Tips Fixing Prime Pantry Checkout Errors on Amazon

truongdang.an

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Sửa lỗi kiểm tra phòng đựng thức ăn chính trên Amazon **

Amazon Prime Pantry là một cách thuận tiện để đặt hàng tạp hóa và đồ gia dụng trực tuyến.Bạn có thể nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện khi bạn đặt hàng $ 35 trở lên.Tuy nhiên, bạn có thể gặp lỗi khi kiểm tra.Dưới đây là một số mẹo về cách sửa lỗi thanh toán Prime Pantry trên Amazon.

** 1.Kiểm tra số dư tài khoản Amazon của bạn. **

Nếu bạn không có đủ tiền trong tài khoản Amazon của mình, bạn sẽ không thể kiểm tra.Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ tiền để trang trải chi phí đơn đặt hàng của bạn, cộng với bất kỳ loại thuế và phí vận chuyển hiện hành.

** 2.Xác minh địa chỉ vận chuyển của bạn. **

Hãy chắc chắn rằng địa chỉ vận chuyển của bạn là chính xác.Nếu bạn không chắc địa chỉ vận chuyển của bạn là gì, bạn có thể tìm thấy nó bằng cách nhấp vào liên kết "Tài khoản của bạn" ở góc trên cùng bên phải của trang web Amazon.Sau đó, nhấp vào liên kết "Sách địa chỉ".Địa chỉ vận chuyển của bạn sẽ được liệt kê theo tiêu đề "Địa chỉ vận chuyển mặc định".

** 3.Sử dụng một phương thức thanh toán khác. **

Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng thẻ tín dụng, hãy thử sử dụng một phương thức thanh toán khác, chẳng hạn như thẻ ghi nợ hoặc PayPal.

**4.Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon. **

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm tra, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng để được giúp đỡ.Bạn có thể tiếp cận dịch vụ khách hàng của Amazon bằng cách nhấp vào liên kết "Trợ giúp" ở góc dưới bên phải của trang web Amazon.Sau đó, nhấp vào liên kết "Liên hệ với chúng tôi".Bạn cũng có thể gọi dịch vụ khách hàng của Amazon theo số 1-888-280-4331.

** 5.Sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt. **

Có một số tiện ích mở rộng trình duyệt có thể giúp bạn sửa lỗi kiểm tra phòng đựng thức ăn chính.Một phần mở rộng phổ biến là trợ lý thanh toán Amazon.Tiện ích mở rộng này giúp bạn khắc phục sự cố lỗi thanh toán và hoàn thành đơn đặt hàng của bạn.Bạn có thể tải xuống Amazon Checkout Assistant từ Cửa hàng Web của Chrome.

** 6.Hãy thử một trình duyệt khác. **

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm tra, hãy thử sử dụng một trình duyệt khác.Đôi khi, một trình duyệt khác nhau có thể giúp bạn sửa lỗi thanh toán.

** 7.Xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn. **

Đôi khi, xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn có thể giúp bạn sửa lỗi kiểm tra.Để xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn, hãy làm theo các bước sau:

* Dành cho Chrome:
* Nhấp vào biểu tượng "Tùy chỉnh và kiểm soát Google Chrome" ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt.
* Nhấp vào "Cài đặt".
* Nhấp vào "Nâng cao".
* Nhấp vào "Xóa dữ liệu duyệt web".
* Chọn các tùy chọn "Cookie và dữ liệu trang web khác" và "Hình ảnh và tệp được lưu trong bộ nhớ cache".
* Nhấp vào "Xóa dữ liệu".
* Cho Firefox:
* Nhấp vào nút "Mở menu" ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt.
* Nhấp vào "Tùy chọn".
* Nhấp vào "Quyền riêng tư & Bảo mật".
* Nhấp vào "Lịch sử".
* Nhấp vào "Xóa lịch sử gần đây".
* Chọn các tùy chọn "Cookie" và "Cache".
* Nhấp vào "Xóa ngay".

**số 8.Cập nhật trình duyệt của bạn. **

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm tra, hãy thử cập nhật trình duyệt của mình.Đôi khi, một trình duyệt lỗi thời có thể gây ra lỗi thanh toán.

** 9.Đặt lại tài khoản Amazon của bạn. **

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm tra, bạn có thể thử đặt lại tài khoản Amazon của mình.Để đặt lại tài khoản Amazon của bạn, hãy làm theo các bước sau:

* Truy cập trang web Amazon.
* Nhấp vào liên kết "Đăng nhập" ở góc trên cùng bên phải của trang.
* Nhấp vào "Quên mật khẩu của bạn?"liên kết.
* Nhập địa chỉ email Amazon của bạn và nhấp vào "Tiếp tục".
* Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để đặt lại mật khẩu của bạn.
* Khi bạn đã đặt lại mật khẩu của mình, hãy thử kiểm tra lại.

** 10.Tạo một tài khoản Amazon mới. **

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm tra, bạn có thể thử tạo tài khoản Amazon mới.Để tạo tài khoản Amazon mới, hãy làm theo các bước sau:

* Truy cập trang web Amazon.
* Nhấp vào "Đăng nhập"

[ENGLISH]:
**Fixing Prime Pantry Checkout Errors on Amazon**

Amazon Prime Pantry is a convenient way to order groceries and household items online. You can get free two-day shipping on eligible items when you order $35 or more. However, you may encounter errors when checking out. Here are some tips on how to fix Prime Pantry checkout errors on Amazon.

**1. Check your Amazon account balance.**

If you don't have enough money in your Amazon account, you won't be able to check out. Make sure you have enough money to cover the cost of your order, plus any applicable taxes and shipping fees.

**2. Verify your shipping address.**

Make sure your shipping address is correct. If you're not sure what your shipping address is, you can find it by clicking on the "Your Account" link in the top right corner of the Amazon website. Then, click on the "Address Book" link. Your shipping address will be listed under the "Default Shipping Address" heading.

**3. Use a different payment method.**

If you're having trouble using your credit card, try using a different payment method, such as a debit card or PayPal.

**4. Contact Amazon customer service.**

If you're still having trouble checking out, you can contact Amazon customer service for help. You can reach Amazon customer service by clicking on the "Help" link in the bottom right corner of the Amazon website. Then, click on the "Contact Us" link. You can also call Amazon customer service at 1-888-280-4331.

**5. Use a browser extension.**

There are a number of browser extensions that can help you fix Prime Pantry checkout errors. One popular extension is the Amazon Checkout Assistant. This extension helps you troubleshoot checkout errors and complete your order. You can download the Amazon Checkout Assistant from the Chrome Web Store.

**6. Try a different browser.**

If you're still having trouble checking out, try using a different browser. Sometimes, a different browser can help you fix checkout errors.

**7. Clear your browser cache and cookies.**

Sometimes, clearing your browser cache and cookies can help you fix checkout errors. To clear your browser cache and cookies, follow these steps:

* For Chrome:
* Click on the "Customize and control Google Chrome" icon in the top right corner of the browser.
* Click on "Settings".
* Click on "Advanced".
* Click on "Clear browsing data".
* Select the "Cookies and other site data" and "Cached images and files" options.
* Click on "Clear data".
* For Firefox:
* Click on the "Open Menu" button in the top right corner of the browser.
* Click on "Options".
* Click on "Privacy & Security".
* Click on "History".
* Click on "Clear recent history".
* Select the "Cookies" and "Cache" options.
* Click on "Clear now".

**8. Update your browser.**

If you're still having trouble checking out, try updating your browser. Sometimes, an outdated browser can cause checkout errors.

**9. Reset your Amazon account.**

If you're still having trouble checking out, you can try resetting your Amazon account. To reset your Amazon account, follow these steps:

* Go to the Amazon website.
* Click on the "Sign in" link in the top right corner of the page.
* Click on the "Forgot your password?" link.
* Enter your Amazon email address and click on "Continue".
* Follow the instructions on the screen to reset your password.
* Once you've reset your password, try checking out again.

**10. Create a new Amazon account.**

If you're still having trouble checking out, you can try creating a new Amazon account. To create a new Amazon account, follow these steps:

* Go to the Amazon website.
* Click on the "Sign in"
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top