Tips Foolproof Methods to Save Big on Amazon

trunghieukatana

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Phương pháp hoàn hảo để tiết kiệm lớn trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh, và nó giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.Tuy nhiên, có một vài điều bạn có thể làm để tiết kiệm nhiều tiền hơn cho các giao dịch mua Amazon của bạn.

** 1.Sử dụng một trang web hoàn lại tiền **

Các trang web hoàn trả cung cấp một cách để kiếm lại tiền cho các giao dịch mua hàng trực tuyến của bạn.Khi bạn mua hàng thông qua trang web hoàn lại tiền, bạn sẽ nhận được tỷ lệ phần trăm giá mua lại bằng tiền mặt hoặc điểm.Một số trang web hoàn lại tiền phổ biến nhất bao gồm Rakuten, Swagbucks và Topcashback.

** 2.Đăng ký Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn đặt hàng rất nhiều mặt hàng từ Amazon, Prime có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển.Prime cũng cung cấp các lợi ích khác, chẳng hạn như phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình miễn phí.

** 3.Đăng ký đăng ký Amazon và lưu **

Amazon đăng ký & lưu là một chương trình cho phép bạn tiết kiệm tiền khi mua hàng định kỳ.Khi bạn đăng ký một sản phẩm, bạn sẽ được giảm giá và bạn sẽ tự động nhận được sản phẩm ngay khi có sẵn.

**4.Sử dụng Thẻ quà tặng Amazon **

Thẻ quà tặng Amazon có thể được sử dụng để mua bất cứ thứ gì trên Amazon.Bạn có thể mua thẻ quà tặng từ Amazon, hoặc bạn có thể nhận chúng làm quà tặng từ bạn bè và gia đình.Thẻ quà tặng là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua hàng của Amazon, đặc biệt nếu bạn đang mua thứ gì đó được bán.

** 5.Sử dụng phiếu giảm giá **

Amazon cung cấp một loạt các phiếu giảm giá có thể được sử dụng để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua của bạn.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon, trong ứng dụng Amazon và trong hộp thư đến email của bạn.

** 6.Mua sắm các cửa hàng giao dịch kho Amazon **

Cửa hàng giao dịch Amazon Warehouse bán các mặt hàng được trả lại hoặc bị hư hỏng.Những mặt hàng này thường được bán với giá giảm, vì vậy bạn có thể tiết kiệm tiền cho các sản phẩm vẫn còn trong tình trạng tốt.

** 7.Sử dụng danh sách mong muốn Amazon **

Danh sách mong muốn Amazon là một cách tuyệt vời để theo dõi các mặt hàng bạn muốn mua.Bạn có thể chia sẻ danh sách mong muốn của bạn với bạn bè và gia đình và họ có thể mua các mặt hàng từ danh sách của bạn làm quà tặng.Bạn cũng có thể sử dụng danh sách mong muốn để theo dõi giá trên các mặt hàng bạn quan tâm.

**số 8.Sử dụng trình theo dõi giá Amazon **

Trình theo dõi giá Amazon cho phép bạn theo dõi giá của một mặt hàng theo thời gian.Đây là một cách tuyệt vời để đảm bảo bạn nhận được giá tốt nhất có thể trên một sản phẩm.

** 9.Sử dụng Amazon Camelizer **

Amazon Camelizer là một tiện ích mở rộng trình duyệt miễn phí theo dõi giá của một mặt hàng trên Amazon.Nó sẽ thông báo cho bạn khi giá giảm, vì vậy bạn có thể chắc chắn để có được thỏa thuận tốt nhất.

** 10.Mua sắm Amazon trong khi bán hàng **

Amazon thường có doanh số bán hàng trên nhiều sản phẩm.Bạn có thể tìm hiểu về doanh số sắp tới trên trang web Amazon hoặc trong ứng dụng Amazon.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tiết kiệm lớn cho các giao dịch mua Amazon của mình.Vì vậy, lần tới khi bạn đang tìm mua một cái gì đó trực tuyến, hãy chắc chắn kiểm tra Amazon trước!

**Người giới thiệu**

* [Rakuten] (Earn Cash Back at stores you 💜)
* [Swagbucks] (Earn Money Online | Swagbucks)
* [TopCashback] (TopCashback.com: The USA’s #1 Cashback & Vouchers Site)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon đăng ký & lưu] (https://www.amazon.com/gp/subscribe-and-save/help?ie=utf8&ref_=help_sns_sns_sss)
* [Thẻ quà tặng Amazon] (https://www.amazon.com/gift-cards)
* [Phiếu giảm giá Amazon] (https://www.amazon.com/coupons)
* [Cửa hàng giao dịch kho Amazon] (https://www.amazon.com/warehouse-deals)
* [Danh sách mong muốn của Amazon] (Your List)
* [Amazon Price Tracker] (

[ENGLISH]:
**Foolproof Methods to Save Big on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products at competitive prices, and it makes it easy to find what you're looking for. However, there are a few things you can do to save even more money on your Amazon purchases.

**1. Use a cashback site**

Cashback sites offer a way to earn money back on your online purchases. When you make a purchase through a cashback site, you'll receive a percentage of the purchase price back in cash or points. Some of the most popular cashback sites include Rakuten, Swagbucks, and TopCashback.

**2. Sign up for Amazon Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. If you order a lot of items from Amazon, Prime can save you a lot of money on shipping costs. Prime also offers other benefits, such as free streaming of movies and TV shows.

**3. Subscribe to Amazon Subscribe & Save**

Amazon Subscribe & Save is a program that allows you to save money on recurring purchases. When you subscribe to a product, you'll get a discount on the price and you'll automatically receive the product as soon as it's available.

**4. Use Amazon gift cards**

Amazon gift cards can be used to purchase anything on Amazon. You can buy gift cards from Amazon, or you can get them as gifts from friends and family. Gift cards are a great way to save money on Amazon purchases, especially if you're buying something that's on sale.

**5. Use coupons**

Amazon offers a variety of coupons that can be used to save money on your purchases. You can find coupons on the Amazon website, in the Amazon app, and in your email inbox.

**6. Shop the Amazon Warehouse Deals store**

The Amazon Warehouse Deals store sells items that are returned or damaged. These items are often sold at a discount, so you can save money on products that are still in good condition.

**7. Use the Amazon Wish List**

The Amazon Wish List is a great way to keep track of items you want to buy. You can share your Wish List with friends and family, and they can purchase items from your list as gifts. You can also use the Wish List to track prices on items you're interested in.

**8. Use the Amazon Price Tracker**

The Amazon Price Tracker allows you to track the price of an item over time. This is a great way to make sure you're getting the best possible price on a product.

**9. Use the Amazon Camelizer**

The Amazon Camelizer is a free browser extension that tracks the price of an item on Amazon. It will notify you when the price drops, so you can be sure to get the best deal.

**10. Shop Amazon during sales**

Amazon often has sales on a variety of products. You can find out about upcoming sales on the Amazon website or in the Amazon app.

By following these tips, you can save big on your Amazon purchases. So next time you're looking to buy something online, be sure to check out Amazon first!

**References**

* [Rakuten](https://www.rakuten.com/)
* [Swagbucks](https://www.swagbucks.com/)
* [TopCashback](https://www.topcashback.com/)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Subscribe & Save](https://www.amazon.com/gp/subscribe-and-save/help?ie=UTF8&ref_=help_sns_sns_sss)
* [Amazon gift cards](https://www.amazon.com/gift-cards)
* [Amazon coupons](https://www.amazon.com/coupons)
* [Amazon Warehouse Deals store](https://www.amazon.com/warehouse-deals)
* [Amazon Wish List](https://www.amazon.com/gp/registry/wishlist/)
* [Amazon Price Tracker](
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top