Tips Fixing "Add a Gift Option" Errors on Amazon

hieunghia505

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Sửa lỗi "Thêm tùy chọn quà tặng" trên Amazon **

Tính năng "Thêm tùy chọn quà tặng" của Amazon là một cách tuyệt vời để làm cho việc mua hàng của bạn trở nên cá nhân hơn.Tuy nhiên, đôi khi tính năng có thể bị trục trặc, ngăn bạn thêm thông báo quà tặng hoặc chọn tùy chọn gói quà tặng.Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này, đừng lo lắng, có một vài bước đơn giản bạn có thể thực hiện để khắc phục nó.

** 1.Kiểm tra cài đặt trình duyệt của bạn **

Điều đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra cài đặt trình duyệt của bạn.Đảm bảo rằng bạn đã bật cookie và JavaScript được bật.Nếu một trong hai cài đặt này bị vô hiệu hóa, bạn có thể không thể thêm tùy chọn quà tặng cho giao dịch mua của mình.

** 2.Xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn **

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử xóa bộ nhớ cache và cookie của mình.Điều này sẽ giúp làm mới trình duyệt của bạn và xóa bất kỳ dữ liệu cũ nào có thể gây ra vấn đề.

** 3.Hãy thử một trình duyệt khác **

Nếu bạn vẫn không thể thêm tùy chọn quà tặng, hãy thử sử dụng một trình duyệt khác.Đôi khi, một trình duyệt khác nhau có thể giải quyết các vấn đề xảy ra với một trình duyệt cụ thể.

**4.Liên hệ với hỗ trợ khách hàng của Amazon **

Nếu bạn đã thử tất cả các bước trên và bạn vẫn gặp sự cố, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ khách hàng của Amazon để được giúp đỡ.Họ có thể xác định vấn đề và giúp bạn giải quyết nó.

** Dưới đây là một số mẹo bổ sung để thêm tùy chọn quà tặng cho các giao dịch mua Amazon của bạn: **

* Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình.
* Chọn nút "Thêm tùy chọn quà tặng" bên cạnh mặt hàng bạn muốn mua.
* Nhập tên và địa chỉ email của người nhận.
* Chọn một tin nhắn quà tặng, nếu muốn.
* Chọn một tùy chọn gói quà, nếu muốn.
* Nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng".

** Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể dễ dàng thêm tùy chọn quà tặng cho các giao dịch mua Amazon của mình. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách thêm tin nhắn quà tặng trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117480)
* [Cách chọn tùy chọn gói quà trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117470)
* [Cách liên hệ với hỗ trợ khách hàng của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117450)

[ENGLISH]:
**Fixing "Add a Gift Option" Errors on Amazon**

Amazon's "Add a Gift Option" feature is a great way to make your purchases more personal. However, sometimes the feature can malfunction, preventing you from adding a gift message or selecting a gift wrap option. If you're experiencing this issue, don't worry—there are a few simple steps you can take to fix it.

**1. Check your browser settings**

The first thing you should do is check your browser settings. Make sure that you have cookies enabled and that JavaScript is enabled. If either of these settings is disabled, you may not be able to add a gift option to your purchase.

**2. Clear your cache and cookies**

If you're still having trouble, try clearing your cache and cookies. This will help to refresh your browser and remove any old data that may be causing the problem.

**3. Try a different browser**

If you're still unable to add a gift option, try using a different browser. Sometimes, a different browser can resolve issues that occur with one particular browser.

**4. Contact Amazon customer support**

If you've tried all of the above steps and you're still having trouble, you can contact Amazon customer support for help. They may be able to identify the problem and help you resolve it.

**Here are some additional tips for adding a gift option to your Amazon purchases:**

* Make sure that you're logged into your Amazon account.
* Select the "Add a Gift Option" button next to the item you want to purchase.
* Enter the recipient's name and email address.
* Select a gift message, if desired.
* Choose a gift wrap option, if desired.
* Click the "Add to Cart" button.

**By following these steps, you can easily add a gift option to your Amazon purchases.**

**Reference articles:**

* [How to Add a Gift Message on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117480)
* [How to Choose a Gift Wrap Option on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117470)
* [How to Contact Amazon Customer Support](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117450)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top