Tips Comparing 2 Amazon Accounts: Pros and Cons

danglong.giang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** So sánh 2 tài khoản Amazon: Ưu và nhược điểm **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Nhưng bạn có biết rằng bạn có thể tạo hai tài khoản Amazon?

Có một vài lý do tại sao bạn có thể muốn có hai tài khoản Amazon.Ví dụ: bạn có thể muốn giữ các giao dịch mua cá nhân của mình tách biệt với các giao dịch mua doanh nghiệp của bạn.Hoặc, bạn có thể muốn tạo một tài khoản riêng cho con bạn để chúng không thể vô tình mua hàng.

Dù lý do của bạn là gì, có một vài ưu và nhược điểm để có hai tài khoản Amazon.

** Ưu điểm của việc có hai tài khoản Amazon **

*** Bạn có thể tách biệt các giao dịch mua cá nhân và doanh nghiệp của mình. ** Đây là một cách tuyệt vời để theo dõi chi tiêu của bạn và đảm bảo rằng bạn không vô tình trộn lẫn các chi phí cá nhân và doanh nghiệp của mình.
*** Bạn có thể tạo một tài khoản riêng cho con bạn. ** Đây là một cách tuyệt vời để cung cấp cho con bạn không gian riêng của chúng để mua sắm và khám phá Amazon.Bạn cũng có thể thiết lập các điều khiển của cha mẹ trên tài khoản của họ để họ không thể mua hàng mà không có sự cho phép của bạn.
*** Bạn có thể tận dụng các chương trình khuyến mãi và ưu đãi khác nhau. ** Đôi khi, Amazon sẽ cung cấp các chương trình khuyến mãi và ưu đãi khác nhau cho các tài khoản khác nhau.Ví dụ: bạn có thể nhận được một món quà miễn phí với giao dịch mua của bạn trên một tài khoản, nhưng không phải là tài khoản khác.

** Nhược điểm của hai tài khoản Amazon **

*** Có thể khó theo dõi các đơn đặt hàng của bạn hơn. ** Nếu bạn có nhiều tài khoản Amazon, bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản chính xác khi bạn mua hàng.Nếu không, bạn có thể vô tình đặt hàng một cái gì đó trên tài khoản sai.
*** Bạn có thể phải nhập thông tin vận chuyển của mình hai lần. ** Nếu bạn có nhiều tài khoản Amazon, bạn sẽ cần nhập thông tin vận chuyển của mình hai lần khi bạn mua hàng.Đây có thể là một rắc rối, đặc biệt nếu bạn không quen làm điều đó.
*** Bạn có thể phải đối phó với các đại diện dịch vụ khách hàng khác nhau. ** Nếu bạn có vấn đề với đơn đặt hàng, bạn có thể phải đối phó với đại diện dịch vụ khách hàng khác nhau tùy thuộc vào tài khoản bạn đang sử dụng.Điều này có thể gây khó chịu, đặc biệt nếu bạn không chắc chắn sẽ liên hệ với ai.

Cuối cùng, quyết định có có hai tài khoản Amazon hay không là một tài khoản cá nhân.Bạn cần phải cân nhắc những ưu và nhược điểm và quyết định những gì tốt nhất cho bạn.

**Người giới thiệu**

* [Cách tạo tài khoản Amazon thứ hai] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909130)
* [Những ưu và nhược điểm của việc có hai tài khoản Amazon] (52 Christmas Mantel Decor Ideas Anyone Can Recreate)
* [Cách giữ riêng tài khoản Amazon của bạn] (Why Does My Dog Sleep So Much?)

[ENGLISH]:
**Comparing 2 Amazon Accounts: Pros and Cons**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. But did you know that you can create two Amazon accounts?

There are a few reasons why you might want to have two Amazon accounts. For example, you might want to keep your personal purchases separate from your business purchases. Or, you might want to create a separate account for your child so that they can't accidentally make purchases.

Whatever your reason, there are a few pros and cons to having two Amazon accounts.

**Pros of Having Two Amazon Accounts**

* **You can keep your personal and business purchases separate.** This is a great way to keep track of your spending and ensure that you're not accidentally mixing up your personal and business expenses.
* **You can create a separate account for your child.** This is a great way to give your child their own space to shop and explore Amazon. You can also set up parental controls on their account so that they can't make purchases without your permission.
* **You can take advantage of different promotions and offers.** Sometimes, Amazon will offer different promotions and offers for different accounts. For example, you might be able to get a free gift with your purchase on one account, but not on the other.

**Cons of Having Two Amazon Accounts**

* **It can be more difficult to keep track of your orders.** If you have multiple Amazon accounts, you'll need to make sure that you're logged into the correct account when you're making a purchase. Otherwise, you might end up accidentally ordering something on the wrong account.
* **You might have to enter your shipping information twice.** If you have multiple Amazon accounts, you'll need to enter your shipping information twice when you're making a purchase. This can be a hassle, especially if you're not used to doing it.
* **You might have to deal with different customer service representatives.** If you have a problem with an order, you might have to deal with a different customer service representative depending on which account you're using. This can be frustrating, especially if you're not sure who to contact.

Ultimately, the decision of whether or not to have two Amazon accounts is a personal one. You need to weigh the pros and cons and decide what's best for you.

**References**

* [How to Create a Second Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909130)
* [The Pros and Cons of Having Two Amazon Accounts](https://www.thebalancesmb.com/pros-and-cons-of-having-two-amazon-accounts-4178935)
* [How to Keep Your Amazon Accounts Separate](https://www.lifewire.com/keep-your-amazon-accounts-separate-4178938)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top