Tips Fast Purchasing When Shopping Amazon as Guest

bluemouse166

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mua nhanh khi mua sắm Amazon với tư cách là khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký Amazon, bạn có thể thấy rằng quy trình thanh toán có thể hơi chậm.May mắn thay, có một vài cách để tăng tốc quá trình khi mua sắm Amazon như một khách.

** 1.Sử dụng Autofill **

Một trong những cách dễ nhất để tăng tốc quá trình thanh toán là sử dụng Autofill.Khi bạn nhập thông tin vận chuyển và thanh toán, Amazon sẽ tự động điền thông tin chi tiết của bạn dựa trên các đơn đặt hàng trước đó.Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, đặc biệt nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên.

** 2.Sử dụng các phương thức thanh toán đã lưu **

Amazon cũng cho phép bạn lưu các phương thức thanh toán của mình, vì vậy bạn không phải nhập chi tiết thẻ tín dụng của mình mỗi khi bạn thanh toán.Đây là một cách tuyệt vời để tăng tốc quá trình thanh toán, đặc biệt nếu bạn đang mua lại.

** 3.Sử dụng thanh toán một lần nhấp **

Nếu bạn là thành viên chính, bạn cũng có thể sử dụng thanh toán một lần nhấp.Điều này cho phép bạn kiểm tra chỉ bằng một cú nhấp chuột, mà không phải nhập thông tin vận chuyển hoặc thanh toán của bạn.Đây là cách nhanh nhất để thanh toán trên Amazon, nhưng nó chỉ dành cho các thành viên Prime.

**4.Sử dụng ứng dụng Amazon **

Nếu bạn đang mua sắm trên thiết bị di động của mình, bạn có thể sử dụng ứng dụng Amazon để tăng tốc quá trình thanh toán.Ứng dụng này có tính năng tự động điền tích hợp, vì vậy bạn có thể nhanh chóng nhập thông tin vận chuyển và thanh toán của mình.Bạn cũng có thể sử dụng các phương thức thanh toán đã lưu và thanh toán một lần nhấp.

** 5.Đăng ký Amazon Prime **

Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, đăng ký Amazon Prime là một cách tuyệt vời để tăng tốc quá trình thanh toán.Các thành viên Prime được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện và họ cũng có quyền truy cập vào thanh toán một lần nhấp.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tăng tốc quá trình thanh toán khi mua sắm Amazon như một khách.Điều này sẽ cho phép bạn mua hàng nhanh hơn và dễ dàng hơn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách tăng tốc quá trình thanh toán Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách sử dụng thanh toán một lần vào Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909140)
* [Cách đăng ký Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909100)

[ENGLISH]:
**Fast Purchasing When Shopping Amazon as Guest**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you're not a registered Amazon customer, you may find that the checkout process can be a bit slow. Luckily, there are a few ways to speed up the process when shopping Amazon as a guest.

**1. Use autofill**

One of the easiest ways to speed up the checkout process is to use autofill. When you're entering your shipping and billing information, Amazon will automatically fill in your details based on your previous orders. This can save you a lot of time, especially if you're a frequent Amazon shopper.

**2. Use saved payment methods**

Amazon also allows you to save your payment methods, so you don't have to enter your credit card details every time you checkout. This is a great way to speed up the checkout process, especially if you're making a repeat purchase.

**3. Use one-click checkout**

If you're a Prime member, you can also use one-click checkout. This allows you to checkout with just one click, without having to enter your shipping or payment information. This is the fastest way to checkout on Amazon, but it's only available to Prime members.

**4. Use the Amazon app**

If you're shopping on your mobile device, you can use the Amazon app to speed up the checkout process. The app has a built-in autofill feature, so you can quickly enter your shipping and billing information. You can also use saved payment methods and one-click checkout.

**5. Sign up for Amazon Prime**

If you're a frequent Amazon shopper, signing up for Amazon Prime is a great way to speed up the checkout process. Prime members get free two-day shipping on eligible items, and they also have access to one-click checkout.

By following these tips, you can speed up the checkout process when shopping Amazon as a guest. This will allow you to get your purchases faster and easier.

**Reference articles:**

* [How to Speed Up the Amazon Checkout Process](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Use One-Click Checkout on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909140)
* [How to Sign Up for Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909100)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top