Tips Getting Free Amazon Prime Through T-Mobile

khanhhoan776

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận Amazon Prime miễn phí thông qua T-Mobile **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích độc quyền khác.T-Mobile hiện đang cung cấp đăng ký một năm miễn phí cho Amazon Prime cho các khách hàng mới và hiện tại, những người đăng ký kế hoạch T-Mobile đủ điều kiện.

Để bắt đầu, chỉ cần truy cập trang web T-Mobile và nhập số điện thoại của bạn.Sau đó, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản T-Mobile của bạn hoặc tạo tài khoản mới.Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ có thể chọn Ưu đãi Amazon Prime và hoàn thành quy trình đăng ký.

Khi bạn đã kích hoạt đăng ký Amazon Prime của mình, bạn sẽ có thể tận hưởng tất cả các lợi ích đi kèm với nó, bao gồm:

* Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Giao hàng cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Truyền phát video không giới hạn miễn phí
* Truy cập miễn phí vào nhạc Prime
* Truy cập miễn phí để đọc Prime
* Truy cập miễn phí vào ảnh Prime

** Cách giữ đăng ký Amazon Prime của bạn sau khi dùng thử miễn phí **

Sau khi kết thúc bản dùng thử miễn phí một năm của bạn, bạn sẽ tự động tính phí $ 119 mỗi năm cho đăng ký Amazon Prime của mình.Tuy nhiên, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào trước ngày gia hạn để tránh bị tính phí.

Nếu bạn quyết định giữ đăng ký Amazon Prime của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình và nhấp vào liên kết "Tư cách thành viên chính của bạn".Từ đó, bạn có thể nhấp vào liên kết "Quản lý tư cách thành viên chính của bạn" và chọn tùy chọn "Kế hoạch thay đổi".Sau đó, bạn sẽ có thể lựa chọn giữa các kế hoạch hàng tháng và hàng năm.

** Amazon Prime đáng giá? **

Việc Amazon Prime có xứng đáng với bạn hay không phụ thuộc vào số lượng bạn sử dụng dịch vụ.Nếu bạn thường xuyên đặt hàng các mặt hàng từ Amazon và muốn gửi chúng nhanh chóng, thì Amazon Prime là một giá trị lớn.Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào một số lợi ích khác, chẳng hạn như Prime Video và Prime Music, có thể làm cho đăng ký trở nên đáng giá hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn không đặt hàng nhiều mặt hàng từ Amazon hoặc không sử dụng các lợi ích khác đi kèm với Amazon Prime, thì đăng ký có thể không xứng đáng với bạn.Bạn vẫn có thể nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện từ Amazon nếu bạn có gói T-Mobile, nhưng bạn sẽ không có quyền truy cập vào các lợi ích khác đi kèm với Amazon Prime.

**Người giới thiệu**

* [Ưu đãi T-Mobile Amazon Prime] (T-Mobile® Official Site: Get Even More Without Paying More | T-Mobile & Sprint Merged to Give You More)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)

[ENGLISH]:
**Getting Free Amazon Prime Through T-Mobile**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other exclusive benefits. T-Mobile is now offering a free one-year subscription to Amazon Prime to new and existing customers who sign up for a qualifying T-Mobile plan.

To get started, simply visit the T-Mobile website and enter your phone number. You'll then be prompted to sign in to your T-Mobile account or create a new account. Once you're signed in, you'll be able to select the Amazon Prime offer and complete the sign-up process.

Once you've activated your Amazon Prime subscription, you'll be able to enjoy all of the benefits that come with it, including:

* Free two-day shipping on eligible items
* Free same-day delivery on eligible items in select cities
* Free unlimited streaming of Prime Video
* Free access to Prime Music
* Free access to Prime Reading
* Free access to Prime Photos

**How to Keep Your Amazon Prime Subscription After the Free Trial**

After your one-year free trial ends, you'll be automatically charged $119 per year for your Amazon Prime subscription. However, you can cancel your subscription at any time before your renewal date to avoid being charged.

If you decide to keep your Amazon Prime subscription, you can do so by logging into your Amazon account and clicking on the "Your Prime Membership" link. From there, you can click on the "Manage Your Prime Membership" link and select the "Change Plan" option. You'll then be able to choose between the monthly and annual plans.

**Is Amazon Prime Worth It?**

Whether or not Amazon Prime is worth it for you depends on how much you use the service. If you frequently order items from Amazon and want to get them delivered quickly, then Amazon Prime is a great value. You'll also get access to a number of other benefits, such as Prime Video and Prime Music, which can make the subscription even more worthwhile.

However, if you don't order a lot of items from Amazon or don't use the other benefits that come with Amazon Prime, then the subscription may not be worth it for you. You can still get free two-day shipping on eligible items from Amazon if you have a T-Mobile plan, but you won't have access to the other benefits that come with Amazon Prime.

**References**

* [T-Mobile Amazon Prime offer](https://www.t-mobile.com/offers/amazon-prime)
* [Amazon Prime benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top