ riêng lịch sử mua sắm của mình, vì nó sẽ không được liên kết với tài khoản Amazon của bạn.

** Hạn chế của thanh toán khách **

Có một vài nhược điểm để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc nhận cập nhật đơn đặt hàng.Thứ hai, bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đơn hàng của mình hoặc lưu thông tin vận chuyển của bạn để mua hàng trong tương lai.Thứ ba, bạn sẽ không thể tham gia chương trình Prime của Amazon hoặc tận dụng các lợi ích khác của Amazon.

** Nhìn chung, bạn có nên kiểm tra như một vị khách trên Amazon hay không phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn.Nếu bạn không bận tâm đến những hạn chế, thì việc thanh toán của khách có thể là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng.Tuy nhiên, nếu bạn muốn có đầy đủ lợi ích của tài khoản Amazon, thì bạn sẽ cần tạo một tài khoản. **

**Người giới thiệu**

* [Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117840)

[ENGLISH]:
**Guest Checkout: How to Check Out on Amazon Without an Account**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you don't have an Amazon account, you may be wondering how to check out without one.

Fortunately, it's easy to do. Here's a step-by-step guide:

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **On the "Sign in" page, click the "Guest checkout" link.**
4. **Enter your shipping information.**
5. **Select a shipping method.**
6. **Review your order and click the "Place order" button.**

You'll then be prompted to enter your payment information. Once you've done that, your order will be placed and you'll receive a confirmation email.

**Note:** If you're a returning customer, you can still check out as a guest even if you have an Amazon account. Just click the "Guest checkout" link instead of signing in with your Amazon account.

**Benefits of Guest Checkout**

There are a few benefits to checking out as a guest on Amazon. First, you don't have to create an account, which can save you time. Second, you can checkout faster, since you don't have to enter your account information. Third, you can keep your shopping history private, since it won't be associated with your Amazon account.

**Drawbacks of Guest Checkout**

There are a few drawbacks to checking out as a guest on Amazon. First, you won't be able to track your order or receive order updates. Second, you won't be able to access your order history or save your shipping information for future purchases. Third, you won't be able to participate in Amazon's Prime program or take advantage of other Amazon benefits.

**Overall, whether or not you should check out as a guest on Amazon depends on your individual needs. If you don't mind the drawbacks, then guest checkout can be a quick and easy way to make a purchase. However, if you want the full benefits of an Amazon account, then you'll need to create one.**

**References**

* [How to Check Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117840)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top