Tips Getting Around Amazon Checkout Problems: Customer Strategies

nguyenkhoihoang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Đi xung quanh các vấn đề về thanh toán của Amazon: Chiến lược của khách hàng **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới, nhưng ngay cả công ty lớn nhất thế giới cũng không miễn dịch với các vấn đề về thanh toán.Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm tra trên Amazon, đây là một vài chiến lược để giúp bạn vượt qua các rào cản.

** 1.Kiểm tra thông tin tài khoản của bạn. **

Lý do phổ biến nhất cho các sự cố thanh toán là thông tin tài khoản không chính xác hoặc lỗi thời.Hãy chắc chắn rằng tên, địa chỉ và thông tin thanh toán của bạn đều chính xác.Bạn cũng có thể thử đăng xuất khỏi tài khoản của mình và đăng nhập lại.

** 2.Sử dụng một trình duyệt hoặc thiết bị khác. **

Đôi khi, các vấn đề kiểm tra có thể được gây ra bởi một trình duyệt hoặc sự cố thiết bị.Hãy thử sử dụng một trình duyệt hoặc thiết bị khác để xem liệu điều đó có khắc phục được sự cố không.

** 3.Xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn. **

Dữ liệu và cookie được lưu trong bộ nhớ cache đôi khi có thể can thiệp vào quá trình thanh toán.Hãy thử xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn và sau đó thử kiểm tra lại.

**4.Thử một phương thức thanh toán khác. **

Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng thẻ tín dụng, hãy thử sử dụng một phương thức thanh toán khác, chẳng hạn như thẻ ghi nợ hoặc PayPal.

** 5.Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. **

Nếu bạn đã thử tất cả những điều trên và bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Amazon khách hàng.Họ có thể giúp bạn khắc phục sự cố và đặt hàng của bạn.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung cho trải nghiệm thanh toán suôn sẻ: **

*** Tạo một tài khoản Amazon trước khi bạn bắt đầu mua sắm. ** Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bạn sẵn sàng kiểm tra.
*** Thêm các mục vào giỏ hàng của bạn trước thời hạn. ** Điều này sẽ giúp bạn tránh phải tìm kiếm các mục khi bạn sẵn sàng kiểm tra.
*** Sử dụng thanh toán 1 lần nhấp của Amazon. ** Nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, bạn có thể bật thanh toán 1 nhấp để tiết kiệm thời gian khi mua hàng trong tương lai.
*** Xem lại đơn đặt hàng của bạn trước khi bạn nhấp vào "Đặt hàng." ** Đảm bảo tất cả thông tin là chính xác và kiểm tra kỹ địa chỉ vận chuyển của bạn.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giúp tránh các vấn đề về thanh toán và nhận các đơn đặt hàng Amazon của bạn được đặt nhanh chóng và dễ dàng.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách khắc phục sự cố kiểm tra Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách sử dụng thanh toán Amazon 1-Click] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909020)
* [Cách kiểm tra thông tin tài khoản Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)

[ENGLISH]:
**Getting Around Amazon Checkout Problems: Customer Strategies**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, but even the world's biggest company isn't immune to checkout problems. If you're having trouble checking out on Amazon, here are a few strategies to help you get past the roadblocks.

**1. Check your account information.**

The most common reason for checkout problems is incorrect or outdated account information. Make sure your name, address, and payment information are all correct. You can also try signing out of your account and signing back in.

**2. Use a different browser or device.**

Sometimes, checkout problems can be caused by a browser or device issue. Try using a different browser or device to see if that fixes the problem.

**3. Clear your cache and cookies.**

Cached data and cookies can sometimes interfere with the checkout process. Try clearing your cache and cookies and then try checking out again.

**4. Try a different payment method.**

If you're having trouble using your credit card, try using a different payment method, such as a debit card or PayPal.

**5. Contact Amazon customer service.**

If you've tried all of the above and you're still having trouble, contact Amazon customer service. They can help you troubleshoot the problem and get your order placed.

**Here are some additional tips for a smooth checkout experience:**

* **Create an Amazon account before you start shopping.** This will save you time when you're ready to check out.
* **Add items to your cart ahead of time.** This will help you avoid having to search for items when you're ready to check out.
* **Use Amazon's 1-Click checkout.** If you're a frequent Amazon shopper, you can enable 1-Click checkout to save time on future purchases.
* **Review your order before you click "Place Order."** Make sure all of the information is correct, and double-check your shipping address.

By following these tips, you can help avoid checkout problems and get your Amazon orders placed quickly and easily.

**Reference articles:**

* [How to Fix Amazon Checkout Problems](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Use Amazon 1-Click Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909020)
* [How to Check Your Amazon Account Information](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top