Tips Easy Amazon Hacks that Will Change How You Shop

ngoctruvo

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các bản hack Amazon dễ dàng sẽ thay đổi cách bạn mua sắm **

Amazon là một cách thuận tiện và giá cả phải chăng để mua sắm bất cứ thứ gì.Nhưng bạn có biết có một số bản hack dễ dàng có thể giúp bạn tiết kiệm tiền, tìm những giao dịch tốt hơn và tận dụng tối đa trải nghiệm mua sắm của bạn?

Dưới đây là một vài bản hack Amazon yêu thích của chúng tôi:

*** Sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt Amazon Assistant. ** Tiện ích mở rộng miễn phí này giúp bạn tìm thấy các giao dịch tốt nhất trên Amazon, theo dõi đơn đặt hàng của bạn và so sánh giá trên các nhà bán lẻ khác nhau.
*** Đăng ký Amazon Prime. ** Các thành viên Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các đặc quyền khác.
*** Đăng ký Amazon Đăng ký & Lưu. ** Chương trình này cho phép bạn tiết kiệm tới 15% cho các mục đủ điều kiện khi bạn đăng ký đăng ký.
*** Sử dụng chính sách khớp giá của Amazon. ** Nếu bạn tìm thấy giá thấp hơn trên một mặt hàng từ một nhà bán lẻ khác, Amazon sẽ phù hợp với giá và hoàn trả cho bạn sự khác biệt.
*** Cửa hàng giao dịch kho của Amazon. ** Phần này của trang web cung cấp giảm giá cho các mặt hàng đã được trả lại hoặc hư hỏng.
*** Sử dụng danh sách mong muốn của Amazon. ** Tính năng này cho phép bạn lưu các mục mà bạn quan tâm sau này.Bạn cũng có thể chia sẻ danh sách mong muốn của bạn với bạn bè và gia đình để họ có thể mua quà tặng cho bạn.
*** Theo dõi các kênh truyền thông xã hội của Amazon. ** Amazon thường đăng các giao dịch và phiếu giảm giá độc quyền trên các kênh truyền thông xã hội của mình.

Bằng cách sử dụng các bản hack này, bạn có thể tiết kiệm tiền, tìm giao dịch tốt hơn và tận dụng tối đa trải nghiệm mua sắm Amazon của bạn.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Trung tâm trợ giúp của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Blog của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/blog/)
* [Trang Facebook của Amazon] (Log into Facebook)
* [Trang Twitter của Amazon] (https://twitter.com/amazon)

**Mua sắm vui vẻ!**

[ENGLISH]:
**Easy Amazon Hacks That Will Change How You Shop**

Amazon is a convenient and affordable way to shop for just about anything. But did you know there are a number of easy hacks that can help you save money, find better deals, and get the most out of your shopping experience?

Here are a few of our favorite Amazon hacks:

* **Use the Amazon Assistant browser extension.** This free extension helps you find the best deals on Amazon, track your orders, and compare prices across different retailers.
* **Sign up for Amazon Prime.** Prime members get free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other perks.
* **Subscribe to Amazon Subscribe & Save.** This program allows you to save up to 15% on eligible items when you sign up for a subscription.
* **Use Amazon's price matching policy.** If you find a lower price on an item from another retailer, Amazon will match the price and refund you the difference.
* **Shop Amazon's Warehouse Deals.** This section of the site offers discounts on items that have been returned or damaged.
* **Use Amazon's Wish List.** This feature allows you to save items you're interested in for later. You can also share your Wish List with friends and family so they can buy you gifts.
* **Follow Amazon's social media channels.** Amazon often posts exclusive deals and coupons on its social media channels.

By using these hacks, you can save money, find better deals, and get the most out of your Amazon shopping experience.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Amazon's Help Center](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon's Blog](https://www.amazon.com/gp/blog/)
* [Amazon's Facebook Page](https://www.facebook.com/amazon/)
* [Amazon's Twitter Page](https://twitter.com/amazon)

**Happy shopping!**
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top