Tips Getting Access to Free Audiobooks with Prime Membership

ticklishswan971

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Nhận quyền truy cập vào audiobook miễn phí với tư cách thành viên chính **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập Video Prime và Prime Music và đăng ký miễn phí cho Audible.Audible là một công ty Audiobook kỹ thuật số cung cấp một thư viện gồm hơn 180.000 tựa game.Các thành viên Prime có thể có quyền truy cập vào hai audiobook miễn phí mỗi tháng với tư cách thành viên của họ.

Để bắt đầu, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn và nhấp vào liên kết "có thể nghe được" trong phần "Lợi ích chính của bạn".Sau đó, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản có thể nghe được nếu bạn chưa có.Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn có thể chọn hai audiobook miễn phí để tải xuống.

Bạn có thể nghe audiobooks trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình.Bạn cũng có thể tải chúng xuống thiết bị của mình để bạn có thể nghe chúng ngoại tuyến.

Nếu bạn muốn giữ Audiobook sau khi thành viên của bạn kết thúc, bạn có thể mua chúng với giá chiết khấu.

** Dưới đây là một số mẹo để tận dụng tối đa đăng ký âm thanh miễn phí của bạn: **

* Chọn audiobook mà bạn quan tâm và bạn thực sự sẽ nghe.
* Lắng nghe audiobook của bạn tại thời điểm bạn có thể tập trung và tập trung.
* Nghỉ trong khi nghe audiobook của bạn.Có thể dễ dàng bị lạc trong một câu chuyện hay, nhưng điều quan trọng là phải nghỉ ngơi để tránh quá mệt mỏi hoặc buồn chán.
* Nếu bạn không thích một audiobook, bạn có thể trao đổi nó cho một cái khác.Bạn có thể làm điều này tối đa ba lần mỗi tháng.

** Dưới đây là một số lợi ích của việc nhận được audiobook miễn phí với tư cách thành viên chính của bạn: **

* Bạn có thể tiết kiệm tiền cho audiobooks.
* Bạn có quyền truy cập vào nhiều loại audiobook khác nhau.
* Bạn có thể nghe audiobook của bạn vào thời gian của riêng bạn và theo tốc độ của riêng bạn.
* Bạn có thể bị lạc trong một câu chuyện hay và thoát khỏi những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày.

Nếu bạn là thành viên Amazon Prime, hãy chắc chắn tận dụng đăng ký Audible miễn phí của bạn.Đó là một cách tuyệt vời để thưởng thức các audiobook mà không phải tiêu tiền.

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Audible] (https://www.audible.com/)
* [Làm thế nào để tận dụng tối đa đăng ký Audible của bạn] (https://www.audible.com/ep/audible-subscrip-tips)

[ENGLISH]:
**Getting Access to Free Audiobooks with Prime Membership**

Amazon Prime is a subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free subscription to Audible. Audible is a digital audiobook company that offers a library of over 180,000 titles. Prime members can get access to two free audiobooks per month with their membership.

To get started, simply sign in to your Amazon account and click on the "Audible" link in the "Your Prime Benefits" section. You will then be prompted to create an Audible account if you don't already have one. Once you have created an account, you can choose two free audiobooks to download.

You can listen to your audiobooks on your computer, smartphone, or tablet. You can also download them to your device so that you can listen to them offline.

If you want to keep the audiobooks after your membership ends, you can purchase them at a discounted price.

**Here are some tips for getting the most out of your free Audible subscription:**

* Choose audiobooks that you are interested in and that you will actually listen to.
* Listen to your audiobooks at a time when you are able to focus and concentrate.
* Take breaks while listening to your audiobooks. It can be easy to get lost in a good story, but it's important to take breaks to avoid getting too tired or bored.
* If you don't like an audiobook, you can exchange it for a different one. You can do this up to three times per month.

**Here are some of the benefits of getting free audiobooks with your Prime membership:**

* You can save money on audiobooks.
* You have access to a wide variety of audiobooks.
* You can listen to your audiobooks on your own time and at your own pace.
* You can get lost in a good story and escape from the stresses of everyday life.

If you're an Amazon Prime member, be sure to take advantage of your free Audible subscription. It's a great way to enjoy audiobooks without having to spend any money.

**Reference articles:**

* [Amazon Prime Benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Audible](https://www.audible.com/)
* [How to Get the Most Out of Your Audible Subscription](https://www.audible.com/ep/audible-subscription-tips)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top