Tips Elite Techniques for Getting More from Prime

baohien59

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Video ** Kỹ thuật Elite để nhận được nhiều hơn từ Video Prime **

Amazon Prime Video là một trong những dịch vụ phát trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới, với nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và nội dung gốc.Nhưng bạn có biết rằng có một số cách để có được nhiều hơn từ Video Prime?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số kỹ thuật ưu tú để nhận được nhiều hơn từ Prime Video.Chúng tôi sẽ bao gồm tất cả mọi thứ, từ tìm Gems ẩn đến tận dụng các tính năng đặc biệt.Vì vậy, cho dù bạn là người đăng ký video Prime lâu năm hay bạn mới bắt đầu, hãy đọc một số mẹo sẽ giúp bạn tận dụng tối đa đăng ký của mình.

** 1.Sử dụng các danh mục ẩn **

Một trong những cách tốt nhất để tìm những viên đá quý ẩn trên video Prime là sử dụng các danh mục ẩn.Để làm điều này, hãy truy cập trang web Video Prime và nhấp vào tab "Tìm kiếm".Trong thanh tìm kiếm, nhập vào "Các danh mục ẩn" và nhấn Enter.Bạn sẽ được trình bày với một danh sách các danh mục ẩn mà bạn có thể duyệt.

Một số loại ẩn mà bạn có thể tìm thấy bao gồm:

* Phim sùng bái
* Phim độc lập
* Phim nước ngoài
* Phim tài liệu
* Hài kịch độc lập
* Trẻ em và gia đình
* Các môn thể thao
* Sự thích hợp

** 2.Tận dụng các tính năng đặc biệt **

Ngoài các bộ phim và chương trình truyền hình, Prime Video cũng cung cấp một số tính năng đặc biệt mà bạn có thể tận dụng.Những tính năng này bao gồm:

* X-Ray: Tính năng này cho phép bạn tìm hiểu thêm về các diễn viên, đạo diễn và các chi tiết hậu trường khác của một bộ phim hoặc chương trình truyền hình.
* Chú thích đóng: Bạn có thể bật chú thích đóng cho bất kỳ chương trình phim hoặc TV nào trên Video Prime.Đây là một tính năng tuyệt vời cho những người khó nghe hoặc muốn theo dõi cùng với cuộc đối thoại.
* Mô tả âm thanh: Tính năng này cung cấp một bản nhạc tường thuật mô tả hành động trên màn hình cho những người bị mù hoặc khiếm thị.
* Phụ đề: Bạn có thể chọn từ nhiều ngôn ngữ phụ đề cho bất kỳ chương trình phim hoặc TV nào trên Video Prime.Đây là một tính năng tuyệt vời cho những người đang học một ngôn ngữ mới hoặc muốn xem một bộ phim hoặc chương trình truyền hình bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

** 3.Tải xuống phim và chương trình truyền hình **

Một trong những điều hay nhất về Video Prime là bạn có thể tải xuống phim và chương trình TV để xem ngoại tuyến.Đây là một tính năng tuyệt vời cho những người đi du lịch thường xuyên hoặc muốn xem phim và chương trình truyền hình trên thiết bị di động của họ.

Để tải xuống một bộ phim hoặc chương trình truyền hình, chỉ cần tìm tiêu đề mà bạn muốn xem và nhấp vào nút "Tải xuống".Sau đó, bạn có thể xem phim hoặc chương trình truyền hình ngoại tuyến bất cứ lúc nào.

**4.Chia sẻ danh sách theo dõi của bạn **

Video Prime cho phép bạn tạo danh sách xem phim và chương trình TV mà bạn muốn xem.Sau đó, bạn có thể chia sẻ danh sách theo dõi của bạn với bạn bè và gia đình của bạn để họ có thể xem những gì bạn quan tâm.

Để tạo danh sách theo dõi, chỉ cần tìm tiêu đề mà bạn muốn thêm và nhấp vào nút "Thêm vào danh sách theo dõi".Sau đó, bạn có thể truy cập danh sách theo dõi của mình từ tab "Công cụ của tôi".

** 5.Sử dụng ứng dụng Video Prime **

Ứng dụng Video Prime có sẵn cho nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị phát trực tuyến.Ứng dụng cho phép bạn xem phim và chương trình TV trên thiết bị di động của bạn, ngay cả khi bạn không được kết nối với Internet.

Ứng dụng Prime Video cũng cung cấp một số tính năng mà bạn không thể tìm thấy trên trình duyệt web, chẳng hạn như khả năng tải xuống phim và chương trình TV, tạo danh sách theo dõi và chia sẻ danh sách theo dõi của bạn với bạn bè và gia đình.

**Phần kết luận**

Đây chỉ là một vài trong số các kỹ thuật ưu tú mà bạn có thể sử dụng để có được nhiều hơn từ Video Prime.Bằng cách sử dụng các kỹ thuật này, bạn có thể tìm thấy các viên đá quý ẩn, tận dụng các tính năng đặc biệt và tải xuống phim và chương trình TV để xem ngoại tuyến.Bạn đang chờ đợi điều gì?Bắt đầu sử dụng các kỹ thuật này ngay hôm nay và tận dụng tối đa đăng ký video chính của bạn!

** Bài viết tham khảo **

* [Cách tìm các danh mục ẩn trên Video Prime] (https://www.techjunkie.com/hidden-clents-prime-video/)
* [Cách tận dụng các tính năng đặc biệt trên Video Prime] (HTTPS

[ENGLISH]:
Video **Elite Techniques for Getting More from Prime Video**

Amazon Prime Video is one of the most popular streaming services in the world, with a wide variety of movies, TV shows, and original content. But did you know that there are a number of ways to get more out of Prime Video?

In this article, we'll share some elite techniques for getting more from Prime Video. We'll cover everything from finding hidden gems to taking advantage of special features. So whether you're a longtime Prime Video subscriber or you're just getting started, read on for some tips that will help you get the most out of your subscription.

**1. Use the hidden categories**

One of the best ways to find hidden gems on Prime Video is to use the hidden categories. To do this, go to the Prime Video website and click on the "Search" tab. In the search bar, type in "hidden categories" and hit enter. You'll be presented with a list of hidden categories that you can browse.

Some of the hidden categories that you might find include:

* Cult Movies
* Indie Movies
* Foreign Movies
* Documentaries
* Stand-Up Comedy
* Kids & Family
* Sports
* Fitness

**2. Take advantage of special features**

In addition to movies and TV shows, Prime Video also offers a number of special features that you can take advantage of. These features include:

* X-Ray: This feature allows you to learn more about the actors, directors, and other behind-the-scenes details of a movie or TV show.
* Closed Captions: You can turn on closed captions for any movie or TV show on Prime Video. This is a great feature for people who are hard of hearing or who want to follow along with the dialogue.
* Audio Descriptions: This feature provides a narration track that describes the action on screen for people who are blind or visually impaired.
* Subtitles: You can choose from a variety of subtitle languages for any movie or TV show on Prime Video. This is a great feature for people who are learning a new language or who want to watch a movie or TV show in their native language.

**3. Download movies and TV shows**

One of the best things about Prime Video is that you can download movies and TV shows to watch offline. This is a great feature for people who travel frequently or who want to watch movies and TV shows on their mobile devices.

To download a movie or TV show, simply find the title that you want to watch and click on the "Download" button. You can then watch the movie or TV show offline at any time.

**4. Share your Watchlist**

Prime Video allows you to create a Watchlist of movies and TV shows that you want to watch. You can then share your Watchlist with your friends and family so that they can see what you're interested in.

To create a Watchlist, simply find the title that you want to add and click on the "Add to Watchlist" button. You can then access your Watchlist from the "My Stuff" tab.

**5. Use the Prime Video app**

The Prime Video app is available for a variety of devices, including smartphones, tablets, and streaming devices. The app allows you to watch movies and TV shows on your mobile devices, even when you're not connected to the internet.

The Prime Video app also offers a number of features that you can't find on the web browser, such as the ability to download movies and TV shows, create a Watchlist, and share your Watchlist with your friends and family.

**Conclusion**

These are just a few of the elite techniques that you can use to get more out of Prime Video. By using these techniques, you can find hidden gems, take advantage of special features, and download movies and TV shows to watch offline. So what are you waiting for? Start using these techniques today and get the most out of your Prime Video subscription!

**Reference articles**

* [How to Find Hidden Categories on Prime Video](https://www.techjunkie.com/hidden-categories-prime-video/)
* [How to Take Advantage of Special Features on Prime Video](https
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top