Tips Getting Unlimited Photo Backup Free with Prime Photos

quangdungdoan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận bản sao lưu ảnh không giới hạn miễn phí với ảnh chính **

Amazon Prime Photos là một dịch vụ miễn phí cung cấp sao lưu ảnh không giới hạn cho các thành viên Prime.Điều này có nghĩa là bạn có thể lưu trữ bao nhiêu ảnh tùy thích trên đám mây và chúng sẽ an toàn và an toàn.Bạn có thể truy cập ảnh của mình từ bất cứ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào và thậm chí bạn có thể chia sẻ chúng với bạn bè và gia đình.

Để bắt đầu với Prime Photos, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào liên kết "Photo ảnh".Bạn sẽ có thể tải lên ảnh của bạn từ máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.Bạn cũng có thể nhập ảnh từ Facebook, Instagram và Google Photos.

Khi ảnh của bạn được tải lên, chúng sẽ được tổ chức theo ngày và album.Bạn cũng có thể tạo album của riêng bạn và chia sẻ chúng với những người khác.Prime Photos cũng cung cấp nhiều công cụ chỉnh sửa, vì vậy bạn có thể cắt, xoay và nâng cao ảnh của bạn.

Ảnh Prime là một cách tuyệt vời để giữ cho ảnh của bạn an toàn và có tổ chức.Đó cũng là một cách tuyệt vời để chia sẻ ảnh của bạn với bạn bè và gia đình.Và tốt nhất, nó miễn phí cho các thành viên Prime!

** Đây là một số lợi ích của việc sử dụng ảnh chính: **

* Lưu trữ ảnh không giới hạn: Bạn có thể lưu trữ bao nhiêu ảnh như bạn muốn trên đám mây và chúng sẽ an toàn và an toàn.
* Truy cập từ bất cứ đâu: Bạn có thể truy cập ảnh của mình từ bất cứ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào, với kết nối Internet.
* Chia sẻ ảnh của bạn: Bạn có thể dễ dàng chia sẻ ảnh của mình với bạn bè và gia đình.
* Công cụ chỉnh sửa: Prime Photos cung cấp nhiều công cụ chỉnh sửa, vì vậy bạn có thể cắt, xoay và nâng cao ảnh của bạn.

** Nếu bạn là thành viên chính, tôi khuyên bạn nên tận dụng các bức ảnh chính.Đó là một cách tuyệt vời để giữ cho ảnh của bạn an toàn và tổ chức, và đó là một cách tuyệt vời để chia sẻ ảnh của bạn với người khác. **

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Trung tâm trợ giúp ảnh Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909260)
* [Blog ảnh chính] (https://www.amazon.com/b/ref=PE_31871_132514700_PE_31871_132514700?node=202070090)
* [Ảnh Prime trên Twitter] (https://twitter.com/primephotos)

[ENGLISH]:
**Getting Unlimited Photo Backup Free with Prime Photos**

Amazon Prime Photos is a free service that offers unlimited photo backup for Prime members. This means you can store as many photos as you want in the cloud, and they'll be safe and secure. You can access your photos from anywhere, on any device, and you can even share them with friends and family.

To get started with Prime Photos, just sign in to your Amazon account and click on the "Prime Photos" link. You'll be able to upload your photos from your computer, phone, or tablet. You can also import photos from Facebook, Instagram, and Google Photos.

Once your photos are uploaded, they'll be organized by date and album. You can also create your own albums and share them with others. Prime Photos also offers a variety of editing tools, so you can crop, rotate, and enhance your photos.

Prime Photos is a great way to keep your photos safe and organized. It's also a great way to share your photos with friends and family. And best of all, it's free for Prime members!

**Here are some of the benefits of using Prime Photos:**

* Unlimited photo storage: You can store as many photos as you want in the cloud, and they'll be safe and secure.
* Access from anywhere: You can access your photos from anywhere, on any device, with an internet connection.
* Share your photos: You can easily share your photos with friends and family.
* Editing tools: Prime Photos offers a variety of editing tools, so you can crop, rotate, and enhance your photos.

**If you're a Prime member, I highly recommend taking advantage of Prime Photos. It's a great way to keep your photos safe and organized, and it's a great way to share your photos with others.**

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Amazon Prime Photos Help Center](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909260)
* [Prime Photos Blog](https://www.amazon.com/b/ref=pe_31871_132514700_pe_31871_132514700?node=202070090)
* [Prime Photos on Twitter](https://twitter.com/PrimePhotos)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top