Tips Gaming the Amazon System: Sneaky Hacks for Free Stuff

quangtrong75

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Gaming Hệ thống Amazon: Hacks lén lút cho các công cụ miễn phí **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới và không có gì bí mật rằng họ kiếm được rất nhiều tiền.Nhưng bạn có biết rằng có nhiều cách để trò chơi hệ thống và nhận được những thứ miễn phí?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số hack lén lút sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Vì vậy, cho dù bạn là học sinh, một phụ huynh ở nhà hay chỉ là một người mua sắm hiểu biết, hãy đọc một số lời khuyên sẽ giúp bạn tận dụng tối đa Amazon.

** 1.Sử dụng Amazon Prime Student **

Nếu bạn là sinh viên, bạn có thể nhận được một thử nghiệm miễn phí 6 tháng của sinh viên Amazon Prime.Điều này cho phép bạn truy cập vào vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như các đặc quyền khác như Video Prime miễn phí và nhạc Prime.Sau thời gian dùng thử, bạn có thể tiếp tục nhận được sinh viên Amazon Prime với giá 6,99 đô la/tháng.

** 2.Đăng ký đăng ký Amazon & Save **

Amazon đăng ký & lưu là một chương trình cho phép bạn tiết kiệm tiền cho các mặt hàng mà bạn mua thường xuyên.Khi bạn đăng ký đăng ký và lưu, bạn sẽ được giảm giá cho các mục bạn chọn để đăng ký và bạn cũng sẽ được vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng của mình.

** 3.Sử dụng Amazon Cash **

Amazon Cash là một cách để thêm tiền vào tài khoản Amazon của bạn tại các nhà bán lẻ tham gia.Sau đó, bạn có thể sử dụng số tiền này để mua hàng trên Amazon.Amazon Cash là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của bạn, đặc biệt nếu bạn đang mua các mặt hàng đủ điều kiện để miễn phí vận chuyển.

**4.Sử dụng phiếu giảm giá Amazon **

Amazon cung cấp một loạt các phiếu giảm giá mà bạn có thể sử dụng để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của mình.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon, trong ứng dụng Amazon và trong hộp thư đến email của bạn.

** 5.Mua sắm các giao dịch kho Amazon **

Các giao dịch của Amazon Warehouse là một phần của trang web Amazon, nơi bạn có thể tìm thấy các mục được trả lại, hư hỏng hoặc quá mức.Những mặt hàng này được bán với giá giảm, vì vậy bạn có thể nhận được một số ưu đãi tuyệt vời cho các giao dịch của Amazon Warehouse.

** 6.Sử dụng Camelcamelcamel **

Camelcamelcamel là một trang web theo dõi giá của các mặt hàng trên Amazon.Đây có thể là một công cụ hữu ích để tìm các giao dịch tốt nhất trên Amazon.

** 7.Sử dụng mật ong **

Mật ong là một tiện ích mở rộng trình duyệt tự động tìm thấy và áp dụng phiếu giảm giá cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của bạn.

**số 8.Sử dụng paribus **

Paribus là một dịch vụ theo dõi các giao dịch mua Amazon của bạn và cảnh báo bạn nếu bạn đủ điều kiện để điều chỉnh giá.Đây có thể là một cách tuyệt vời để lấy lại tiền cho các giao dịch mua Amazon mà bạn đã thực hiện.

** 9.Sử dụng Fakespot **

Fakespot là một trang web giúp bạn xác định các đánh giá giả trên Amazon.Đây có thể là một công cụ hữu ích để tránh lừa đảo và có được các sản phẩm tốt nhất có thể.

** 10.Sử dụng Amazon Assistant **

Amazon Assistant là một phần mở rộng trình duyệt giúp bạn tìm sản phẩm trên Amazon, so sánh giá cả và đọc các đánh giá.Đây có thể là một công cụ hữu ích để mua hàng có hiểu biết trên Amazon.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua Amazon của mình và nhận được những thứ miễn phí.Bạn đang chờ đợi điều gì?Bắt đầu chơi game hệ thống ngay hôm nay!

**Người giới thiệu:**

* [Sinh viên Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon đăng ký & lưu] (https://www.amazon.com/gp/subscribe-and-save/help?ie=utf8&ref_=sd_sc_ss_ss_0)
* [Amazon Cash] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201939080)
* [Phiếu giảm giá Amazon] (https://www.amazon.com/coupons/)
* [Giao dịch kho Amazon] (https://www.amazon.com/warehouse-deals/b?ie=utf8&node=172282011)
* [Camelcamelcamel] (Amazon price tracker, Amazon price history charts, price watches, and price drop alerts.)
* [Em yêu](

[ENGLISH]:
**Gaming the Amazon System: Sneaky Hacks for Free Stuff**

Amazon is one of the biggest retailers in the world, and it's no secret that they make a lot of money. But did you know that there are ways to game the system and get free stuff?

In this article, we'll share some sneaky hacks that will help you save money on your Amazon purchases. So whether you're a student, a stay-at-home parent, or just a savvy shopper, read on for some tips that will help you get the most out of Amazon.

**1. Use Amazon Prime Student**

If you're a student, you can get a free 6-month trial of Amazon Prime Student. This gives you access to free two-day shipping on eligible items, as well as other perks like free Prime Video and Prime Music. After the trial period, you can continue to get Amazon Prime Student for $6.99/month.

**2. Sign up for Amazon Subscribe & Save**

Amazon Subscribe & Save is a program that allows you to save money on items that you buy regularly. When you sign up for Subscribe & Save, you'll get a discount on the items you choose to subscribe to, and you'll also get free shipping on your orders.

**3. Use Amazon Cash**

Amazon Cash is a way to add money to your Amazon account at participating retailers. You can then use this money to make purchases on Amazon. Amazon Cash is a great way to save money on your Amazon purchases, especially if you're buying items that are eligible for free shipping.

**4. Use Amazon Coupons**

Amazon offers a variety of coupons that you can use to save money on your purchases. You can find coupons on the Amazon website, in the Amazon app, and in your email inbox.

**5. Shop Amazon Warehouse Deals**

Amazon Warehouse Deals is a section of the Amazon website where you can find items that are returned, damaged, or overstocked. These items are sold at a discount, so you can get some great deals on Amazon Warehouse Deals.

**6. Use CamelCamelCamel**

CamelCamelCamel is a website that tracks the prices of items on Amazon. This can be a helpful tool for finding the best deals on Amazon.

**7. Use Honey**

Honey is a browser extension that automatically finds and applies coupons to your Amazon purchases. This can be a great way to save money on your Amazon purchases.

**8. Use Paribus**

Paribus is a service that monitors your Amazon purchases and alerts you if you're eligible for a price adjustment. This can be a great way to get money back on Amazon purchases that you've already made.

**9. Use Fakespot**

Fakespot is a website that helps you identify fake reviews on Amazon. This can be a helpful tool for avoiding scams and getting the best possible products.

**10. Use Amazon Assistant**

Amazon Assistant is a browser extension that helps you find products on Amazon, compare prices, and read reviews. This can be a helpful tool for making informed purchases on Amazon.

By following these tips, you can save money on your Amazon purchases and get free stuff. So what are you waiting for? Start gaming the system today!

**References:**

* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/primestudent/)
* [Amazon Subscribe & Save](https://www.amazon.com/gp/subscribe-and-save/help?ie=UTF8&ref_=sd_sc_ss_ss_0)
* [Amazon Cash](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201939080)
* [Amazon Coupons](https://www.amazon.com/coupons/)
* [Amazon Warehouse Deals](https://www.amazon.com/warehouse-deals/b?ie=UTF8&node=172282011)
* [CamelCamelCamel](https://camelcamelcamel.com/)
* [Honey](
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top