Tips Don't Miss These Valuable But Underused Prime Perks

huongthien330

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Đừng bỏ lỡ những đặc quyền chính có giá trị nhưng không được sử dụng **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp một loạt các lợi ích, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí, phát trực tuyến video và âm nhạc và truy cập vào Prime Reading.Nhưng cũng có một số đặc quyền ít được biết đến có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.

Dưới đây là một vài trong số các đặc quyền chính có giá trị nhất mà bạn có thể bỏ lỡ:

*** Giao hàng tạp hóa miễn phí: ** Thành viên Amazon Prime có thể nhận giao hàng tạp hóa miễn phí từ Whole Food Market theo đơn đặt hàng từ 35 đô la trở lên.Đây là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc mua sắm hàng tuần của bạn.
*** Tủ quần áo Prime: ** tủ quần áo Prime cho phép bạn thử quần áo ở nhà trước khi bạn mua chúng.Bạn có thể đặt hàng tối đa tám mặt hàng cùng một lúc và bạn có bảy ngày để thử chúng và quyết định có nên giữ chúng không.Nếu bạn trả lại bất cứ điều gì, bạn sẽ không bị tính phí cho nó.
*** Nhạc Prime: ** Prime Music cung cấp một thư viện âm nhạc rộng lớn mà bạn có thể phát trực tuyến theo yêu cầu.Bạn cũng có thể tải các bài hát về điện thoại hoặc máy tính bảng của mình để bạn có thể nghe chúng ngoại tuyến.
*** Video Prime: ** Video Prime cung cấp nhiều lựa chọn phim và chương trình truyền hình mà bạn có thể phát trực tuyến theo yêu cầu.Bạn cũng có thể tải phim và chương trình TV về điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để bạn có thể xem chúng ngoại tuyến.
*** Đọc Prime: ** Prime Reading cung cấp một lựa chọn sách, tạp chí và audiobook mà bạn có thể đọc miễn phí.Bạn có thể truy cập Prime Reading trên Kindle, Kindle Ứng dụng hoặc bất kỳ thiết bị nào khác với trình duyệt web.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều lợi ích đi kèm với đăng ký Amazon Prime.Nếu bạn chưa phải là thành viên, tôi khuyến khích bạn đăng ký và bắt đầu tận dụng tất cả những gì Prime cung cấp.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Giao hàng tạp hóa miễn phí Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=gkx20856T923D68R)
* [Tủ quần áo chính] (https://www.amazon.com/primewardrobe/b?ie=utf8&node=17224010011)
* [Nhạc chính] (https://www.amazon.com/primemusic/b?ie=utf8&node=16625001011)
* [Video chính] (https://www.amazon.com/primevideo/b?ie=utf8&node=20461170011)
* [Đọc chính] (https://www.amazon.com/primereading/b?ie=utf8&node=17224040011)

[ENGLISH]:
**Don't Miss These Valuable But Underused Prime Perks**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers a wide range of benefits, including free two-day shipping, streaming video and music, and access to Prime Reading. But there are also a number of lesser-known perks that can save you money and make your life easier.

Here are a few of the most valuable Prime perks that you might be missing out on:

* **Free grocery delivery:** Amazon Prime members can get free grocery delivery from Whole Foods Market on orders of $35 or more. This is a great way to save time and money on your weekly shopping.
* **Prime Wardrobe:** Prime Wardrobe lets you try on clothes at home before you buy them. You can order up to eight items at a time, and you have seven days to try them on and decide whether to keep them. If you return anything, you won't be charged for it.
* **Prime Music:** Prime Music offers a vast library of music that you can stream on-demand. You can also download songs to your phone or tablet so you can listen to them offline.
* **Prime Video:** Prime Video offers a wide selection of movies and TV shows that you can stream on-demand. You can also download movies and TV shows to your phone or tablet so you can watch them offline.
* **Prime Reading:** Prime Reading offers a selection of books, magazines, and audiobooks that you can read for free. You can access Prime Reading on your Kindle, Kindle app, or any other device with a web browser.

These are just a few of the many benefits that come with an Amazon Prime subscription. If you're not already a member, I encourage you to sign up and start taking advantage of all that Prime has to offer.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime Free Grocery Delivery](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GKX20856T923D68R)
* [Prime Wardrobe](https://www.amazon.com/primewardrobe/b?ie=UTF8&node=17224010011)
* [Prime Music](https://www.amazon.com/primemusic/b?ie=UTF8&node=16625001011)
* [Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo/b?ie=UTF8&node=20461170011)
* [Prime Reading](https://www.amazon.com/primereading/b?ie=UTF8&node=17224040011)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top