Tips Fast Purchase on Amazon Using Guest Checkout

transtoney

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mua nhanh trên Amazon bằng cách sử dụng thanh toán của khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký Amazon, bạn có thể tự hỏi làm thế nào để mua hàng mà không tạo tài khoản.

May mắn thay, Amazon giúp bạn dễ dàng mua sản phẩm như một khách.Đây là cách làm điều đó:

1. ** Truy cập trang web Amazon ** và nhấp vào sản phẩm bạn muốn mua.
2. ** Nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng". **
3. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
4. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **
5. ** Chọn phương thức vận chuyển. **
6. ** Nhấp vào nút "Tiếp tục". **
7. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào nút "Đặt hàng". **

Đó là nó!Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được một email xác nhận.

** Lợi ích của việc sử dụng thanh toán khách **

Có một vài lợi ích khi sử dụng thanh toán khách trên Amazon.Đầu tiên, nó nhanh chóng và dễ dàng.Bạn không phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin cá nhân của mình, vì vậy bạn có thể mua hàng chỉ trong vài phút.

Thứ hai, kiểm tra khách là ẩn danh.Bạn không phải cung cấp tên hoặc địa chỉ email của bạn, vì vậy lịch sử mua hàng của bạn sẽ được giữ kín.Đây có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn đang mua một món quà hoặc nếu bạn không muốn lịch sử mua hàng của mình được liên kết với tài khoản Amazon của mình.

Cuối cùng, kiểm tra khách là miễn phí.Bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào để mua hàng khi làm khách.

** Nhược điểm của việc sử dụng thanh toán khách **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng thanh toán khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc nhận cập nhật về trạng thái của nó.Bạn cũng sẽ không thể truy cập lịch sử đơn đặt hàng của mình hoặc thực hiện trả lại hoặc trao đổi.

Thứ hai, nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký Amazon, bạn sẽ không thể tận dụng một số lợi ích mà Amazon cung cấp cho các thành viên của mình, chẳng hạn như vận chuyển miễn phí cho các đơn đặt hàng đủ điều kiện hoặc Amazon Prime.

**Phần kết luận**

Việc bạn có nên sử dụng thanh toán khách trên Amazon hay không tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn.Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng, việc thanh toán của khách là một lựa chọn tốt.Tuy nhiên, nếu bạn muốn theo dõi đơn đặt hàng của mình, thực hiện lợi nhuận hoặc trao đổi hoặc tận dụng lợi ích thành viên của Amazon, bạn sẽ cần tạo tài khoản.

**Những bài viết liên quan**

* [Cách tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách theo dõi đơn đặt hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909050)
* [Cách thực hiện trả lại hoặc trao đổi trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909060)
* [Cách nhận Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)

[ENGLISH]:
**Fast Purchase on Amazon Using Guest Checkout**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you're not a registered Amazon customer, you may be wondering how to make a purchase without creating an account.

Fortunately, Amazon makes it easy to buy products as a guest. Here's how to do it:

1. **Visit the Amazon website** and click on the product you want to purchase.
2. **Click the "Add to Cart" button.**
3. **Click the "Proceed to Checkout" button.**
4. **Enter your shipping information.**
5. **Select a shipping method.**
6. **Click the "Continue" button.**
7. **Review your order and click the "Place Order" button.**

That's it! Your order will be placed and you'll receive a confirmation email.

**Benefits of Using Guest Checkout**

There are a few benefits to using guest checkout on Amazon. First, it's quick and easy. You don't have to create an account or enter your personal information, so you can make a purchase in just a few minutes.

Second, guest checkout is anonymous. You don't have to provide your name or email address, so your purchase history will be kept private. This can be a good option if you're buying a gift or if you don't want your purchase history to be linked to your Amazon account.

Finally, guest checkout is free. You don't have to pay any fees to make a purchase as a guest.

**Drawbacks of Using Guest Checkout**

There are a few drawbacks to using guest checkout on Amazon. First, you won't be able to track your order or receive updates on its status. You'll also won't be able to access your order history or make returns or exchanges.

Second, if you're not a registered Amazon customer, you won't be able to take advantage of some of the benefits that Amazon offers to its members, such as free shipping on eligible orders or Amazon Prime.

**Conclusion**

Whether or not you should use guest checkout on Amazon depends on your individual needs. If you're looking for a quick and easy way to make a purchase, guest checkout is a good option. However, if you want to track your order, make returns or exchanges, or take advantage of Amazon's member benefits, you'll need to create an account.

**Related Articles**

* [How to Create an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Track Your Amazon Order](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909050)
* [How to Make Returns or Exchanges on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909060)
* [How to Get Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top