Tips Checking Out Your Kindle Unlimited Selections

hongquy340

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Kiểm tra các lựa chọn không giới hạn Kindle của bạn **

Dịch vụ đăng ký Unlimited của Amazon cung cấp nhiều lựa chọn sách điện tử, audiobook và tạp chí để đọc miễn phí.Với hơn 1 triệu tựa game để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ gì đó theo sở thích của mình.

Để kiểm tra các lựa chọn Kindle Unlimited của bạn, hãy mở ứng dụng Kindle trên thiết bị của bạn.Nhấn vào tab "Kindle Unlimited" ở dưới cùng của màn hình.Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các cuốn sách, audiobook và tạp chí được bao gồm trong đăng ký của bạn.

Bạn có thể duyệt các lựa chọn theo danh mục hoặc bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm một cái gì đó cụ thể.Khi bạn tìm thấy một tiêu đề bạn muốn đọc, hãy nhấn vào nút "Đọc miễn phí".Cuốn sách sẽ được thêm vào thư viện của bạn và bạn có thể bắt đầu đọc nó ngay lập tức.

Nếu bạn không chắc chắn những gì cần đọc, bạn có thể xem phần "chọn hàng đầu cho bạn".Phần này có một lựa chọn các cuốn sách được cá nhân hóa dựa trên lịch sử đọc sách của bạn.Bạn cũng có thể tìm thấy các đề xuất từ bạn bè và gia đình bằng cách nhấn vào tab "bạn bè".

Kindle Unlimited là một cách tuyệt vời để khám phá những cuốn sách mới, audiobook và tạp chí.Với rất nhiều tiêu đề để lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thứ bạn yêu thích.

** Dưới đây là một số mẹo để tận dụng tối đa đăng ký Kindle Unlimited của bạn: **

*** Duyệt các lựa chọn thường xuyên. ** Thư viện Kindle Unlimited liên tục được cập nhật với các tiêu đề mới, vì vậy bạn nên kiểm tra lại thường xuyên để xem có gì mới.
*** Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm các tiêu đề cụ thể. ** Thanh tìm kiếm là một cách tuyệt vời để tìm sách, audiobook và tạp chí mà bạn quan tâm. Bạn có thể tìm kiếm theo tiêu đề, tác giả, thể loại hoặc từ khóa.
*** Đọc các đánh giá trước khi bạn cam kết với một cuốn sách. ** Cửa hàng Kindle có các đánh giá từ các độc giả khác, vì vậy bạn có thể hiểu rõ về những gì một cuốn sách nói về trước khi bạn bắt đầu đọc nó.
*** Tận dụng bản dùng thử miễn phí. ** Kindle Unlimited cung cấp thời gian dùng thử miễn phí, vì vậy bạn có thể thử dịch vụ trước khi bạn cam kết đăng ký.

**Người giới thiệu:**

* [Kindle Unlimited] (https://www.amazon.com/kindle-unlimited)

[ENGLISH]:
**Checking Out Your Kindle Unlimited Selections**

Amazon's Kindle Unlimited subscription service offers a vast selection of ebooks, audiobooks, and magazines to read for free. With over 1 million titles to choose from, you're sure to find something to your taste.

To check out your Kindle Unlimited selections, open the Kindle app on your device. Tap the "Kindle Unlimited" tab at the bottom of the screen. You'll see a list of all the books, audiobooks, and magazines that are included in your subscription.

You can browse the selections by category, or you can use the search bar to find something specific. When you find a title you want to read, tap the "Read for Free" button. The book will be added to your library and you can start reading it right away.

If you're not sure what to read, you can check out the "Top Picks for You" section. This section features a curated selection of books that are personalized based on your reading history. You can also find recommendations from friends and family by tapping the "Friends' Recommendations" tab.

Kindle Unlimited is a great way to explore new books, audiobooks, and magazines. With so many titles to choose from, you're sure to find something you love.

**Here are some tips for getting the most out of your Kindle Unlimited subscription:**

* **Browse the selections regularly.** The Kindle Unlimited library is constantly being updated with new titles, so it's a good idea to check back often to see what's new.
* **Use the search bar to find specific titles.** The search bar is a great way to find books, audiobooks, and magazines that you're interested in. You can search by title, author, genre, or keyword.
* **Read reviews before you commit to a book.** The Kindle store features reviews from other readers, so you can get a good idea of what a book is about before you start reading it.
* **Take advantage of the free trial.** Kindle Unlimited offers a free trial period, so you can try the service out before you commit to a subscription.

**References:**

* [Kindle Unlimited](https://www.amazon.com/kindle-unlimited)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top