Tips Getting Unlimited Reading Free with Kindle Unlimited and Prime

baohuydo

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Đọc ** Nhận không giới hạn đọc miễn phí với Kindle Unlimited và Prime Reading **

Bạn có thích đọc nhưng không phải lúc nào cũng có tiền để mua sách mới?Nếu vậy, bạn đang gặp may!Amazon cung cấp hai dịch vụ đăng ký cho phép bạn truy cập vào một thư viện sách khổng lồ miễn phí: Kindle Unlimited và Reading Prime.

** Kindle Unlimited **

Kindle Unlimited là một dịch vụ đăng ký cho phép bạn truy cập hơn 2 triệu cuốn sách, tạp chí và audiobook.Bạn có thể đọc bao nhiêu tùy thích, bất cứ khi nào bạn muốn và bạn có thể giữ bất kỳ cuốn sách nào bạn đã tải xuống ngay cả sau khi bạn hủy đăng ký.

Kindle Unlimited có giá $ 10 mỗi tháng hoặc $ 100 mỗi năm.Bạn cũng có thể nhận được một thử nghiệm miễn phí trong 30 ngày.

** Đọc chính **

Reading Prime là một lợi ích của Amazon Prime.Nó cho phép bạn truy cập vào hơn 1.000 cuốn sách, tạp chí và audiobook.Bạn có thể đọc bao nhiêu tùy thích, bất cứ khi nào bạn muốn, nhưng bạn không thể giữ bất kỳ cuốn sách nào bạn đã tải xuống sau khi bạn hủy tư cách thành viên chính của mình.

Prime Reading được bao gồm với Amazon Prime, có giá $ 13 mỗi tháng hoặc $ 119 mỗi năm.Bạn cũng có thể nhận được một thử nghiệm miễn phí trong 30 ngày của Prime.

**Cái nào tốt hơn?**

Kindle Unlimited và Prime Reading đều là những lựa chọn tuyệt vời cho những người thích đọc sách.Tuy nhiên, có một vài khác biệt chính giữa hai dịch vụ.

*** Giá: ** Kindle Unlimited có giá 10 đô la mỗi tháng hoặc 100 đô la mỗi năm, trong khi Prime Reading được bao gồm với Amazon Prime, có giá 13 đô la mỗi tháng hoặc 119 đô la mỗi năm.
*** Lựa chọn sách: ** Kindle Unlimited có nhiều lựa chọn sách hơn so với Prime Reading, nhưng Prime Reading bao gồm một số cuốn sách không có sẵn trên Kindle Unlimited.
*** Audiobooks: ** Kindle Unlimited bao gồm audiobook, trong khi Reading Reading thì không.

Cuối cùng, sự lựa chọn tốt nhất cho bạn phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn.Nếu bạn đang tìm kiếm lựa chọn sách lớn nhất có thể, Kindle Unlimited là con đường để đi.Nếu bạn đang tìm kiếm một tùy chọn giá cả phải chăng hơn hoặc nếu bạn muốn truy cập vào audiobook, Prime Reading là một lựa chọn tuyệt vời.

** Dưới đây là một số mẹo để tận dụng tối đa Kindle Unlimited và Reading Prime: **

*** Đặt ngân sách: ** Trước khi bạn bắt đầu sử dụng một trong hai dịch vụ, hãy quyết định số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu mỗi tháng.Điều này sẽ giúp bạn đi đúng hướng và tránh bội chi.
*** Tạo danh sách đọc: ** Sau khi bạn đã đăng ký dịch vụ, hãy tạo danh sách đọc sách mà bạn quan tâm. Điều này sẽ giúp bạn được tổ chức và tận dụng tối đa đăng ký của mình.
*** Tận dụng bản dùng thử miễn phí: ** Cả Kindle Unlimited và Prime Reading cung cấp các bản dùng thử miễn phí, vì vậy bạn có thể thử chúng trước khi bạn cam kết đăng ký.Đây là một cách tuyệt vời để xem dịch vụ có phù hợp với bạn không.
*** Sử dụng thanh tìm kiếm: ** Thanh tìm kiếm là một cách tuyệt vời để tìm những cuốn sách mà bạn quan tâm. Bạn có thể tìm kiếm theo tiêu đề, tác giả, thể loại hoặc từ khóa.
*** Theo dõi các tác giả và nhà xuất bản: ** Bạn có thể theo dõi các tác giả và nhà xuất bản trên Kindle Unlimited và Reading Prime để luôn cập nhật các bản phát hành mới của họ.Đây là một cách tuyệt vời để tìm những cuốn sách mới để đọc.
*** Đọc đánh giá: ** Trước khi bạn bắt đầu đọc một cuốn sách, hãy xem các đánh giá để xem những gì người khác nói về nó.Điều này sẽ giúp bạn quyết định xem nó có phù hợp với bạn hay không.

** Với Kindle Unlimited và Prime Reading, bạn có thể có quyền truy cập không giới hạn vào một thư viện sách khổng lồ miễn phí.Bạn đang chờ đợi điều gì?Bắt đầu đọc ngay hôm nay! **

**Người giới thiệu:**

* [Kindle Unlimited] (Amazon.com)
* [Đọc chính] (https://www.amazon.com/prime-reading/b?ie=utf8&node=20115510011)

[ENGLISH]:
Reading **Getting Unlimited Reading Free with Kindle Unlimited and Prime Reading**

Do you love to read but don't always have the money to buy new books? If so, you're in luck! Amazon offers two subscription services that give you access to a huge library of books for free: Kindle Unlimited and Prime Reading.

**Kindle Unlimited**

Kindle Unlimited is a subscription service that gives you access to over 2 million books, magazines, and audiobooks. You can read as much as you want, whenever you want, and you can keep any books you've downloaded even after you cancel your subscription.

Kindle Unlimited costs $10 per month or $100 per year. You can also get a free 30-day trial.

**Prime Reading**

Prime Reading is a benefit of Amazon Prime. It gives you access to over 1,000 books, magazines, and audiobooks. You can read as much as you want, whenever you want, but you can't keep any books you've downloaded after you cancel your Prime membership.

Prime Reading is included with Amazon Prime, which costs $13 per month or $119 per year. You can also get a free 30-day trial of Prime.

**Which one is better?**

Kindle Unlimited and Prime Reading are both great options for people who love to read. However, there are a few key differences between the two services.

* **Price:** Kindle Unlimited costs $10 per month or $100 per year, while Prime Reading is included with Amazon Prime, which costs $13 per month or $119 per year.
* **Book selection:** Kindle Unlimited has a larger selection of books than Prime Reading, but Prime Reading includes some books that are not available on Kindle Unlimited.
* **Audiobooks:** Kindle Unlimited includes audiobooks, while Prime Reading does not.

Ultimately, the best choice for you depends on your individual needs and preferences. If you're looking for the largest possible selection of books, Kindle Unlimited is the way to go. If you're looking for a more affordable option or if you want access to audiobooks, Prime Reading is a great choice.

**Here are some tips for getting the most out of Kindle Unlimited and Prime Reading:**

* **Set a budget:** Before you start using either service, decide how much you're willing to spend each month. This will help you stay on track and avoid overspending.
* **Create a reading list:** Once you've signed up for a service, create a reading list of books that you're interested in. This will help you stay organized and make the most of your subscription.
* **Take advantage of the free trial:** Both Kindle Unlimited and Prime Reading offer free trials, so you can try them out before you commit to a subscription. This is a great way to see if the service is right for you.
* **Use the search bar:** The search bar is a great way to find books that you're interested in. You can search by title, author, genre, or keyword.
* **Follow authors and publishers:** You can follow authors and publishers on Kindle Unlimited and Prime Reading to stay up-to-date on their new releases. This is a great way to find new books to read.
* **Read reviews:** Before you start reading a book, check out the reviews to see what other people have to say about it. This will help you decide if it's a good fit for you.

**With Kindle Unlimited and Prime Reading, you can have unlimited access to a huge library of books for free. So what are you waiting for? Start reading today!**

**References:**

* [Kindle Unlimited](https://www.amazon.com/kindle-unlimited/dp/B00ODQ6JK8)
* [Prime Reading](https://www.amazon.com/prime-reading/b?ie=UTF8&node=20115510011)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top