Tips Getting Prime Day Deals Without Paying for Prime

vietcuongbui

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận giao dịch trong ngày chính mà không trả tiền cho Prime **

Amazon Prime Day là một sự kiện mua sắm hai ngày hàng năm cung cấp một số giao dịch tốt nhất trong năm trên các sản phẩm của Amazon.Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn trả tiền cho một thành viên chính chỉ để tận dụng các giao dịch này.May mắn thay, có một vài cách để có được các giao dịch trong ngày mà không trả tiền cho Prime.

** 1.Sử dụng tài khoản chính của bạn bè hoặc thành viên trong gia đình **

Nếu bạn biết ai đó có tư cách thành viên chính, bạn có thể yêu cầu họ chia sẻ tài khoản của họ với bạn.Điều này sẽ cho phép bạn truy cập tất cả các giao dịch hàng ngày mà không phải tự mình trả tiền cho tư cách thành viên.

** 2.Đăng ký dùng thử Prime miễn phí **

Amazon cung cấp một bản dùng thử Prime 30 ngày miễn phí.Điều này có nghĩa là bạn có thể đăng ký Prime chỉ trong Ngày Prime và sau đó hủy bỏ tư cách thành viên của bạn trước khi thử nghiệm kết thúc.Đây là một cách tuyệt vời để có được quyền truy cập vào tất cả các giao dịch hàng ngày mà không phải trả tiền cho một thành viên đầy đủ.

** 3.Sử dụng một trang web hoàn lại tiền **

Các trang web hoàn trả như Rakuten và Topcashback cung cấp tiền mặt khi mua hàng của Amazon.Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được một tỷ lệ phần trăm mua lại bằng tiền mặt, ngay cả khi bạn không phải là thành viên chính.

**4.Sử dụng mã phiếu giảm giá **

Amazon thường cung cấp mã phiếu giảm giá cho các giao dịch chính ngày.Các mã này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn, ngay cả khi bạn không phải là thành viên chính.

** 5.Mua các giao dịch sét **

Các giao dịch sét của Amazon là những ưu đãi thời gian giới hạn chỉ kéo dài trong vài giờ.Những giao dịch này thường là một trong những ngày tốt nhất trong ngày chính, vì vậy nó đáng để kiểm tra chúng ngay cả khi bạn không phải là thành viên chính.

** 6.Mua các giao dịch kho Amazon **

Phần giao dịch Amazon Warehouse có đầy đủ các sản phẩm giảm giá đã được trả lại hoặc hư hỏng.Bạn có thể tìm thấy một số giao dịch tuyệt vời về các mục chính trong ngày trong phần giao dịch kho, ngay cả khi bạn không phải là thành viên chính.

** 7.Sử dụng trang web so sánh giá **

Các trang web so sánh giá như FriceSpy và Camelcamelcamel có thể giúp bạn tìm thấy các giao dịch tốt nhất trên Amazon Prime Day.Các trang web này theo dõi giá theo thời gian, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang nhận được thỏa thuận tốt nhất có thể.

**số 8.Kiên nhẫn**

Prime Day là một trong những ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm, vì vậy không có gì lạ khi các mặt hàng bán hết nhanh chóng.Nếu bạn không thấy thỏa thuận bạn muốn, đừng ngại chờ đợi.Amazon thường bổ sung các mặt hàng trong suốt ngày Prime, vì vậy bạn có thể nhận được thỏa thuận mà bạn muốn sau này.

** 9.Sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt **

Có một số tiện ích mở rộng trình duyệt có thể giúp bạn tìm thấy các giao dịch tốt nhất trong ngày tốt nhất.Những tiện ích mở rộng theo dõi giá, thông báo cho bạn về các giao dịch mới, và nhiều hơn nữa.

** 10.Mua sắm sớm **

Các giao dịch trong ngày tốt nhất thường biến mất vào cuối ngày.Nếu bạn muốn có được những ưu đãi tốt nhất có thể, thì nó đáng để mua sắm vào đầu ngày.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể nhận được các giao dịch hàng ngày mà không phải trả tiền cho Prime.Bạn đang chờ đợi điều gì?Bắt đầu mua sắm!

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime Day] (Prime Big Deal Days 2023)
* [Làm thế nào để có được các giao dịch trong ngày mà không trả tiền cho Prime] (https://www.businessinsider.com/how-to-get-prime-day-deals-without-prime-2022-6)
* [Amazon Prime Day TIPS] (A Quick Rundown of the Symptoms of Hypogonadism)

[ENGLISH]:
**Getting Prime Day Deals Without Paying for Prime**

Amazon Prime Day is an annual two-day shopping event that offers some of the best deals of the year on Amazon products. However, not everyone wants to pay for a Prime membership just to take advantage of these deals. Luckily, there are a few ways to get Prime Day deals without paying for Prime.

**1. Use a friend or family member's Prime account**

If you know someone who has a Prime membership, you can ask them to share their account with you. This will allow you to access all of the Prime Day deals without having to pay for a membership yourself.

**2. Sign up for a free Prime trial**

Amazon offers a free 30-day Prime trial. This means that you can sign up for Prime just for Prime Day and then cancel your membership before the trial ends. This is a great way to get access to all of the Prime Day deals without having to pay for a full membership.

**3. Use a cashback site**

Cashback sites like Rakuten and TopCashback offer cash back on Amazon purchases. This means that you can get a percentage of your purchase back in cash, even if you're not a Prime member.

**4. Use a coupon code**

Amazon often offers coupon codes for Prime Day deals. These codes can save you money on your purchases, even if you're not a Prime member.

**5. Shop the Lightning Deals**

Amazon's Lightning Deals are limited-time offers that only last for a few hours. These deals are often some of the best of Prime Day, so it's worth checking them out even if you're not a Prime member.

**6. Shop the Amazon Warehouse Deals**

The Amazon Warehouse Deals section is full of discounted products that have been returned or damaged. You can find some great deals on Prime Day items in the Warehouse Deals section, even if you're not a Prime member.

**7. Use a price comparison site**

Price comparison sites like PriceSpy and CamelCamelCamel can help you find the best deals on Amazon Prime Day. These sites track prices over time, so you can be sure that you're getting the best possible deal.

**8. Be patient**

Prime Day is one of the busiest shopping days of the year, so it's not uncommon for items to sell out quickly. If you don't see the deal you want, don't be afraid to wait. Amazon often restocks items throughout Prime Day, so you may be able to get the deal you want later on.

**9. Use a browser extension**

There are a number of browser extensions that can help you find the best Prime Day deals. These extensions track prices, notify you of new deals, and more.

**10. Shop early**

The best Prime Day deals are often gone by the end of the day. If you want to get the best possible deals, it's worth shopping early on Prime Day.

By following these tips, you can get Prime Day deals without paying for Prime. So what are you waiting for? Start shopping!

**References**

* [Amazon Prime Day](https://www.amazon.com/primeday)
* [How to Get Prime Day Deals Without Paying for Prime](https://www.businessinsider.com/how-to-get-prime-day-deals-without-prime-2022-6)
* [Amazon Prime Day Tips](https://www.thebalancesmb.com/amazon-prime-day-tips-for-small-businesses-5191935)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top