Tips Easy Buying - How to Check Out As a Guest on Amazon

caonhan777

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Nếu bạn không phải là thành viên Amazon Prime, bạn vẫn có thể tận hưởng sự tiện lợi của việc mua sắm trên Amazon bằng cách kiểm tra với tư cách là khách.

** Đây là cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon: **

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn. **
4. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một số xác nhận và một liên kết để theo dõi đơn đặt hàng của bạn.

** Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon **

Có một vài lợi ích để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, đó là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng.Bạn không phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin cá nhân của mình, vì vậy bạn có thể bắt đầu mua sắm ngay lập tức.

Thứ hai, kiểm tra với tư cách là khách cho phép bạn ẩn danh.Đây có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn không thoải mái chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Amazon.

Cuối cùng, kiểm tra như một khách có thể là một cách tốt để kiểm tra Amazon trước khi bạn quyết định có nên tạo tài khoản hay không.Nếu bạn không chắc bạn có muốn trở thành thành viên Amazon Prime hay không, bạn có thể kiểm tra với tư cách là khách và xem bạn thích trải nghiệm như thế nào.

** Nhược điểm của việc kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon **

Có một vài nhược điểm để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đặt hàng của mình hoặc theo dõi đơn đặt hàng của mình.Đây có thể là một vấn đề nếu bạn cần trả lại một mục hoặc kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn.

Thứ hai, bạn sẽ không thể tận dụng lợi ích chính của Amazon, chẳng hạn như vận chuyển miễn phí và truy cập sớm vào giao dịch.

Cuối cùng, nếu bạn quyết định tạo một tài khoản Amazon sau này, bạn sẽ phải nhập lại địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của mình.

** Nhìn chung, kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng.Tuy nhiên, bạn nên biết về những lợi ích và nhược điểm của tùy chọn này trước khi bạn quyết định liệu nó có phù hợp với bạn hay không. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)

[ENGLISH]:
**How to Check Out as a Guest on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. If you're not an Amazon Prime member, you can still enjoy the convenience of shopping on Amazon by checking out as a guest.

**Here's how to check out as a guest on Amazon:**

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **Enter your shipping address and payment information.**
4. **Click the "Place your order" button.**

You will then be given a confirmation number and a link to track your order.

**Benefits of checking out as a guest on Amazon**

There are a few benefits to checking out as a guest on Amazon. First, it's a quick and easy way to make a purchase. You don't have to create an account or enter your personal information, so you can get started shopping right away.

Second, checking out as a guest allows you to remain anonymous. This can be a good option if you're not comfortable sharing your personal information with Amazon.

Finally, checking out as a guest can be a good way to test out Amazon before you decide whether or not to create an account. If you're not sure if you want to be an Amazon Prime member, you can check out as a guest and see how you like the experience.

**Drawbacks of checking out as a guest on Amazon**

There are a few drawbacks to checking out as a guest on Amazon. First, you won't be able to access your order history or track your orders. This can be a problem if you need to return an item or check on the status of your order.

Second, you won't be able to take advantage of Amazon's Prime benefits, such as free shipping and early access to deals.

Finally, if you decide to create an Amazon account later on, you'll have to re-enter your shipping address and payment information.

**Overall, checking out as a guest on Amazon is a quick and easy way to make a purchase. However, you should be aware of the benefits and drawbacks of this option before you decide whether or not it's right for you.**

**Reference articles:**

* [How to Create an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Prime Benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top