Tips Getting Free Stuff on Amazon: Hacks that Really Work

[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận đồ miễn phí trên Amazon: Hacks thực sự hoạt động **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới và không có gì bí mật rằng họ cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh.Nhưng bạn có biết rằng bạn cũng có thể nhận được những thứ miễn phí trên Amazon?

Đúng vậy, thực sự có một số cách để có được những thứ miễn phí trên Amazon, mà không phải chi một xu nào.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số hack tốt nhất thực sự hoạt động.

** 1.Đăng ký Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào một số đặc quyền khác, chẳng hạn như Prime Video và Prime Music.Tuy nhiên, bạn có biết rằng bạn có thể nhận được một bản dùng thử miễn phí 30 ngày của Amazon Prime không?Điều này có nghĩa là bạn có thể đăng ký Prime, nhận giao hàng miễn phí trên đơn đặt hàng của mình và hủy đăng ký trước khi hết 30 ngày và bạn sẽ không bị tính phí.

** 2.Sử dụng chương trình SUBSCRIBE & SUST của Amazon **

Chương trình đăng ký & lưu của Amazon là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua hàng ngày của bạn.Khi bạn đăng ký đăng ký và lưu, bạn có thể nhận được tới 15% các mặt hàng đủ điều kiện và bạn cũng sẽ được vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng của mình.Thêm vào đó, bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào.

** 3.Sử dụng danh sách mong muốn của Amazon **

Danh sách mong muốn của Amazon là một cách tuyệt vời để theo dõi các mặt hàng mà bạn muốn mua, nhưng không muốn mua ngay.Khi bạn thêm các mục vào danh sách mong muốn của mình, Amazon thỉnh thoảng sẽ gửi cho bạn phiếu giảm giá cho các mặt hàng đó.Bạn cũng có thể nhận được giao hàng miễn phí trên các mặt hàng từ danh sách mong muốn của bạn khi bạn chi một số tiền nhất định.

**4.Tham gia chương trình Vine của Amazon **

Chương trình Vine của Amazon là một cộng đồng các nhà đánh giá sản phẩm nhận được các sản phẩm miễn phí từ Amazon để đổi lấy các đánh giá trung thực của họ.Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành thành viên Vine, bạn có thể đăng ký tại đây.

** 5.Nhập quà tặng của Amazon **

Amazon thường xuyên tổ chức quà tặng trên trang web của mình.Để nhập một tặng, chỉ cần truy cập trang Giveaway và làm theo hướng dẫn.Bạn có thể giành được thẻ quà tặng Amazon miễn phí, sản phẩm miễn phí hoặc thậm chí là một chuyến đi đến Amazon HQ.

** 6.Sử dụng các ứng dụng hoàn tiền của Amazon **

Có một số ứng dụng hoàn lại tiền mà bạn có thể sử dụng để kiếm lại tiền khi mua hàng Amazon.Một số ứng dụng hoàn lại tiền phổ biến nhất bao gồm Rakuten, Ibotta và Swagbucks.

** 7.Sử dụng phiếu giảm giá của Amazon **

Amazon thường xuyên cung cấp phiếu giảm giá cho các sản phẩm của mình.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon, trong ứng dụng Amazon và trong hộp thư đến email của bạn.

**số 8.Mua sắm phần giải phóng mặt bằng của Amazon **

Phần giải phóng mặt bằng của Amazon là một nơi tuyệt vời để tìm các giao dịch về các mặt hàng đã ngừng sản xuất, các mặt hàng bị áp đảo và các mặt hàng đang bị bán.Bạn có thể tìm thấy phần giải phóng mặt bằng trên trang web Amazon, trong ứng dụng Amazon và trong cửa hàng Amazon địa phương của bạn.

** 9.Sử dụng các sản phẩm tân trang của Amazon **

Các sản phẩm tân trang của Amazon là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các sản phẩm chất lượng cao.Các sản phẩm được tân trang là các sản phẩm đã được đưa trở lại Amazon vì nhiều lý do, nhưng chúng đã được Amazon kiểm tra và sửa chữa, và chúng được đảm bảo hoạt động như mới.Bạn có thể tìm thấy các sản phẩm được tân trang lại trên trang web Amazon, trong ứng dụng Amazon và trong cửa hàng Amazon địa phương của bạn.

** 10.Sử dụng Thẻ quà tặng của Amazon **

Nếu bạn không chắc chắn nên mua gì trên Amazon, bạn luôn có thể nhận được thẻ quà tặng Amazon.Thẻ quà tặng của Amazon có thể được sử dụng để mua bất cứ thứ gì trên Amazon và chúng là một cách tuyệt vời để tặng món quà được lựa chọn.

**Phần kết luận**

Đây chỉ là một vài cách mà bạn có thể nhận được những thứ miễn phí trên Amazon.Bằng cách sử dụng các bản hack này, bạn có thể tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của mình và nhận được những thứ bạn muốn mà không phải chi tiêu.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Chương trình đăng ký & lưu của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/subscribe

[ENGLISH]:
**Getting Free Stuff on Amazon: Hacks that Really Work**

Amazon is one of the biggest retailers in the world, and it's no secret that they offer a wide variety of products at competitive prices. But did you know that you can also get free stuff on Amazon?

That's right, there are actually a number of ways to get free stuff on Amazon, without having to spend a single penny. In this article, we'll share some of the best hacks that really work.

**1. Sign up for Amazon Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to a number of other perks, such as Prime Video and Prime Music. However, did you know that you can get a free 30-day trial of Amazon Prime? This means that you can sign up for Prime, get free shipping on your orders, and cancel your subscription before the 30 days are up, and you won't be charged a thing.

**2. Use Amazon's Subscribe & Save program**

Amazon's Subscribe & Save program is a great way to save money on your everyday purchases. When you sign up for Subscribe & Save, you can get up to 15% off eligible items, and you'll also get free shipping on your orders. Plus, you can cancel your subscription at any time.

**3. Use Amazon's Wish List**

Amazon's Wish List is a great way to keep track of items that you want to buy, but don't want to buy right away. When you add items to your Wish List, Amazon will occasionally send you coupons for those items. You can also get free shipping on items from your Wish List when you spend a certain amount of money.

**4. Participate in Amazon's Vine program**

Amazon's Vine program is a community of product reviewers who receive free products from Amazon in exchange for their honest reviews. If you're interested in becoming a Vine member, you can apply here.

**5. Enter Amazon's giveaways**

Amazon frequently hosts giveaways on its website. To enter a giveaway, simply visit the giveaway page and follow the instructions. You could win free Amazon gift cards, free products, or even a trip to Amazon HQ.

**6. Use Amazon's cashback apps**

There are a number of cashback apps that you can use to earn money back on your Amazon purchases. Some of the most popular cashback apps include Rakuten, Ibotta, and Swagbucks.

**7. Use Amazon's coupons**

Amazon frequently offers coupons for its products. You can find coupons on the Amazon website, in the Amazon app, and in your email inbox.

**8. Shop Amazon's clearance section**

Amazon's clearance section is a great place to find deals on discontinued items, overstocked items, and items that are being sold at a loss. You can find the clearance section on the Amazon website, in the Amazon app, and in your local Amazon store.

**9. Use Amazon's refurbished products**

Amazon's refurbished products are a great way to save money on high-quality products. Refurbished products are products that have been returned to Amazon for a variety of reasons, but they've been inspected and repaired by Amazon, and they're guaranteed to work like new. You can find refurbished products on the Amazon website, in the Amazon app, and in your local Amazon store.

**10. Use Amazon's gift cards**

If you're not sure what to buy on Amazon, you can always get an Amazon gift card. Amazon gift cards can be used to purchase anything on Amazon, and they're a great way to give the gift of choice.

**Conclusion**

These are just a few of the ways that you can get free stuff on Amazon. By using these hacks, you can save money on your purchases and get the things that you want without having to spend a dime.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon's Subscribe & Save program](https://www.amazon.com/gp/subscribe
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top