Tips Fast Amazon Buys Using the Guest Checkout Option

baoan178

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Fast Amazon mua bằng tùy chọn thanh toán của khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký Amazon, bạn có thể phải tạo một tài khoản trước khi bạn có thể mua hàng.Đây có thể là một rắc rối, đặc biệt nếu bạn chỉ muốn mua một vài mặt hàng một cách nhanh chóng.

May mắn thay, Amazon cung cấp tùy chọn thanh toán khách cho phép bạn mua hàng mà không cần tạo tài khoản.Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người không muốn tạo tài khoản hoặc cho những người chỉ muốn mua hàng một lần.

Để sử dụng tùy chọn kiểm tra khách, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **
5. ** Chọn phương thức vận chuyển. **
6. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào nút "Đặt hàng". **

Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập thông tin thanh toán của bạn.Khi bạn đã nhập thông tin thanh toán, đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được email xác nhận.

Sử dụng tùy chọn kiểm tra khách là một cách tuyệt vời để mua hàng nhanh chóng và dễ dàng trên Amazon.Đây cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho những người không muốn tạo tài khoản hoặc cho những người chỉ muốn mua hàng một lần.

** Lợi ích của việc sử dụng tùy chọn thanh toán của khách **

Có một số lợi ích khi sử dụng tùy chọn thanh toán khách trên Amazon, bao gồm:

*** Tốc độ: ** Tùy chọn kiểm tra khách nhanh hơn nhiều so với việc tạo tài khoản và đăng nhập. Điều này đặc biệt có lợi nếu bạn chỉ mua nhanh.
*** Thuận tiện: ** Tùy chọn kiểm tra khách không yêu cầu bạn nhập thông tin vận chuyển hoặc tạo mật khẩu.Đây có thể là một sự tiện lợi lớn, đặc biệt nếu bạn không chắc chắn liệu bạn có mua hàng khác trong tương lai hay không.
*** Quyền riêng tư: ** Tùy chọn kiểm tra khách không yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào ngoài địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.Đây có thể là một lợi ích lớn cho những người quan tâm đến quyền riêng tư của họ.

** Nhược điểm của việc sử dụng tùy chọn thanh toán của khách **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng tùy chọn thanh toán khách trên Amazon, bao gồm:

*** Lợi ích tài khoản giới hạn: ** Người dùng kiểm tra khách không có quyền truy cập vào một số lợi ích tài khoản mà khách hàng đã đăng ký Amazon thích, chẳng hạn như miễn phí vận chuyển trên các đơn đặt hàng đủ điều kiện và Amazon Prime.
*** Không có lịch sử đơn hàng: ** Người dùng kiểm tra khách không có quyền truy cập vào lịch sử đặt hàng của họ.Đây có thể là một nhược điểm nếu bạn cần theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc trả lại.
*** Không có đánh giá tài khoản: ** Người dùng kiểm tra khách không thể để lại đánh giá cho sản phẩm.Đây có thể là một nhược điểm nếu bạn đang tìm kiếm đánh giá sản phẩm trước khi mua hàng.

** Nhìn chung, tùy chọn thanh toán của khách là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn mua hàng nhanh chóng và dễ dàng trên Amazon.Đây cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho những người không muốn tạo tài khoản hoặc cho những người chỉ muốn mua hàng một lần.Tuy nhiên, hãy nhớ rằng người dùng kiểm tra khách không có quyền truy cập vào một số lợi ích tài khoản mà khách hàng đã đăng ký của Amazon. **

**Người giới thiệu**

* [Thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Fast Amazon Buys Using the Guest Checkout Option**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, if you're not a registered Amazon customer, you may have to create an account before you can make a purchase. This can be a hassle, especially if you just want to buy a few items quickly.

Fortunately, Amazon offers a guest checkout option that allows you to make purchases without creating an account. This is a great option for people who don't want to create an account or for those who only want to make a one-time purchase.

To use the guest checkout option, simply follow these steps:

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **Click the "Guest checkout" link.**
4. **Enter your shipping information.**
5. **Select a shipping method.**
6. **Review your order and click the "Place order" button.**

You will then be prompted to enter your payment information. Once you have entered your payment information, your order will be placed and you will receive a confirmation email.

Using the guest checkout option is a great way to make quick and easy purchases on Amazon. It's also a great option for people who don't want to create an account or for those who only want to make a one-time purchase.

**Benefits of Using the Guest Checkout Option**

There are a number of benefits to using the guest checkout option on Amazon, including:

* **Speed:** The guest checkout option is much faster than creating an account and logging in. This is especially beneficial if you're just making a quick purchase.
* **Convenience:** The guest checkout option doesn't require you to enter your shipping information or create a password. This can be a major convenience, especially if you're not sure if you'll be making another purchase in the future.
* **Privacy:** The guest checkout option doesn't require you to provide any personal information other than your shipping address and payment information. This can be a major benefit for people who are concerned about their privacy.

**Drawbacks of Using the Guest Checkout Option**

There are a few drawbacks to using the guest checkout option on Amazon, including:

* **Limited account benefits:** Guest checkout users don't have access to some of the account benefits that registered Amazon customers enjoy, such as free shipping on eligible orders and Amazon Prime.
* **No order history:** Guest checkout users don't have access to their order history. This can be a drawback if you need to track your order or make a return.
* **No account reviews:** Guest checkout users can't leave reviews for products. This can be a drawback if you're looking for product reviews before making a purchase.

**Overall, the guest checkout option is a great option for people who want to make quick and easy purchases on Amazon. It's also a great option for people who don't want to create an account or for those who only want to make a one-time purchase. However, keep in mind that guest checkout users don't have access to some of the account benefits that registered Amazon customers enjoy.**

**References**

* [Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top