Tips Expert Guide to Diablo 2 Resurrected

trucdao9622

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hướng dẫn chuyên gia về Diablo 2 hồi sinh **

Diablo 2 hồi sinh là phiên bản được làm lại của trò chơi nhập vai hành động cổ điển Diablo 2. Nó được phát hành vào ngày 23 tháng 9 năm 2021, cho Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One và Xbox Series X/s.Trò chơi có tính năng cập nhật đồ họa, âm thanh và trò chơi, cũng như các tính năng mới như stash chia sẻ, lớp nhân vật mới và kết thúc mở rộng.

Nếu bạn chưa quen với Diablo 2 được hồi sinh, hoặc nếu bạn chỉ đang tìm kiếm một số mẹo và thủ thuật, thì hướng dẫn này là dành cho bạn.Chúng tôi sẽ bao gồm mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu, bao gồm các lớp nhân vật, kỹ năng, vật phẩm, v.v.

** Các lớp nhân vật **

Có bảy lớp nhân vật để lựa chọn trong Diablo 2 được hồi sinh:

*** Barbarian: ** Người man rợ là một chiến binh cận chiến mạnh mẽ, chuyên gây sát thương.Họ có một nhóm sức khỏe cao và có thể chịu được rất nhiều hình phạt.
*** Sorceress: ** Sorceress là một người dùng ma thuật tầm xa, chuyên gây sát thương nguyên tố.Cô ấy có rất nhiều phép thuật theo ý của mình, và cô ấy có thể rất mạnh mẽ trong cả PVE và PVP.
*** Necromancer: ** Necromancer là một bậc thầy về cái chết chuyên triệu tập tay sai và sử dụng những lời nguyền.Anh ta có thể là một chiếc xe tăng mạnh mẽ hoặc một đại lý thiệt hại tàn khốc.
*** Paladin: ** Paladin là một chiến binh thánh chuyên chiến đấu và chữa bệnh.Anh ấy là một lớp học toàn diện có thể có hiệu quả trong cả PVE và PVP.
*** Assassin: ** Assassin là một chiến binh cận chiến lén lút, chuyên gây sát thương từ phía sau.Cô ấy có nhiều kỹ năng cho phép cô ấy nhanh chóng hạ gục đối thủ.
*** Druid: ** Druid là một kẻ phá hoại có thể biến thành các động vật khác nhau.Anh ta có thể là một chiến binh cận chiến mạnh mẽ hoặc một người dùng ma thuật tầm xa.
*** Amazon: ** Amazon là một chiến binh tầm xa chuyên sử dụng cung và javelin.Cô ấy là một lớp học nhanh và di động có thể gây ra nhiều thiệt hại từ xa.

**Kỹ năng**

Mỗi lớp nhân vật có nhiều kỹ năng để lựa chọn.Những kỹ năng này có thể được sử dụng để cải thiện thiệt hại, khả năng sống sót hoặc tiện ích của nhân vật.Khi bạn lên cấp, bạn sẽ có thể phân bổ các điểm cho các kỹ năng của bạn.Bạn cũng có thể tìm thấy những cuốn sách kỹ năng sẽ cho phép bạn học các kỹ năng mới.

**Mặt hàng**

Các mặt hàng là một phần quan trọng của Diablo 2 hồi sinh.Họ có thể cung cấp cho bạn một loạt các phần thưởng, chẳng hạn như tăng thiệt hại, sức khỏe hoặc sức đề kháng.Bạn có thể tìm thấy vật phẩm bằng cách giết quái vật, mở rương hoặc hoàn thành các nhiệm vụ.Bạn cũng có thể giao dịch các mặt hàng với những người chơi khác.

**Tàn cuộc**

Khi bạn đã đạt đến mức tối đa, bạn có thể bắt đầu làm việc trên nội dung EndGame.Điều này bao gồm hoàn thành năm hành vi về khó khăn địa ngục, chạy ngục tối và các ông chủ chiến đấu.Nội dung Endgame là nơi bạn sẽ tìm thấy các mặt hàng tốt nhất và những thách thức thách thức nhất.

**Phần kết luận**

Diablo 2 hồi sinh là một trò chơi đầy thách thức và bổ ích.Với bảy lớp nhân vật, hàng chục kỹ năng và hàng trăm vật phẩm, có một cái gì đó cho tất cả mọi người.Nếu bạn đang tìm kiếm một game nhập vai hành động mới để chìm răng, thì Diablo 2 được hồi sinh chắc chắn đáng để kiểm tra.

** Tài nguyên bổ sung **

* [Diablo 2 Wiki hồi sinh] (https://diablo2.diablowiki.net/diablo_ii_resurreded)
* [Diablo 2 Diễn đàn phục hồi] (https://us.forums.lizard.com/en/d2r/)
* [Diablo 2 Discrord được hồi sinh] (https://discord.gg/d2r)

[ENGLISH]:
**Expert Guide to Diablo 2 Resurrected**

Diablo 2 Resurrected is a remastered version of the classic action role-playing game Diablo 2. It was released on September 23, 2021, for Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, and Xbox Series X/S. The game features updated graphics, sound, and gameplay, as well as new features such as a shared stash, a new character class, and an expanded endgame.

If you're new to Diablo 2 Resurrected, or if you're just looking for some tips and tricks, then this guide is for you. We'll cover everything you need to know to get started, including character classes, skills, items, and more.

**Character Classes**

There are seven character classes to choose from in Diablo 2 Resurrected:

* **Barbarian:** The Barbarian is a powerful melee fighter who specializes in dealing damage. They have a high health pool and can withstand a lot of punishment.
* **Sorceress:** The Sorceress is a ranged magic user who specializes in dealing elemental damage. She has a wide variety of spells at her disposal, and she can be very powerful in both PvE and PvP.
* **Necromancer:** The Necromancer is a master of death who specializes in summoning minions and using curses. He can be a powerful tank or a devastating damage dealer.
* **Paladin:** The Paladin is a holy warrior who specializes in combat and healing. He is a well-rounded class that can be effective in both PvE and PvP.
* **Assassin:** The Assassin is a stealthy melee fighter who specializes in dealing damage from behind. She has a variety of skills that allow her to quickly take down her opponents.
* **Druid:** The Druid is a shapeshifter who can transform into different animals. He can be a powerful melee fighter or a ranged magic user.
* **Amazon:** The Amazon is a ranged fighter who specializes in using bows and javelins. She is a fast and mobile class that can deal a lot of damage from a distance.

**Skills**

Each character class has a variety of skills to choose from. These skills can be used to improve your character's damage, survivability, or utility. When you level up, you will be able to allocate points to your skills. You can also find skill books that will allow you to learn new skills.

**Items**

Items are an important part of Diablo 2 Resurrected. They can provide you with a variety of bonuses, such as increased damage, health, or resistances. You can find items by killing monsters, opening chests, or completing quests. You can also trade items with other players.

**Endgame**

Once you have reached the maximum level, you can start working on the endgame content. This includes completing the five acts on Hell difficulty, running dungeons, and fighting bosses. The endgame content is where you will find the best items and the most challenging challenges.

**Conclusion**

Diablo 2 Resurrected is a challenging and rewarding game. With its seven character classes, dozens of skills, and hundreds of items, there is something for everyone. If you're looking for a new action RPG to sink your teeth into, then Diablo 2 Resurrected is definitely worth checking out.

**Additional Resources**

* [Diablo 2 Resurrected Wiki](https://diablo2.diablowiki.net/Diablo_II_Resurrected)
* [Diablo 2 Resurrected Forums](https://us.forums.blizzard.com/en/d2r/)
* [Diablo 2 Resurrected Discord](https://discord.gg/d2r)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top