Tips Getting Checkout Help from Amazon Customer Service

crazycat662

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận trợ giúp thanh toán từ Dịch vụ khách hàng của Amazon **

Amazon giúp bạn dễ dàng kiểm tra với một vài cú nhấp chuột đơn giản.Tuy nhiên, có thể đôi khi bạn cần trợ giúp với quá trình thanh toán.Ví dụ: bạn có thể đã quên mật khẩu của mình hoặc bạn có thể gặp khó khăn khi nhập thông tin thẻ tín dụng của mình.

Nếu bạn cần trợ giúp với việc thanh toán, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng.Dưới đây là một vài cách để liên lạc với Dịch vụ khách hàng của Amazon:

*** Gọi cho dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Bạn có thể gọi dịch vụ khách hàng của Amazon theo số 1-888-280-4331.Đại diện dịch vụ khách hàng có sẵn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
*** Trò chuyện với Dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Bạn có thể trò chuyện với Dịch vụ khách hàng trực tuyến của Amazon bằng cách truy cập trang web Amazon và nhấp vào liên kết "Trợ giúp" ở góc trên cùng bên phải.
*** Email Dịch vụ khách hàng Amazon. ** Bạn có thể gửi email cho Dịch vụ khách hàng của Amazon bằng cách truy cập trang web Amazon và nhấp vào liên kết "Liên hệ với chúng tôi" ở góc dưới bên trái.

Khi bạn liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon, hãy chắc chắn cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt về vấn đề của bạn.Điều này sẽ giúp đại diện dịch vụ khách hàng giải quyết vấn đề của bạn càng nhanh càng tốt.

Dưới đây là một số vấn đề kiểm tra phổ biến và cách giải quyết chúng:

*** Quên mật khẩu: ** Nếu bạn đã quên mật khẩu Amazon của mình, bạn có thể đặt lại bằng cách làm theo các bước sau:
1. Truy cập trang web Amazon và nhấp vào liên kết "Đăng nhập" ở góc trên cùng bên phải.
2. Nhấp vào "Quên mật khẩu của bạn?"liên kết.
3. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút "Gửi liên kết đặt lại mật khẩu".
4. Bạn sẽ nhận được một email có liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.Nhấp vào liên kết và nhập mật khẩu mới.
*** Sự cố thẻ tín dụng: ** Nếu bạn gặp khó khăn khi nhập thông tin thẻ tín dụng của mình, đây là một vài điều bạn có thể kiểm tra:
* Đảm bảo rằng bạn đang nhập đúng số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật.
* Hãy chắc chắn rằng thẻ của bạn không hết hạn.
* Nếu bạn đang sử dụng thẻ tín dụng không đến từ Hoa Kỳ, bạn có thể cần gọi cho công ty thẻ tín dụng của mình để kích hoạt các giao dịch quốc tế.
*** Các vấn đề khác: ** Nếu bạn gặp sự cố khác với quy trình thanh toán, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để được giúp đỡ.

Dịch vụ khách hàng của Amazon có mặt để giúp bạn tận dụng tối đa trải nghiệm Amazon của mình.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào, đừng ngần ngại liên hệ với họ.

** Bài viết tham khảo: **

* [Dịch vụ khách hàng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie=utf8&nodeid=201909140)
* [Cách đặt lại mật khẩu Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách liên hệ với Dịch vụ khách hàng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909050)

[ENGLISH]:
**Getting Checkout Help from Amazon Customer Service**

Amazon makes it easy to checkout with a few simple clicks. However, there may be times when you need help with the checkout process. For example, you may have forgotten your password, or you may be having trouble entering your credit card information.

If you need help with checkout, you can contact Amazon Customer Service. Here are a few ways to get in touch with Amazon Customer Service:

* **Call Amazon Customer Service.** You can call Amazon Customer Service at 1-888-280-4331. Customer service representatives are available 24 hours a day, 7 days a week.
* **Chat with Amazon Customer Service.** You can chat with Amazon Customer Service online by visiting the Amazon website and clicking on the "Help" link in the top right corner.
* **Email Amazon Customer Service.** You can email Amazon Customer Service by visiting the Amazon website and clicking on the "Contact Us" link in the bottom left corner.

When you contact Amazon Customer Service, be sure to provide as much information as possible about your issue. This will help the customer service representative resolve your issue as quickly as possible.

Here are some common checkout problems and how to resolve them:

* **Forgotten password:** If you have forgotten your Amazon password, you can reset it by following these steps:
1. Go to the Amazon website and click on the "Sign in" link in the top right corner.
2. Click on the "Forgot your password?" link.
3. Enter your email address and click on the "Send password reset link" button.
4. You will receive an email with a link to reset your password. Click on the link and enter a new password.
* **Credit card problems:** If you are having trouble entering your credit card information, here are a few things you can check:
* Make sure that you are entering the correct card number, expiration date, and security code.
* Make sure that your card is not expired.
* If you are using a credit card that is not from the United States, you may need to call your credit card company to enable international transactions.
* **Other problems:** If you are having other problems with the checkout process, you can contact Amazon Customer Service for help.

Amazon Customer Service is here to help you make the most of your Amazon experience. If you have any questions or problems, don't hesitate to contact them.

**Reference articles:**

* [Amazon Customer Service](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909140)
* [How to reset your Amazon password](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to enter your credit card information on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to contact Amazon Customer Service](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909050)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top