Tips Easy Checkout on Amazon Using Guest Option

nguyengilligan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thanh toán dễ dàng trên Amazon bằng tùy chọn khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký Amazon, bạn có thể thấy quy trình thanh toán là hơi cồng kềnh.May mắn thay, Amazon giúp bạn dễ dàng kiểm tra như một khách.

Để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn. **
4. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

Sau đó, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản Amazon.Tuy nhiên, bạn có thể bỏ qua bước này bằng cách nhấp vào liên kết "Tiếp tục làm khách".

Khi bạn đã hoàn thành quá trình thanh toán, bạn sẽ nhận được một email xác nhận với chi tiết đơn đặt hàng của mình.Đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ bạn đã cung cấp.

** Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon **

Có một số lợi ích để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, đó là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng.Bạn không phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin cá nhân của mình, vì vậy bạn có thể đặt đơn đặt hàng chỉ trong vài phút.

Thứ hai, kiểm tra với tư cách là khách cho phép bạn ẩn danh.Đây có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn không thoải mái chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Amazon.

Cuối cùng, kiểm tra với tư cách là khách có thể giúp bạn tiết kiệm tiền.Amazon thường cung cấp giảm giá cho khách, vì vậy bạn có thể có được một thỏa thuận tốt hơn khi mua hàng.

** Cách theo dõi đơn đặt hàng của bạn với tư cách là khách trên Amazon **

Nếu bạn đang kiểm tra với tư cách là khách, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình thông qua tài khoản Amazon của mình.Tuy nhiên, bạn vẫn có thể theo dõi đơn đặt hàng của mình bằng cách làm theo các bước sau:

1. ** Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn. **
2. ** Nhấp vào liên kết "Đơn hàng của bạn". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Theo dõi đơn hàng của bạn" bên cạnh đơn đặt hàng của bạn. **

Sau đó, bạn sẽ có thể thấy trạng thái của đơn đặt hàng của bạn, bao gồm cả ngày giao hàng ước tính.

** Mẹo kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon **

Dưới đây là một vài mẹo để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon:

* Đảm bảo bạn có tất cả thông tin vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn sẵn sàng trước khi bạn bắt đầu quá trình thanh toán.
* Kiểm tra lại đơn đặt hàng của bạn trước khi bạn đặt nó.Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng các mặt hàng và số lượng và địa chỉ vận chuyển của bạn là chính xác.
* Giữ email xác nhận của bạn tiện dụng.Email này sẽ chứa số đơn đặt hàng của bạn và thông tin theo dõi.

**Phần kết luận**

Kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng.Đó là một lựa chọn tốt nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký của Amazon hoặc nếu bạn chỉ đang tìm kiếm trải nghiệm mua sắm nhanh chóng và dễ dàng.

[ENGLISH]:
**Easy Checkout on Amazon Using Guest Option**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you're not a registered Amazon customer, you may find the checkout process to be a bit cumbersome. Fortunately, Amazon makes it easy to check out as a guest.

To check out as a guest on Amazon, simply follow these steps:

1. **Add the items you want to purchase to your shopping cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **Enter your shipping address and payment information.**
4. **Click the "Place your order" button.**

You will then be prompted to create an Amazon account. However, you can skip this step by clicking the "Continue as guest" link.

Once you have completed the checkout process, you will receive a confirmation email with your order details. Your order will be shipped to the address you provided.

**Benefits of Checking Out as a Guest on Amazon**

There are several benefits to checking out as a guest on Amazon. First, it's a quick and easy way to make a purchase. You don't have to create an account or enter your personal information, so you can get your order placed in just a few minutes.

Second, checking out as a guest allows you to remain anonymous. This can be a good option if you're not comfortable sharing your personal information with Amazon.

Finally, checking out as a guest can help you save money. Amazon often offers discounts to guests, so you may be able to get a better deal on your purchase.

**How to Track Your Order as a Guest on Amazon**

If you're checking out as a guest, you won't be able to track your order through your Amazon account. However, you can still track your order by following these steps:

1. **Log in to your Amazon account.**
2. **Click the "Your Orders" link.**
3. **Click the "Track your order" link next to your order.**

You will then be able to see the status of your order, including the estimated delivery date.

**Tips for Checking Out as a Guest on Amazon**

Here are a few tips for checking out as a guest on Amazon:

* Make sure you have all of your shipping information and payment information ready before you start the checkout process.
* Double-check your order before you place it. Make sure you've selected the correct items and quantities, and that your shipping address is correct.
* Keep your confirmation email handy. This email will contain your order number and tracking information.

**Conclusion**

Checking out as a guest on Amazon is a quick and easy way to make a purchase. It's a good option if you're not a registered Amazon customer, or if you're just looking for a quick and easy shopping experience.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top