Tips Getting Gift Cards for Cancelled Amazon Orders

[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận thẻ quà tặng cho đơn đặt hàng Amazon bị hủy **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh và dịch vụ khách hàng của họ là đỉnh cao.Tuy nhiên, ngay cả Amazon cũng không hoàn hảo và đôi khi các đơn đặt hàng có thể bị hủy vì nhiều lý do.

Nếu bạn đã bị hủy đơn đặt hàng trên Amazon, bạn có thể tự hỏi liệu bạn có thể nhận được thẻ quà tặng để mua không.Tin tốt là, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể.Đây là cách làm điều đó:

1. ** Truy cập trang web Amazon và đăng nhập vào tài khoản của bạn. **
2. ** Nhấp vào liên kết "Đơn hàng của bạn" ở góc trên cùng bên phải của trang. **
3. ** Tìm thứ tự đã bị hủy và nhấp vào liên kết "Chi tiết". **
4. ** Theo phần "Trạng thái đơn hàng", bạn sẽ thấy một liên kết có nội dung "Nhận tiền hoàn lại hoặc thẻ quà tặng." **
5. ** Nhấp vào liên kết và chọn "Thẻ quà tặng" làm phương thức hoàn tiền. **
6. ** Nhập số tiền hoàn lại bạn muốn và nhấp vào "Tiếp tục." **
7. ** Bạn sẽ được cung cấp mã thẻ quà tặng mà bạn có thể sử dụng để mua hàng trong tương lai trên Amazon. **

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các đơn đặt hàng bị hủy đều đủ điều kiện cho thẻ quà tặng.Ví dụ: nếu đơn đặt hàng của bạn bị hủy vì bạn không có đủ tiền trong tài khoản của mình, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận thẻ quà tặng.

Tuy nhiên, nếu đơn đặt hàng của bạn bị hủy vì một lý do khác, chẳng hạn như sản phẩm không còn hàng, bạn sẽ có thể nhận được thẻ quà tặng.

Nhận thẻ quà tặng cho đơn đặt hàng Amazon bị hủy là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho lần mua tiếp theo của bạn.Chỉ cần làm theo các bước trên và bạn sẽ có thể nhận được một thẻ quà tặng ngay lập tức.

**Những bài viết liên quan:**

* [Cách nhận hoàn tiền trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách hủy đơn đặt hàng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách nhận thẻ quà tặng trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)

[ENGLISH]:
**Getting Gift Cards for Cancelled Amazon Orders**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their customer service is top-notch. However, even Amazon isn't perfect, and sometimes orders can be cancelled for a variety of reasons.

If you've had an Amazon order cancelled, you may be wondering if you can get a gift card for the purchase. The good news is that, in most cases, you can. Here's how to do it:

1. **Go to the Amazon website and sign in to your account.**
2. **Click on the "Your Orders" link in the top right corner of the page.**
3. **Find the order that was cancelled and click on the "Details" link.**
4. **Under the "Order Status" section, you'll see a link that says "Get a Refund or Gift Card."**
5. **Click on the link and select "Gift Card" as the refund method.**
6. **Enter the amount of the refund you want and click "Continue."**
7. **You'll be given a gift card code that you can use to make future purchases on Amazon.**

It's important to note that not all cancelled orders qualify for a gift card. For example, if your order was cancelled because you didn't have enough money in your account, you won't be eligible for a gift card.

However, if your order was cancelled for another reason, such as a product being out of stock, you should be able to get a gift card.

Getting a gift card for a cancelled Amazon order is a great way to save money on your next purchase. Just follow the steps above and you'll be able to get a gift card in no time.

**Related Articles:**

* [How to Get a Refund on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Cancel an Amazon Order](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Get a Gift Card on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top