Tips First-Timer Tips for Saving at Amazon

truongpics

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mẹo hẹn giờ đầu tiên để lưu tại Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh, và nó giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.Tuy nhiên, nếu bạn chưa quen với Amazon, bạn có thể không nhận thức được tất cả các cách bạn có thể tiết kiệm tiền.

Dưới đây là một vài mẹo để giúp bạn tiết kiệm tiền khi mua hàng Amazon đầu tiên của mình:

1. ** Sử dụng một trang web hoàn lại tiền. ** Các trang web hoàn trả như Rakuten và Topcashback cung cấp tiền mặt cho các giao dịch mua Amazon của bạn.Để sử dụng trang web hoàn lại tiền, chỉ cần đăng ký tài khoản và sau đó nhấp qua trang web đến Amazon.Bạn sẽ kiếm được một tỷ lệ phần trăm mua lại bằng tiền mặt hoặc thẻ quà tặng.
2. ** Đăng ký Amazon Prime. ** Amazon Prime là dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Prime có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền cho chi phí vận chuyển.
3. ** Đăng ký video Amazon Prime. ** Video Amazon Prime là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim và chương trình truyền hình.Nếu bạn đăng ký Video Prime, bạn có thể xem phim và chương trình TV trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng.Bạn cũng có thể tải xuống phim và chương trình TV để xem ngoại tuyến.
4. ** Sử dụng phiếu giảm giá Amazon. ** Amazon cung cấp nhiều phiếu giảm giá trên trang web của mình.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá cho các sản phẩm cụ thể, cũng như giảm giá chung.Để sử dụng phiếu giảm giá, chỉ cần nhập mã khi thanh toán.
5. ** Mua các giao dịch của Amazon Warehouse. ** Giao dịch kho Amazon là một phần của Amazon bán các sản phẩm đã trả lại hoặc bị hỏng với giá giảm.Bạn có thể tìm thấy một loạt các mặt hàng trên các giao dịch kho, bao gồm điện tử, quần áo và hàng gia dụng.
6. ** Sử dụng thẻ quà tặng Amazon. ** Thẻ quà tặng Amazon có thể được sử dụng để mua bất cứ thứ gì trên Amazon.Bạn có thể mua thẻ quà tặng từ Amazon, hoặc bạn có thể nhận chúng làm quà tặng.Thẻ quà tặng là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các giao dịch mua hàng của Amazon, đặc biệt nếu bạn đang mua thứ gì đó được bán.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tiết kiệm tiền khi mua hàng đầu tiên của Amazon và mua hàng trong tương lai.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách sử dụng các trang web hoàn lại tiền để tiết kiệm tiền trên Amazon] (https://www.nerdwallet.com/article/shopping/how-to-use-cashback-save-save-money-on-amazon)
* [Amazon Prime: Nó có đáng không?] (Https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-prime-is-it-worth-it)
* [Amazon Prime Video: Nó là bao nhiêu và chi phí bao nhiêu?]không chi phí)
* [Amazon Warehouse giao dịch: Nó là gì và nó hoạt động như thế nào?]-công việc)

[ENGLISH]:
**First-Timer Tips for Saving at Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products at competitive prices, and it makes it easy to find what you're looking for. However, if you're new to Amazon, you may not be aware of all the ways you can save money.

Here are a few tips to help you save money on your first Amazon purchase:

1. **Use a cashback site.** Cashback sites like Rakuten and TopCashback offer cash back on your Amazon purchases. To use a cashback site, simply sign up for an account and then click through the site to Amazon. You'll earn a percentage of your purchase back in cash or gift cards.
2. **Sign up for Amazon Prime.** Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. If you're a frequent Amazon shopper, Prime can save you a lot of money on shipping costs.
3. **Subscribe to Amazon Prime Video.** Amazon Prime Video is a streaming service that offers a variety of movies and TV shows. If you sign up for Prime Video, you can watch movies and TV shows on your computer, phone, or tablet. You can also download movies and TV shows to watch offline.
4. **Use Amazon coupons.** Amazon offers a variety of coupons on its website. You can find coupons for specific products, as well as general discounts. To use a coupon, simply enter the code at checkout.
5. **Shop the Amazon Warehouse Deals.** The Amazon Warehouse Deals is a section of Amazon that sells returned or damaged products at a discount. You can find a variety of items on the Warehouse Deals, including electronics, clothing, and home goods.
6. **Use Amazon gift cards.** Amazon gift cards can be used to purchase anything on Amazon. You can buy gift cards from Amazon, or you can get them as gifts. Gift cards are a great way to save money on Amazon purchases, especially if you're buying something that's on sale.

By following these tips, you can save money on your first Amazon purchase and on future purchases.

**Reference articles:**

* [How to Use Cashback Sites to Save Money on Amazon](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/how-to-use-cashback-sites-to-save-money-on-amazon)
* [Amazon Prime: Is It Worth It?](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-prime-is-it-worth-it)
* [Amazon Prime Video: What Is It and How Much Does It Cost?](https://www.nerdwallet.com/article/entertainment/amazon-prime-video-what-is-it-and-how-much-does-it-cost)
* [Amazon Warehouse Deals: What Is It and How Does It Work?](https://www.nerdwallet.com/article/shopping/amazon-warehouse-deals-what-is-it-and-how-does-it-work)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top