Tips Cracking Amazon's Secret Code: Tips for Mega-Savings

trihuu676

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** CRACKING Mã bí mật của Amazon: Mẹo cho Mega-Savings **

Amazon là một thị trường trực tuyến rộng lớn với hàng triệu sản phẩm để lựa chọn.Nó có thể dễ dàng để có được choáng ngợp và cuối cùng chi tiêu nhiều hơn bạn dự định.Tuy nhiên, có một vài mẹo đơn giản bạn có thể làm theo để tiết kiệm lớn cho các giao dịch mua Amazon của bạn.

** 1.Sử dụng thẻ tín dụng hoàn lại tiền hoặc phần thưởng **

Một trong những cách dễ nhất để tiết kiệm tiền trên Amazon là sử dụng thẻ tín dụng hoàn lại tiền hoặc phần thưởng.Khi bạn mua hàng bằng thẻ của mình, bạn sẽ kiếm được một tỷ lệ phần trăm của việc mua lại bằng tiền mặt hoặc điểm phần thưởng.Điều này có thể thêm vào tiết kiệm đáng kể theo thời gian.

** 2.Đăng ký Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn đặt hàng nhiều từ Amazon, Prime có thể nhanh chóng tự trả tiền cho việc tiết kiệm vận chuyển.Prime cũng cung cấp các lợi ích khác, chẳng hạn như phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình miễn phí và truy cập vào Amazon Music.

** 3.Đăng ký vào Amazon Prime Pantry **

Amazon Prime Pantry là một dịch vụ đăng ký cung cấp lựa chọn các mặt hàng thực phẩm không dễ hỏng, đồ gia dụng và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.Bạn có thể đặt hàng các mặt hàng từ Prime Pantry và giao chúng đến cửa của bạn với một khoản phí cố định.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho các mặt hàng hàng ngày.

**4.Sử dụng chương trình SUBSCRIBE & SUST của Amazon **

Chương trình đăng ký & lưu của Amazon cho phép bạn tiết kiệm tiền cho các mặt hàng được mua thường xuyên bằng cách đăng ký đăng ký.Khi bạn đăng ký đăng ký, bạn sẽ được giảm giá cho mặt hàng và bạn sẽ được giao nó một cách thường xuyên.

** 5.Sử dụng phiếu giảm giá và mã khuyến mãi của Amazon **

Amazon thường xuyên cung cấp phiếu giảm giá và mã khuyến mãi có thể được sử dụng để tiết kiệm tiền khi mua hàng.Bạn có thể tìm thấy các phiếu giảm giá và mã quảng cáo này trên trang web của Amazon, trong hộp thư đến email của bạn và trên phương tiện truyền thông xã hội.

** 6.Mua sắm các mặt hàng giải phóng mặt bằng và bán hàng của Amazon **

Amazon thường xuyên cung cấp các mặt hàng giải phóng mặt bằng và bán trên nhiều sản phẩm.Bạn có thể tìm thấy các mục này trên trang web của Amazon, trong phần "Giao dịch".

** 7.Sử dụng Chính sách phù hợp với giá của Amazon **

Amazon sẽ phù hợp với giá của một sản phẩm nếu bạn thấy nó rẻ hơn ở một nhà bán lẻ khác.Bạn có thể sử dụng chính sách phù hợp với giá của Amazon để tiết kiệm tiền cho các sản phẩm mà bạn đã mua.

**số 8.Kiên nhẫn**

Amazon thường cung cấp giảm giá cho các sản phẩm đã ngồi trong kho của mình trong một thời gian.Nếu bạn không vội vàng để có được một sản phẩm, bạn có thể đợi nó được bán.

** 9.Sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt **

Có một số tiện ích mở rộng trình duyệt có thể giúp bạn tiết kiệm tiền khi mua hàng của Amazon.Các tiện ích mở rộng này có thể theo dõi giá, tìm phiếu giảm giá và mã khuyến mãi và so sánh giá giữa các nhà bán lẻ khác nhau.

** 10.Mua sắm xung quanh **

Trước khi bạn mua hàng trên Amazon, hãy chắc chắn mua sắm xung quanh và so sánh giá tại các nhà bán lẻ khác.Bạn có thể tìm thấy cùng một sản phẩm với giá thấp hơn ở nơi khác.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tiết kiệm lớn cho các giao dịch mua Amazon của mình.Vì vậy, lần tới khi bạn đang tìm mua một cái gì đó trực tuyến, hãy chắc chắn kiểm tra Amazon trước.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon Prime Pantry] (https://www.amazon.com/prime-pantry)
* [Amazon đăng ký & lưu] (https://www.amazon.com/gp/subscribe-and-save/help)
* [Phiếu giảm giá Amazon] (https://www.amazon.com/coupons)
* [Mã khuyến mãi Amazon] (https://www.amazon.com/promocodes)
* [Các mặt hàng giải phóng mặt bằng và bán hàng của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/prime/offers)
* [Chính sách khớp giá Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Phần mở rộng trình duyệt Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Cracking Amazon's Secret Code: Tips for Mega-Savings**

Amazon is a vast online marketplace with millions of products to choose from. It can be easy to get overwhelmed and end up spending more than you intended. However, there are a few simple tips you can follow to save big on your Amazon purchases.

**1. Use a cashback or rewards credit card**

One of the easiest ways to save money on Amazon is to use a cashback or rewards credit card. When you make a purchase with your card, you'll earn a percentage of the purchase back in cash or rewards points. This can add up to significant savings over time.

**2. Sign up for Amazon Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers free two-day shipping on eligible items. If you order a lot from Amazon, Prime can quickly pay for itself in shipping savings. Prime also offers other benefits, such as free streaming of movies and TV shows, and access to Amazon Music.

**3. Subscribe to Amazon Prime Pantry**

Amazon Prime Pantry is a subscription service that offers a selection of non-perishable food items, household goods, and personal care products. You can order items from Prime Pantry and have them delivered to your door for a flat fee. This can be a great way to save money on everyday items.

**4. Use Amazon's Subscribe & Save program**

Amazon's Subscribe & Save program allows you to save money on frequently purchased items by signing up for a subscription. When you sign up for a subscription, you'll get a discount on the item and you'll have it delivered to your door on a regular basis.

**5. Use Amazon's coupons and promo codes**

Amazon frequently offers coupons and promo codes that can be used to save money on purchases. You can find these coupons and promo codes on Amazon's website, in your email inbox, and on social media.

**6. Shop Amazon's clearance and sale items**

Amazon regularly offers clearance and sale items on a variety of products. You can find these items on Amazon's website, in the "Deals" section.

**7. Use Amazon's price matching policy**

Amazon will match the price of a product if you find it cheaper at another retailer. You can use Amazon's price matching policy to save money on products that you've already purchased.

**8. Be patient**

Amazon often offers discounts on products that have been sitting in its warehouses for a while. If you're not in a hurry to get a product, you can wait for it to go on sale.

**9. Use a browser extension**

There are a number of browser extensions that can help you save money on Amazon purchases. These extensions can track prices, find coupons and promo codes, and compare prices between different retailers.

**10. Shop around**

Before you make a purchase on Amazon, be sure to shop around and compare prices at other retailers. You may be able to find the same product for a lower price elsewhere.

By following these tips, you can save big on your Amazon purchases. So next time you're looking to buy something online, be sure to check out Amazon first.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime Pantry](https://www.amazon.com/prime-pantry)
* [Amazon Subscribe & Save](https://www.amazon.com/gp/subscribe-and-save/help)
* [Amazon coupons](https://www.amazon.com/coupons)
* [Amazon promo codes](https://www.amazon.com/promocodes)
* [Amazon clearance and sale items](https://www.amazon.com/gp/prime/offers)
* [Amazon price matching policy](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon browser extensions](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top