Tips Getting Free Amazon Prime Through Your Phone Carrier

[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận Amazon Prime miễn phí thông qua nhà cung cấp điện thoại của bạn **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Nhưng bạn có biết rằng bạn có thể nhận được Amazon Prime miễn phí thông qua nhà cung cấp điện thoại của mình không?

Một số nhà mạng điện thoại lớn cung cấp cho Amazon Prime như một lợi ích miễn phí cho khách hàng của họ.Chúng bao gồm AT & T, Verizon, Sprint và T-Mobile.Các điều khoản và điều kiện cụ thể của mỗi ưu đãi của mỗi nhà mạng khác nhau, nhưng tất cả họ thường yêu cầu bạn phải là khách hàng trả sau và có một kế hoạch đủ điều kiện.

Để xem liệu bạn có đủ điều kiện cho Amazon Prime thông qua nhà cung cấp điện thoại của bạn không, hãy truy cập trang web hoặc ứng dụng của nhà mạng.Bạn cũng có thể kiểm tra tài khoản của bạn trực tuyến hoặc bằng cách gọi dịch vụ khách hàng.

Khi bạn đã đăng ký Amazon Prime thông qua nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của mình, bạn sẽ có thể tận hưởng tất cả các lợi ích của dịch vụ, bao gồm:

* Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng miễn phí một giờ trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Truy cập vào Video Prime, Nhạc Prime, Reading Prime, và nhiều hơn nữa

Nếu bạn chưa phải là thành viên Prime, nên kiểm tra xem bạn có thể nhận nó miễn phí thông qua nhà cung cấp điện thoại của mình không.Bạn có thể tiết kiệm cho mình rất nhiều tiền!

** Dưới đây là một số liên kết đến các bài viết tham khảo mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Amazon Prime: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách nhận Amazon Prime miễn phí] (https://www.businessinsider.com/how-to-get-amazon-prime-for-fere-2019-12)
* [Amazon Prime Perks] (https://www.amazon.com/prime/benefits)

[ENGLISH]:
**Getting Free Amazon Prime Through Your Phone Carrier**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. But did you know that you can get Amazon Prime for free through your phone carrier?

Several major phone carriers offer Amazon Prime as a free perk to their customers. These include AT&T, Verizon, Sprint, and T-Mobile. The specific terms and conditions of each carrier's offer vary, but they all generally require you to be a postpaid customer and have a qualifying plan.

To see if you're eligible for Amazon Prime through your phone carrier, visit the carrier's website or app. You can also check your account online or by calling customer service.

Once you're signed up for Amazon Prime through your phone carrier, you'll be able to enjoy all of the benefits of the service, including:

* Free two-day shipping on eligible items
* Free same-day shipping on eligible items in select cities
* Free one-hour delivery on eligible items in select cities
* Access to Prime Video, Prime Music, Prime Reading, and more

If you're not already a Prime member, it's worth checking to see if you can get it for free through your phone carrier. You could be saving yourself a lot of money!

**Here are some links to reference articles that you may find helpful:**

* [Amazon Prime: Everything You Need to Know](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Get Amazon Prime for Free](https://www.businessinsider.com/how-to-get-amazon-prime-for-free-2019-12)
* [Amazon Prime Perks](https://www.amazon.com/prime/benefits)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top