Tips Don't Want to Sign In? Use Amazon's Guest Checkout Instead

binhdinhredbird

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Không muốn đăng nhập?Thay vào đó, hãy sử dụng thanh toán cho khách của Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không muốn tạo tài khoản Amazon, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng kiểm tra khách của họ.

Kiểm tra khách cho phép bạn mua hàng mà không cần tạo tài khoản.Đây là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn chỉ mua hàng một lần hoặc nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Amazon.

Để sử dụng thanh toán của khách, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.
2. Nhấp vào nút "Tiến hành để thanh toán".
3. Chọn tùy chọn "Kiểm tra khách".
4. Nhập thông tin vận chuyển của bạn.
5. Chọn một phương thức vận chuyển.
6. Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào nút "Đặt hàng".

Sau đó, bạn sẽ có thể hoàn thành việc mua hàng của mình mà không cần tạo tài khoản Amazon.

** Lợi ích của việc sử dụng thanh toán khách **

Có một vài lợi ích khi sử dụng thanh toán khách thay vì tạo tài khoản Amazon.

*** Quyền riêng tư: ** Bạn không phải chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Amazon, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc số thẻ tín dụng của bạn.
*** Thuận tiện: ** Kiểm tra khách là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng.Bạn không phải tạo tài khoản hoặc ghi nhớ mật khẩu.
*** Bảo mật: ** Thanh toán khách là một cách an toàn để mua hàng.Thông tin của bạn được mã hóa và bảo vệ.

** Nhược điểm của việc sử dụng thanh toán khách **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng thanh toán khách.

*** Theo dõi giới hạn: ** Bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc nhận cập nhật về trạng thái vận chuyển của bạn.
*** Không có lợi ích tài khoản: ** Bạn sẽ không thể truy cập các lợi ích tài khoản của Amazon, chẳng hạn như vận chuyển chính hoặc phương thức thanh toán đã lưu.

** Nhìn chung, thanh toán khách là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn mua nhanh chóng và dễ dàng mà không cần tạo tài khoản Amazon.Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn sẽ không có quyền truy cập vào một số lợi ích khi có tài khoản Amazon. **

**Người giới thiệu**

* [Thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Don't Want to Sign In? Use Amazon's Guest Checkout Instead**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you don't want to create an Amazon account, you can still use their Guest Checkout feature.

Guest Checkout allows you to make a purchase without creating an account. This is a great option if you're only making a one-time purchase or if you don't want to share your personal information with Amazon.

To use Guest Checkout, simply follow these steps:

1. Add the items you want to purchase to your cart.
2. Click the "Proceed to Checkout" button.
3. Select the "Guest Checkout" option.
4. Enter your shipping information.
5. Select a shipping method.
6. Review your order and click the "Place Order" button.

You will then be able to complete your purchase without creating an Amazon account.

**Benefits of Using Guest Checkout**

There are a few benefits to using Guest Checkout instead of creating an Amazon account.

* **Privacy:** You don't have to share your personal information with Amazon, such as your name, email address, or credit card number.
* **Convenience:** Guest Checkout is a quick and easy way to make a purchase. You don't have to create an account or remember a password.
* **Security:** Guest Checkout is a secure way to make a purchase. Your information is encrypted and protected.

**Drawbacks of Using Guest Checkout**

There are a few drawbacks to using Guest Checkout.

* **Limited tracking:** You won't be able to track your order or receive updates about your shipping status.
* **No account benefits:** You won't be able to access Amazon's account benefits, such as Prime shipping or saved payment methods.

**Overall, Guest Checkout is a great option for people who want to make a quick and easy purchase without creating an Amazon account. However, keep in mind that you won't have access to some of the benefits that come with having an Amazon account.**

**References**

* [Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top