Tips Check Out on Amazon Fast Using the Guest Checkout Method

[TIẾNG VIỆT]:
** Cách kiểm tra trên Amazon nhanh bằng phương pháp kiểm tra khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký Amazon, bạn có thể thấy mình dành nhiều thời gian để kiểm tra hơn bạn muốn.May mắn thay, có một cách để kiểm tra trên Amazon một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần tạo một tài khoản: phương thức kiểm tra khách.

** Cách sử dụng phương pháp kiểm tra khách **

Để sử dụng phương thức thanh toán của khách, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn. **
4. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng". **

Sau đó, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản Amazon.Tuy nhiên, bạn có thể bỏ qua bước này bằng cách nhấp vào liên kết "Tiếp tục làm khách".

** Lợi ích của việc sử dụng phương thức thanh toán của khách **

Có một số lợi ích khi sử dụng phương thức kiểm tra khách trên Amazon, bao gồm:

*** Tốc độ: ** Phương thức kiểm tra khách nhanh hơn so với việc tạo tài khoản Amazon và đăng nhập. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn vội vàng mua hàng.
*** Thuận tiện: ** Bạn không cần tạo tài khoản Amazon hoặc ghi nhớ thông tin đăng nhập của bạn nếu bạn chỉ mua hàng không thường xuyên từ Amazon.
*** Quyền riêng tư: ** Nếu bạn lo lắng về quyền riêng tư của mình, bạn có thể thích sử dụng phương thức kiểm tra khách hơn là tạo tài khoản Amazon.Bằng cách này, bạn sẽ không phải chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Amazon trừ khi bạn chọn cụ thể để làm như vậy.

** Nhược điểm của việc sử dụng phương thức thanh toán của khách **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng phương thức thanh toán của khách trên Amazon, bao gồm:

*** Các tính năng tài khoản giới hạn: ** Người dùng kiểm tra khách không có quyền truy cập vào tất cả các tính năng tài khoản giống như khách hàng đã đăng ký Amazon.Ví dụ: người dùng kiểm tra khách không thể theo dõi đơn đặt hàng của họ, xem lại lịch sử mua hàng của họ hoặc truy cập danh sách mong muốn của họ.
*** Không có lợi ích chính: ** Người dùng kiểm tra khách không nhận được lợi ích của Amazon Prime, chẳng hạn như vận chuyển hai ngày miễn phí và truy cập video Prime.
*** Tiềm năng gian lận: ** Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán của khách, bạn có nhiều khả năng bị nhắm mục tiêu bởi những kẻ lừa đảo.Điều này là do thông tin cá nhân của bạn không được lưu trữ bởi Amazon, vì vậy những kẻ lừa đảo không thể sử dụng nó để truy cập vào tài khoản của bạn hoặc mua hàng trái phép.

** Nhìn chung, phương pháp kiểm tra khách là một cách thuận tiện và an toàn để mua hàng trên Amazon.Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cân nhắc những lợi ích và nhược điểm của phương pháp này trước khi sử dụng nó. **

**Người giới thiệu**

* [Thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117440)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)

[ENGLISH]:
**How to Check Out on Amazon Fast Using the Guest Checkout Method**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. However, if you're not a registered Amazon customer, you may find yourself spending more time checking out than you would like. Fortunately, there is a way to check out on Amazon quickly and easily without creating an account: the Guest Checkout method.

**How to Use the Guest Checkout Method**

To use the Guest Checkout method, simply follow these steps:

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the "Proceed to Checkout" button.**
3. **Enter your shipping address and payment information.**
4. **Click the "Place Order" button.**

You will then be prompted to create an Amazon account. However, you can skip this step by clicking the "Continue as Guest" link.

**Benefits of Using the Guest Checkout Method**

There are several benefits to using the Guest Checkout method on Amazon, including:

* **Speed:** The Guest Checkout method is faster than creating an Amazon account and logging in. This can be especially helpful if you're in a hurry to make a purchase.
* **Convenience:** You don't need to create an Amazon account or remember your login information if you only make occasional purchases from Amazon.
* **Privacy:** If you're concerned about your privacy, you may prefer to use the Guest Checkout method rather than creating an Amazon account. This way, you won't have to share your personal information with Amazon unless you specifically choose to do so.

**Drawbacks of Using the Guest Checkout Method**

There are a few drawbacks to using the Guest Checkout method on Amazon, including:

* **Limited account features:** Guest Checkout users don't have access to all of the same account features as registered Amazon customers. For example, Guest Checkout users can't track their orders, review their purchase history, or access their Wish List.
* **No Prime benefits:** Guest Checkout users don't get the benefits of Amazon Prime, such as free two-day shipping and access to Prime Video.
* **Potential for fraud:** If you use the Guest Checkout method, you're more likely to be targeted by fraudsters. This is because your personal information is not stored by Amazon, so fraudsters can't use it to access your account or make unauthorized purchases.

**Overall, the Guest Checkout method is a convenient and secure way to make purchases on Amazon. However, it's important to weigh the benefits and drawbacks of this method before using it.**

**References**

* [Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117440)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top